Salon Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1955 r.
5 lutego 2015

Salon Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1955 r.

SALON
T.P.S.P.
1955
CZERWIEC - LIPIEC
 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
W KRAKOWIE

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
OKRĘGU KRAKOWSKIEGO

W ostatnich latach Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych urządziło kilka wystaw retrospektywnych jak np. "Krajobraz i życie wsi polskiej", "Polskie malarstwo rodzajowe XIX w." oraz „Malarstwo historyczne", wydobywając z zapomnienia szereg dzieł sztuki i udostępniając je badaczom i szerokiemu ogółowi. Ta nasza działalność spotkała się z przychylną oceną, co utwierdza nas w przekonaniu, że tak pojęta praca jest słuszna i należy ją dalej prowadzić.
Obok wystaw retrospektywnych nie odsuwamy jednak od siebie i zagadnień plastyki współczesnej, zwłaszcza dziś, gdy tak silnie wiąże się ona z wielkimi przemianami pierwszego Dziesięciolecia Polski Ludowej.

Od roku 1945, w salach naszego gmachu, odbyło się wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych przeważnie artystów krakowskich, a z początkiem tego roku rozpoczęliśmy urządzać w małej sali zwanej "Świetlicą" wystawy dzieł artystów spoza Krakowa. Jakkolwiek szczupłość miejsca nie pozwala nam niestety rozwinąć szerszej działalności, to przez wystawy urządzane u "Świetlicy" chcemy choć w części pokazywać w Krakowie twórczość innych środowisk polskich.

Obecnie przedstawiamy publiczności dużą wystawę pod nazwą "Salon T. P. S. P. 1955". W myśl naszej tradycji, sięgającej stu lat działalności wznawiamy taką wystawę zorganizowaną tym razem wspólnie z Zarządem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, który projektowaną wystawę połączył z "Salonem". Artyści nadesłali swe prace z trzech województw: krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego. Przy tym wysiłku organizacyjnym uzyskaliśmy także pomoc kilku wybitnych historyków i teoretyków sztuki. Powołana komisja kwalifikacyjna składała się równomiernie z przedstawicieli artystów, teoretyków i miłośników sztuki. Przebieg prac jury „Salonu", gorące i żywe dyskusje i decyzje, które zapadały przez głosowanie, świadczą o dużym zainteresowaniu, jakie wystawa obudziła już w trakcie jej organizowania.

"Salon T. P. S. P." zostaje otwarty jako jedna z imprez artystycznych włączonych w "Dni Krakowa". Niech liczne rzesze przyjezdnych z całej Polski poznają nie tylko zabytki naszego miasta, ale i żywą, współczesną sztukę, bez której oblicze artystyczne Krakowa nie miałoby pełnego wyrazu.
Tegoroczny "Salon" jest przeglądem dorobku naszych artystów. Każde dzieło szczere i twórcze, a zdradzające głębszą wartość zostało na Wystawę dopuszczone. Starano się zrozumieć myśl artysty, jego zamierzenia i realizację jego założeń. Wybrano także spomiędzy nadesłanych dzieł najlepsze. Aktualność Wystawy, na której realizm tak charakterystyczny dla naszej epoki socjalistycznego budownictwa w Polsce Ludowej zajmuje najwybitniejsze miejsce, prace nie oglądane jeszcze w Krakowie i rozmaitość obrazów oraz dzieł grafiki i rzeźby — powinny wpłynąć na wzrost zainteresowania sztuką. Podczas "Salonu" dokonane zostaną zakupy z połączonego funduszu Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych i Związku Polskich Artystów Plastyków oraz zostaną wręczone artystom dyplomy uznania.

W tym miejscu pragniemy zaapelować do kierowników naszych instytucji artystycznych, do zakładów pracy, do spółdzielni wszelkiego rodzaju i do przedsiębiorstw państwowych zajmujących się rozprowadzaniem dzieł sztuki, a także wprost do społeczeństwa, aby na "Salonie T. P. S. P." dokonały zakupu prac. Pragniemy, aby za pośrednictwem naszych wystaw dzieła artystów rozchodziły się jak najszerzej. Chcemy, aby żywy, gorący stosunek do sztuki, dający odbiorcom bogate przeżycia estetyczne nie był przywilejem jednostek, lecz jak najszerszych warstw naszego społeczeństwa.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. Dr KAROL ESTREICHER
Wiceprezes T. P. S. P.

