Teodor Axentowicz - katalog wystawy pośmiertnej TPSP, 1938 r.
6 lutego 2015

Teodor Axentowicz - katalog wystawy pośmiertnej TPSP, 1938 r.

TEODOR AXENTOWICZ
KATALOG  POŚMIERTNEJ WYSTAWY  TPSP  KRAKÓW 30 GRUDNIA 1938 — 2 LUTEGO 1939
 

KOMITET HONOROWY

DR JÓZEF TYMIŃSKI
Wojewoda Krakowski

J.E. Ks. METROPOLITA DR ADAM SAPIEHA

GEN. JERZY NARBUT-ŁUCZYŃSKI
D-ca D. O. K. V.

BRONISŁAW SAWICKI
Prezes Sądu Apelacyjnego

DR MIECZYSŁAW KAPLICKI
Prezydent Miasta Krakowa

DR TADEUSZ LEHR-SPŁAWIŃSKI
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

FRYDERYK PAUTSCH
Rektor Akademii Sztuk Pięknych

INŻ. WŁADYSŁAW TAKLIŃSKI
Rektor Akademii Górniczej

Dnia 26 .08.1938 zmarł w Krakowie jeden z ostatnich przedstawicieli tej generacji artystów malarzy, która talentem swym rozsławiła w Europie imię malarstwa polskiego.

Chlubne swe stanowisko w dziejach polskiej sztuki zdobył prof. Teodor Axentowicz subtelnym malarskim talentem, niezwykłą i wytrwałą pracowitością, rasowym temperamentem, wysoką kulturą artystyczną, pozwalającą mu z równą mocą opiewać czar kobiecego wdzięku, jak i egzotyzm huculskiego folkloru. Twórczość Teodora można podzielić na okres monachijski, do  1882, parysko-londyński do 1895 oraz, krakowski od tej daty aż do jego śmierci,  Znanym szlakiem artystycznych wędrówek kształtuje się talent artysty najpierw w dyscyplinie rysunkowej profesora Wagnera i w Monachijskiej  klasie G. Benczura , potem w Paryżu u Carolusa Durana, który zachwycał się różnorodnością czerni na palecie swego utalentowanego ucznia.

W Paryżu  Axentowicz tworzył  z Chełmońskim, Stanisławskim, jak on po krótkim pobycie w mrocznych pracowniach monachijskich, znaleźli się w Paryżu w ogniu walk francuskich impresjonistów o światło i słońce w obrazie.

 Przez pryzmat francuskiego impresjonizmu nauczyli się patrzeć nasi malarze bardziej kolorowo  na  pejzaż i lud polski. Teodor Axentowicz znalazł w Paryżu nie tylko doskonałych profesorów i podniecającą atmosferę artystyczną, lecz przede wszystkim idealne dla rozwoju jego osobowości środowisko. Do swego estetyzmu malarskiego szedł Axentowicz przez żmudną pracę kopisty takich mistrzów portretu, jak Sargent, Romney, Velasquez, Hals, Botticelli, Tycjan. Teodor Axentowicz kopiował arcydzieła portretowe zarówno w Paryżu, jak i w Londynie, by poznać proces powstawania obrazu i wczuć się w charakter sztuki wielkich mistrzów. Poza Sargentem Whistler i modny wówczas Włoch, Boldini, wpłynęli na kształtowanie malarskiej kompozycji portretów i rozwój smaku Artysty. o14

Axentowicz Teodor Święto Jordanu

Axentowicz zdobył wcześnie tajemnicę powodzenia portrecisty przez wykwint kompozycji układu modela, wyczucie najwłaściwszego gestu i spojrzenia. Dla kobiecego portretu stworzył własną pastelową technikę i subtelnie przyciszone zestawienia kolorystyczne gam. Jako tła używa często szarego papieru, z którego wyłania się leciuchno rysunek. Tony barwne zestawia z wielkim umiarem i dyscypliną w sposób wykwintny i lekki. Rzucane niby od niechcenia kreski pastelowe tworzą rytmiczne akcenty tak charakterystyczne dla pastelowych dzieł Axentowicza. W szukaniu charakterów w modelach Axentowicz posiada swą ustaloną realistyczną granicę. W portrecie zarówno kobiecym, jak i męskim opierał się na naturze, lecz ogólną koncepcję stylizował zawsze z pamięci. Axentowicz dbał przede wszystkim o malarskie zalety każdego portretu śpiewając kolorystyczną gamę na przedziwnie delikatnym poczuciu harmonii kolorystycznej. Już Pierwsze portrety Axentowicza w Paryżu, jak Henrietty Fouauier , niezwykle urodziwej córki redaktora „Figara", i Sary Bernhardt w roli „Toski" przyniosły artyście sławę w ówczesnych paryskich salonach i wprowadziły go na pałacowe posadzki jako wziętego malarza, specyficznego wdzięku Paryżanki, która w każdej epoce tworzyła modę i styl obowiązujący wszystkie kobiety świata. Axentowicz Teodor Dziewczyna z wazonem