Prof. JERZY FEDKOWICZ
Wiceprezes T. P. S. P.

TEODOR GROTT
Dyrektor T. P. S. P.

Dr BRONISŁAW HEYDUK
Sekretarz Zarządu Z. P. A. P.

BOGNA PŁATOWICZ
Redaktor

Dr ROMAN SCIPIO
Sekretarz Zarządu Z. P. S. P.

FRYDERYK TOTH
Prezes Z. P. A. P.

JURY SALONU
PRZEWODNICZĄCY:
Prof. Dr KAROL ESTREICHER
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

CZŁONKOWIE:
Dr HELENA BLUM
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Mgr IRENA BOBROWSKA
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Prof. JERZY FEDKOWICZ
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
Dr ADAM MIROCKI
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
Prof. STANISŁAW POPŁAWSKI
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
Prof. STANISŁAW RZECKI
Związek Polskich Artystów Plastyków
Prof. CZESŁAW kZEPlNSKI
Związek Polskich Artystów Plastyków
Prof. KONRAD SRZEDNICKI
Związek Polskich Artystów Plastyków

KOMISARZ SALONU
TEODOR GROTT

ZASTĘPCA
Dr BRONISŁAW HEYDUK

MALARSTWO

BARTKOWSKI ANTONI, Kraków
1. ,,W sanatorium im. Pstrowskiego", wym. 66.5x50 cm., olejny

BIESZCZANIN MIECZYSŁAW, Kraków
2. „Widok z Olczy na Tatry", wym. 53x80 cm., olejny

BIEŻANOWSKI JERZY, Kraków
3. „Pejzaż z Myślenic", wym. 59.5x80 cm., olejny

BOLOGNA CARLOTTA, Kraków
4. "Pejżaż włoski", wym. 50x70.5 cm., olejny

BOŻYK HELENA, Kraków
5. „Dziewczynka z ptaszkami", wym. 50x41 cm., olejny

BRYKNER BRONISŁAW, Kraków
6. „Martwa natura", wym. 61.5x50 cm., olejny

CHRZANOWSKA PAULINA, Tarnów
7. „Uliczka tarnowska jesienią", wym. 35x50 cm., olejny

CHWIERUT JAN, Kraków
8. „Pejzaż", wym. 58x72 cm.

CZAYKOWSKI LUDWIK, Kraków
9. „Strejkujący chłopi", wym. 47x120 cm., olejny

CZERWENKA ERWIN, Kraków
10. „Ustka — holownik w porcie", wym. 55x70.5 cm., olejny

DĄBROWSKI STANISŁAW, Kraków
11. „Portret Rektora Jana Dąbrowskiego", wym. 106x78 cm., olejny

DROHOCKA JANINA, Kraków
12. „Eze, widok na Cap Ferrat", wym. 26x30 cm., gwasz

ELSTER CZESŁAW, Nowy Sącz
13. „Motyw jesienny", wym. 19x25 cm.
14. „Zadrzewiona aleja", wym. 32x41 cm., akwarela

FEDKOWICZ JERZY, Kraków
15. „Pejzaż", wym. 76x77 cm., olejny Fedkowicz Jerzy, Pejzaż, s.55

FLECK WOJCIECH, Zakopane
16. „Pejzaż", wym. 38x30 cm., olejny

FORNELSKI ANDRZEJ, Kraków
17. „Pejzaż I", wym. 60x73 cm., olejny

GAŁKOWSKI STEFAN, Kraków
19. „Martwa natura", wym. 102x123 cm., ol. tempera

GARYCKA JANINA, Kraków
20. „Pejzaż krakowski", wym. 27x30 cm., olejny
21. „Dozorczyni", miniatura, wym. 7.5x9 cm., akwarela
22. „Portret ojca", miniatura, wym. 8x6.5 cm., akwarela

GERARD IRENA, Kraków
23. „Kwiaty", wym. 45x38 cm., olejny
24. „Nad młynówką", wym. 38.5x45 cm., olejny

GINTELOWA-WACHTEL IRENA, Kraków
25. „Cytryny", wym. 65x51 cm., olejny

GIŻYCKA-BEREZOWSKA JULIA, Kraków
26. „Nie chcemy wojny", wym. 82x92 cm., olejny

GLAZER TERESA, Kraków
27. „Jacek", wym. 32x23 cm., akwarela

GROTT TEODOR, Kraków
28. „Autoportret", wym. 60x80 cm., olejny
29. „Wenecja", wym. 50x70 cm., ol. tempera Grott Teodor, Wenecja, s.55