Axentowicz Teodor Portret p. Z. Hoesickowej, monografia

Ten bardziej paryski, aniżeli wielu malarzy Paryżan malarz przywiózł do Krakowa wysoką kulturę zachodnio-europejską i przodował ówczesnemu pokoleniu artystów swą europejskością, promieniującą nie tylko z dzieł mistrza, ale i z jego sztuki obcowania z ludźmi. W kraju Teodor Axentowicz zyskał olbrzymie powodzenie natychmiast po przyjeździe z Paryża, skąd sprowadził go Julian Fałat, znakomity organizator krakowskiej uczelni. W Polsce w ciągu pół wieku pracy stworzył Axentowicz olbrzymią galerię piękności kobiecych swej epoki, które pachną jako dokumenty charakteryzujące ludzi i czasy, podobnie do dzieł Watteau i Boucher'a we Francji. Axentowicz Teodor Kujawiak, monografia

Axentowicz, bez utraty swych walorów („małe du siecle") operowania kolorem i wyszukanej formy malarskiej uległ panującej podówczas chorobie zakochania się w ludowości łącznie z Wyspiańskim, Tetmajerem i Stanisławskim. Malarz paryskich buduarów udaje się na antypodę Paryża, huculską wieś,entuzjazmując się podobnie szczerze jak Paryżem: malowniczością charakteru regionalnego Huculszczyzny.

W tym okresie, odzewu krwi, wykazuje Axentowicz w swej malarskiej twórczości, rasowy sarmacki romantyzm i uczuciowy stosunek do motywów ludowych, traktowanych przez niego z wielką powagą i szczerością. Teodor Axentowicz tworzy pełne furii oberki i sentymentalne pogrzeby huculskie, wywołując entuzjazm i rozszerzając grono swych wielbicieli na wszystkie warstwy społeczeństwa. Swój whistlerowski problem oparcia jednego, lub kilku barwnych tonów w wąskiej gamie kolorystycznej, stosuje również w opanowaniu orgii barw huculskich scenerii, w których, z wrodzoną mu dyscypliną malarską sprowadza różnobarwność i natężenie barw do minimum, tworząc w swych kompozycjach oryginalną i własną harmonię kolorystyczną. Rozliczne studia typów i obrzędów ludowych zachwyciły współczesnych i przysporzyły malarzowi powodzenia. Axentowicz Teodor Zaczytana, monografia

Axentowicz Teodor Dama z maską

Jako organizator artystyczny wykazał prof. Axentowicz swe zdolności w najtrudniejszym etapie rozwojowym, bo w początkach działalności zasłużonego towarzystwa „Sztuka", które odegrało w naszym życiu artystycznym decydującą rolę zarówno przez swój najbardziej rasowy zespół artystyczny polskich malarzy, jak i program artystyczny wytyczający przez pół wieku, ścieżki rozwojowe naszej twórczości.
Jako pedagog posiadał Teodor Axentowicz niezwykłe zdolności. Wyszkolił dwa pokolenia malarzy, kształtując ich wyobraźnię promieniowaniem swej wysokiej kultury artystycznej i wykwintnego smaku.

Obecna wystawa, choć zawiera zaledwie ułamek  jego z największych naszych malarzy, świadczy dobitnie o tych walorach artystycznych, które Axentowicz wniósł do skarbca naszej kultury artystycznej.

Marian Dienstl-Dąbrowa.

Obrazy wszystkie sygnowane są podpisem Artysty, a nie mają daty. O ile jest inaczej, zaznaczono to w niniejszym wykazie i przytoczono wszelkie dopiski.