GUTOWSKI WITOLD, Nowy .Targ
30. „Pejzaż zimowy", wym. 64.5x65.5 cm., olejny

HEYDUK BRONISŁAW, Kraków
31. „Wiosenne popołudnie", wym. 59x72 cm., olejny
32. „Dolina Białej Wody", wym. 60x80 cm., olejny

HOFFMANN ADAM, Kraków
33. „Portret dziewczyny", wym. 50x32 cm., olejny

HOPLIŃSKI JAN, Kraków
34. „Przodownica", wym. 83x70.5 cm., tempera

HRYŃKOWSKI JAN, Kraków
35. „Kwitnące kasztany", wym. 65.5x81.5 cm., olejny
36. „Kwiaty", wym. 69.5x72.5 cm., olejny

HRYŃKOWSKA KRYSTYNA, Kraków
37. „Martwa natura z rakami", wym. 66.5x76 cm., olejny

JABŁOŃSKI MIESZKO, Kraków
38. „Na ciągu", wym. 50x65 cm., olejny
39. „Owoce", wym. 30x62 cm., olejny

JACHIMCZAK ZDZISŁAW, Kraków
40. „Portret dziewczynki", wym. 70x53 cm., olejny

JAŃCZAK WITOLD, Kraków
41. „Kamieniołomy", wym. 74x105 cm., olejny

JANUSZEWSKI JAN, Kraków
42. „Cyrkowcy", wym. 26x32 cm., akwarela
43. „Przystań", wym. 31x41,5 cm., akwarela

JARGUSZ MARIA, Kraków
44. „Szkic portretowy dziecka", wym. 47x46 cm., olejny

JAROCKI WŁADYSŁAW, Kraków
45. „Złota jesień", wym. 100x70 cm., akwarela

KAŁUSKI ZYGMUNT, Kraków
46. „Malarz przy pracy", wym. 73x52 cm., olejny

KARPIŃSKI ALFONS, Kraków
47. Kwieciarki na rynku krakowskim", wym. 90x190 cm., olejny

KARWOWSKI ŁUKASZ, Kraków
48. „Pejzaż zimowy", wym. 50x60 cm., olejny

KAUZALOWA KATARZYNA, Kraków
49. „Pejzaż", wym. 50x70 cm., olejny

KIEŁBIŃSKI CZESŁAW, Kraków
50. „Matka i dziecko", wym. 131x105 cm., olejny

KIERSKA-HOFFMANOWA EWA, Kraków
51. „Wiosenny dzień", wym. 38x38 cm., olejny

KORPAL TADEUSZ, Kraków
52. „W spółdzielni kwieciarskiej", wym. 114x81 cm., olejny

KORYŃSKI TADEUSZ, Kraków
53. „Pejzaż z Zakopanego", wym. 50x63 cm., olejny
54. „Kwiaty", wym. 55x44.5 cm., olejny

KRAUPE JANINA, Kraków
55. „Portret", wym. 100x70.5 cm., olejny

KRCHA EMIL, Kraków
56 „Krajobraz z Harendy", wym. 95x130 cm., olejny

KROKOWSKA ZOFIA, Kraków
57. „Jesienne zbiory", wym. 59.5x80.5 cm., olejny
58. „Pejzaż jesienny", wym. 45x62 cm., olejny

KRÓL ZYGMUNT, Kraków
59. „Pejzaż", wym. 67x76.5 cm., olejny

KRZYSZTAŁOWSKI STANISŁAW, Kraków
60. „Widok na Basztę", wym. 71.5x80.5 cm., olejny
61. „Ogrodniczka", wym. 90.5x71 cm., olejny

KSIĄŻEK JAN, Kraków
62. „Martwa natura", wym. 62x74.5 cm., olejny
63. „Studium portretowe", wym. 88x67 cm., olejny Książek Jan, Studium portretowe, s.55