Własność rodzina artysty:

1. CYPRIAN GODEBSKI ol. 65 X 92
2. ORMIANIE W POLSCE ol. 80X64
3. STUDIUM pastel, bez sygn. 38 X 46
4. RODZINA ARTYSTY past. 200 X 210
5. ARCYKSIĄŻĘ KAROL STEFAN ol. 55 X 70
6. SZKIC DO PORTRETU HR. R. POTOCKIEGO ol. 62 X 84
7. ŚWIĘCENIE ol. 62 X 49
8. DAMA W BIELI ol. 55 X 71
9. ANIOŁ ZŁOTY past. 120 X 187
10—33. 4 RYSUNKI
34. RYSUNEK „CRAVATE...
35. SCENA W PARYŻU lavis.
36—38. 3 AFISZE litografia
39. PORTRET ŻONY ARTYSTY ol. 88 X 125
40. RÓŻE past. 47 X 68
41. PORTRET SYNKA past. 1900. 34 X 45
42. TOMMY past. 43 X 56
43. KAZIA Z KRÓLIKIEM past. 47 X 62
44. PORTRET ADAMA GIEŁGUDA ol. 48 X 53
45. JERZYK W SERDAKU past. Zakopane 912. 35 X 48
46. WALA W RÓŻOWEJ SUKIENCE past. Zakopane. 48 X 67
47. JADZIA Z NIEB. SZARFĄ past. 50 X 67
48. WNUCZKA Z PIESKIEM ol. 48 X 66
49. CÓRKA Z PSEM past.
50. DZIEWCZYNKA ol. 56 X 78
51. SYNEK W NIEB. SUKIENCE ol. 28 X 33
52. PORTRET BARONOWEJ ZOFII GOTZ-OKOCIMSKIEJ ol. 85 X 116
53. GĘSI Z PASTERKĄ ol. 83. 53 X 41
54. GŁOWA płaskorzeźba, gips, A. T. 1876, owal, 43 X 50
55. CHŁOPCZYK past. Zakopane. 52 X 66
56. ŚWIĘCONE ol. 54 X 66
57. ŻÓŁTE RÓŻE past. 98 X 71
58. KOPIA Z BOTTICELLEGO ol. bez sygn. okrągłe, 113 X 113
59. KOPIA Z VELAZQUEZA bez sygn. 114X208
60. JESIEŃ ol. niedokończ. 110 X 177
61. PORTRET DAMY ol. niedokończ. 94 X 162
62. ŚWIĘTO JORDANU ol. 325 X 255 623. CÓRKA MAJORA AXENTOWICZA past. 50 X 70
63. CÓRKA MAJORA AXENTOWICZA past. 50 x 70

Wł. Akademia Sztuk Pięknych, Kraków:

63. AUTOPORTRET ol. 56 X 64 Wl. WP. Róża Aleksandrowiczówna:
64. PORTRET P. RÓŻY A. past. 48 X 64 Wl. WP. Józef Baster:
65. DZIEWCZYNA Z DZBANEM past. 71 X 100 Wl. WP. Tadeusz Bieles:
66. PEJZAŻ ol. 14 X 9 Wl. WP. Andrzej Bieńkowski:
67. HELENA JANTA-POŁCZYNSKA Z CÓRKĄ past. 100 X 145 Wl. WP. H. B.:
68. PORTRET PANI H. B. past. 64 X 9' Wl. WP. Adolf Brenner:
69. STUDIUM ol. 31 X 42 Wl. WP. Dr Mieczysław Braun:
70. PORTRET INŻYNIEROWEJ K. 1920. past. owal 67 X 81 Wl. WP. Dr Leopold Brozdowski:
71. ŚWIĘTO JORDANU akwarela, 63 X 48 Wl. WP. Jan Burzyński:
72. ŚWIĘTO JORDANU akwarela. Paryż 1910. 57 X 69 Wl. WP. A. B.:
73. PORTRET PANA A. B. ol. 56 X 76
74. PORTRET PANI A. B. past. 52 X 74

Wł. WP. Józef Cyankiewicz:

75. DWIE DZIEWCZYNKI past. 65 X 80
76. KUJAWIAK akwarela, 78 X 61
Wł. WP. Helena Chmurska:
77. PORTRET PANI CH. past. 45 X 63
Wł. WP. Marianowie Dąbrowscy:
78. POGRZEB HUCULSKI akwarela, 98 X 69
79. STUDIUM PORTRETOWE past. 46 X 64
Wł. WP. Maria Duninowa:
80. MŁODOŚĆ I STAROŚĆ past. 57 X 80
Wł. WP. Jadwiga Ehrenpreisowa:
81.POCHÓD STAROŻYTNYCH SŁOWIAN kredka, 85 X 65
Wł. WP. Dr Władysław Fedemwic7.:
82. STUDIUM PORTRETOWE past. 45 X 72
83. DAMA past. Zakopane, 56 X 90
84. DAMA, PRZED BALEM past. 56 X 93
85. NAD MORZEM past. Brigteten, 1905, 31 X J4
86. ŚMIGUS past. 31 X 39
87. PORTRET SYNA ARTYSTY past. 35X45
88. PRZED BURZĄ (GROTESKA) akwarela i pastel, 39 X 29
89. PORTRET DAMY ol. Paris, 1895. 66X81
90. STUDIUM TORTRETOWE ol. 1912. 46X64
91. HISZPANKA autolitogr. kol. 59 X 88
92. ORMIANIE W UCIECZCE tempera gwasz, Paris 95, 54 X 39
93. ŚWIĘTO JORDANU akwarela, 59 X 47
94. GRAJKOWIE (SZKIC) akwarela, 48 X 46
95. DZIEWCZĘ Z DZBANEM akwarela, 48 X 69
96. DWIE GŁÓWKI rys. 10X17
97. ZŁOTOWŁOSA past. 44 X 59
Wł. WP. Stefan Filipkiewicz:
98. GŁÓWKA Z PERŁAMI past. 47 X 63 WL WP. Eliza Fraenklowa:
99. DZIEWCZYNA Z DZBANUSZKIEM ol. 31 X 43 Wl. WP. Dr Józef Frist:
100. AKT past. 50 X 88
Wl. WP. Dr Juliusz Frist:
101. STUDIUM past. 72 X 103
102. KUJAWIAK akwarela, 88 X 63
Wl. WP. Zofia Frommerówna:
103. PORTRET P. ZOFII F. past. 50 X 62
Wl. Galeria Narodowa, Lwów:
104. Uroczystość Jordanu akwarela, 65 X 50
Wl. WP. Kazimierz Gałecki:
105. PORTRET PANI S. G. past. 1911. 70X122
Wl. WP. Dr Jan Glatzel:
106.STARZEC I DZIEWCZYNApast. 70 X 100
Wl. WP. Dr Seweryn Gottlieb:
107. ŚWIĘCENIE WODY akwarela, 67 X 60
108. PORTRET past. 35 X 48
Wl. WP. Wieslawowie Góreccy:
109. PORTRET PANI G. past. 75 X 66
Wl. WP. Kalman Guttmann:
110. STUDIUM GŁOWY MĘSKIEJ rys. 38X49
111 . PERŁA akwarela, 1879. 33X44
112. DZIEWCZYNA Z ASTRAMI past. 50X70
113. DZIEWCZYNA WIEJSKA past. 36X51 114—127. 14 RYSUNKÓW OŁÓWKIEM z r. 1879
Wl. WP. Dr Juliusz Hausmann:
128. PORTRET DZIECKA64 x 85
Wl. WP. Helena Hellerówna:
129. PORTRET P. H. W RÓŻOWEJ SUKIENCE past. 70 X 100
130.STUDIUM PORTRETOWE past. 51X66

Wl. WP. Zofia Hoesickowa:
131. PORTRET P. ZOFII HOESICKOWEJ past. 69 X 13°
Wl. WP. Izak Horowitz:
132. ROBOTNICY W SALINACH rys. kred. 72X60
133. PORTRET ol. 37 X 48
WL WP. S. Horowitz:
134. HUCUŁKA Z DZBANKIEM past. 70 X 100
135. RÓŻE past. 50 X 7°
136. ŁZY past. 70 X 120
137. DAMA past. 80 X 13°
WL WP. Lucyna Hyżycka:
r38. DAMA Z MASKĄ past. 48 X 63
WL WP. Dr R. Jahoda-Żóltowski:
139. HUCUŁKI past. 66X72
WL WP. Alfred Jakoubek, Tenczynek:
140. HUCUŁKA past. 48 X 7°
Wl. WP. Aleksander Jastrzębski:
141. AFISZ autolitogr. 57 X 83
Wl. WP. P. ]udkiewiczówna:
142. PANNA MARYLA past. owal, 63 X 85
WL WP. A. K.:
143. ZACZYTANA past. 48 X 66
Wl. WP. I. K.:
144.ŻYD rys. Stówka 89. 44 X 63
WL WP. Dr H. K.:
145. STARZEC Z DZIEWCZYNĄ past. 70X97
146. STUDIUM PORTRETOWE past. 62 X 9°
Wl. WP. Dr Maksymilian Kesler:
147.DZIEWCZYNA Z WAZONEM past. 70 X 120
Wl. Klub Prawników, Kraków:
148.PORTRET DRA WŁAD. WĘDKIEWICZA ol. Dr Wład.
Wędkiewicz Prezes Klubu Prawn. i Kola art. liter. 67 X 84

149.GLADYS past. Zakopane 1912. 55 X 73
Wl. WP. Zdzisław Krudzielski, Siersza:
150.PORTRET MARII KRUDZIELSKIEJ past. owal 70 X 90
151.HUCUŁKA 01.27X36
Wl. WP. Dr Kazimierz Kumaniecki:
152.WIEJSKA DZIEWCZYNA (STUDIUM) past. 44X49
Wl. WP. Dr Jerzy Langrod:
153.KUJAWIAK akwarela, 92 X 65
Wl. WP. Dr Piotr Lebiedzki, Brzeszcze:
154. LIRNIK ol. 56 X 45
155. AKT past. 48 X 88
Wl. WP. A. L.:
156. GAWOT ol. 69 X 94
157. MENUET ol. 69 X 94
158. STUDIUM PORTRETOWE past. 50X65
Wl. WP. Wl. L.:
159. PORTRET PANNY L. past. 65 X 98
160. PORTRET DZIUNI past. 58 X 84
161. PORTRET PANI L. past. 64 X 100
162. PORTRET ZOSIENKI past. 53 X 74
163. PORTRET PANI L. ol. owal, 81X110
164. PORTRET PANNY W. owal, past. 64 X 85
Wl. WP. Ludwik Lipowicz:
165. STUDIUM PORTRETOWE past. 46 X 60
Wl. WP. Ludwika Lisocka:
166. KUSZENIE akwarela, 30 X 38
Wl. WP. Celina Łepkowska,Bronowice:
167. NA CMENTARZU ol. 1913.
168. GŁÓWKA past. 33 X 43
169. GŁÓWKA past. 35X49
Wł. WP. Wilhelm Łątkiewicz:
170. POWÓDŹ past. Zakopane 1934. 70 X 50
Wł. WP. Dr Leopold Macharski:
171.DAMA Z MASKĄ past. 54 X 76
Wł. WP. Dr Ludwik Merz:
172.STUDIUM PORTRETOWE past. 43 X 69
Wł. WP. Kazimierz Meyerhołd:
173.STUDIUM PORTRETOWE past. 47 X 64
Wł. WP. Maria Michniewiczowa:
174. GŁÓWKA KOBIECA W CHRYZANTEMACH past. 46 X 67
Wł. WP. Wanda Mikołajewiczowa:
175.PORTRETpast. 70 X 100
Wł. WP. Dr Adamowie Miroccy:
176.ZUZANNA I STARZEC past. 57 X 83
Wł. WP. Ludwikowa Mleczkowa:
177.PORTRET P. REJENTOWEJ M. 46 X 65
Wł. Muzeum Narodowe, Kraków:
178. MOTYW Z WENECJI past. 1905, 44 X 34
179. PORTRET DZIECKA past. 1907, 55 X 72
180. PORTRET F. JASIEŃSKIEGO kred. kol. 1919. 55X74
181. PORTRET OSŁAWSKIEGO ol. Paryż 90. 58X72
Wł. Muzeum Śląskie, Katowice:
182. JEŃCY ol. 1886. 60 X 85
183. PORTRET PANI past. płótno, 65 X 81
184. POGRZEB HUCULSKI past. 110X7*
185. ZACZYTANA past. 50X66
186. DZIEWCZYNKA past.
Wł. WP. Dr Jan Olbrycht:
187.ZADUMANA past. 43 X $6
r88. DAMA Z AMORKIEM past. 46 X 6r
Wł. WP. Bronisławowie Ostawieccy:
189. STAROŚĆ I MŁODOŚĆ past.
Wł. Parafia S2.um.sk0:
190. PORTRET KS. TEODORA PAJĄCZKOWSKIEGO
ol. „Ks. Teodor Pajączkowski" 1918. 67X84
Wł. WP. Helena Peterseimowa:
191. PORTRET DAMY past. 54 X 74
Wł. WP. Tadeusz Piątkowski, Jasło:
192. DZIECKO I STARZEC past.
Wł. WP. Ferdynand Pokorny, Łódź:
193. DAMA Z KSIĄŻKĄ CZERWONĄ past. 69 X 49
Wł. WP. Zenon Pruszyński: 194—197. 4 AFISZE
Wł. WP. Hieronim książę Radziwiłł, Balice:
198. STUDIUM PORTRETOWE
Jej Cesarskiej i Królewskiej Wysokości Arcyksiężniczce Renacie w dniu zaślubin. Żywiec 16/I 909. past. 43 X 63
199. PORTRET ARCYKSIĘŻNICZKI RENATY
past. Żywiec 909. 52 X 72
Wł. WP. M. R.:
200. PORTRET PANI M. R. past. owal, 62 X 73
Wł. WP. Marta Rappaportowa:
201. MŁODOŚĆ I STAROŚĆ past. 47 X 62
Wł. WP. Emilia Reissowa:
202. ŻAŁOBA past. 65X91
Wł. WP. Aleksandra Ripperowa:
203. DZIEWCZYNKA Z KOSZYKIEM past. 52 X 9°
204. HUCUŁ Z FAJKĄ akwarela, Kołomyja 87, 25 X 28
Wł. WP. S. Rosenblum:
205. FAUN I RUSAŁKA past. 46 X 58
Wł. WP. Dr Edmund Rosenhauch:
206. DZIEWCZYNKA Z RÓŻĄ I MASZKARONEM past. 48 X 60
Wl. WP. Stefanowie Różeccy:
207.PORTRET PANNY U. past. 57 X 78
Wl. WP. S. Schmaus:
208. KABALARKA past. 68 X 100
209. ŚWIĘCENIE WODY ol. 70 X $7
210. LIRNIK ol. 24 X 30
211. Z GROMNICĄ ol. 56X66
212. STARZEC I DZIEWCZYNA past. 70X49
213. STARZEC I DZIECKO past. 69 X 90
214. W DZIEŃ M. B. GROMNICZNEJ ol. 69 X 90
215. GÓRAL I DZIEWCZYNA ol. 56X45
Wl. WP. Dr Ludwik Schneider:
216. PORTRET DRA LUDWIKA SCHNEIDRA ol. 60 X 76
Wl. WP. Dr Adolf Schwarz:
217. PORTRET DZIECI past. 70 X 87
218. PORTRET P. RÓŻY S. 1910. past. 65 X 77
219. STUDIUM PORTRETOWE past. 33 X 45
Wl. WP. Dr Roman hr. Scipio:
220.HUCUŁKA ol. 24 X 32
Wl. WP. Emil Silberbach:
221.HUCUŁKA Z MISĄ past. 46 X 63
Wl. WP. Józefowa Skąpska:
222. PORTRET P. MECENASOWEJ J. S. past. 63 X 85
Wl. WP. Maria Skrudlikówna:
223.PANI Z RÓŻAMI past. 50 X 68
Wl. WP. Maria hr. Sobańska, Zagórzany:
224.PORTRET past. 75 X 100
Wl. WP. Dr Ludwik Steinberg:
225.TANCERKA HISZPAŃSKA past. 70X100
Wl. WP. Justyna Steifowa:
226.STARZEC I DZIEWCZYNA past. 51 X 70
i27. DZIEWCZYNKA past. 47 X 69
228. POGRZEB past. 56 X 75
229. HUCUŁKA past. 45 X 62
230. DZIEWCZYNKA past. 41X61
231. STARZEC Z DZIECKIEM ol. 50X40
232. GRAJEK ol. 40 X 50
Wł. WP. Dr Edmund Sternbach:
233. DZIEWCZĘ HUCULSKIE past. 48 X 54
234. PORTRET PANI past. 45 X 66
Wł. WP. Sabina Stoegerowa:
235. DZIEWCZYNKA Z 3 RÓŻAMI past. 52X70
Wł. WP. Maria Straszewska:
236. PORTRET MARYNKIpast. 48 X 70
Wł. WP. Zofia Suska:
237. PORTRET PANI Z. S.past. 72 X 130
Wł. WP. Dr Jan Szancenbach:
238. PROCESJAakwarela, 86 X 64
Wł. WP. Anna Smiałowska:
239. PORTRET ANNY Z BIESIADECKICH ŚMIAŁOWSK1EJpast. owal, 63 X 83
Wł. WP. W. Świeżawscy:
240. GŁÓWKApast. 22 X 32
Wł. WP. Tadeusz Tabeau:
241. STUDIUMol. 25 X 33
Wł. WP. Alina Tarkowska:
242. PORTRET PANI A. T.past. to X 67
Wł. WP. Józef Tomaszewski:
243. PORTRET PANI JANINY TOMASZEWSKIEJ past. owal, 55 X 73
244. DAMA Z BOApast. 50 X 66