KUCIK TADEUSZ, Tarnów
64. „Pejzaż z Błoń", wym. 26x36 cm., akwarela

KUTERMAK TADEUSZ, Kraków
65. „Ogród", wym. 80x94 cm., olejny

LAUER CZATOWICZ HELENA, Kraków
66. „Moja pracownia", wym. 70x67 cm., olejny

LEDWOS RYSZARD, Kraków
68. „Pejzaż wiosęnny", wym. 27x32 cm., olejny

LIPEŻ ROMANA, Kraków
69. „Młynówka", wym. 71x50 cm., olejny
70. „Motyw ż Krowodrzy", wym. 45x70 cm., olejny

LYSY JÓZEFA, Kraków
71. „Pejzaż z Czernichowa", wym. 50x69 cm., olejny

ŁAKOMSKI TADEUSZ, Kraków
72. „W spółdzielni wiejskiej", wym. 112x130 cm., olejny akomski Tadeusz, W spółdzielni, s.55

MALISZEWSKA-ZAKRZEWSKA JANINA, Kraków
73. „Owoce", wym. 23x29 cm., olejny

MARCINKOWSKA EUGENIA, Kraków
74. „Powrót koreańskiego żołnierza do domu", wym. 106x81 cm., olejny

MARCZYŃSKI ADAM, Kraków
75. „Ogród fantastyczny", wym., 80x70 cm., olejny
76. „W cieplarni", wym. 65x56 cm., olejny

MAREK JÓZEF, Kraków
77. „Pejzaż z okna", wym. 66x68 cm., olejny

MILLI STANISŁAW, Kraków
78. „Przejście rzeki", wym. 80x100 cm., olejny
79. „Chata rybacka", wym. 60x82 cm., olejny

MILLI ZYGMUNT, Kraków
80. „W pracowni", wym 50x66 cm., olejny
81. „Ptaszki z kwiatami", wym. 52x44 cm.

MUSZANKA-ŁAKOMSKA JANINA, Kraków
82. „Portret matki", wym. 93.5x70.5 cm., olejny

MYCIELSKI JAN, Kraków
83. „Modrzewie", wym. 62x74 cm. olejny

NAWARA ZOFIA, Kraków
84. „Chłopiec odpoczywający", wym. 93x67 cm., olejny

OLSZEWSKI BRONISŁAW, Kraków
85. „Malkontentka", wym. 40x34 cm., tempera
86. „Meir Ezofowicz", wym. 14x15 cm., olejny

OŚWIĘCIMSKA-GOŁUBIEW JANINA, Kraków
88. „Martwa natura", wym. 55x46 cm., olejny
90. „Nad Wisłą", wym. 25x33 cm., akwarela

PABISIAK MARIA, Kraków
91. „Martwa natura", wym. 48x62 cm., olejny

PABISIAK ZDZISŁAW, Kraków
92. „Ławeczka", wym. 93x125.5 cm., olejny
93. „Chopin", wym. 55x75 cm., olejny Pabisiak Zdzisław, Chopin, s.55

94. „Portret młodej dziewczyny", wym. 61x47 cm., olejny

PECZENKO-SRZEDNIKA OLGA, Kraków
95. „Jabłka", wym. 35x35 cm., akwarela
96. „Ryby", wym. 34x34.5 cm., akwarela

PERENDYK WACŁAW, Kraków
97. „Ulica Bracka", wym: 70x50 cm., olejny

PINDEL LUDWIK, Kraków
98. „Pejzaż z okna", wym. 61x85 cm., olejny

POCHWALSKI JÓZEF, Kraków
99. „Powrót rybaków", wym. 91x75.5 cm., olejny

PODGÓRSKI STANISŁAW, Wiśnicz Nowy
100. „Zima", wym. 50x70 cm., olejny
101. „Willa w słońcu", wym. 45x45 cm., olejny

POKRYWCZYŃSKI ZENON, Zakopane
102. „Pejzaż z Zakopanego", wym. 55x70 cm., olejny
103. „Chaty góralskie", wym. 55x65 cm., olejny

POTRZEBOWSKI JERZY, Kraków
104. „Przodownik nauki", wym. 83x71 cm., olejny

PRONASZKO ZBIGNIEW, Kraków
105. „Reforma rolna'', wym: 200x300 cm., olejny
106. „Portret Leona Schillera", wym. 120x96 cm., olejny Pronaszko Zbigniew, Portret, s.55

PRZEBINDOWSKI ZDZISŁAW, Kraków
107. „Kwiaty", wym. 75x60 cm., olejny

PUSZCZYŃSKA ZOFIA, Kraków
108. „Autoportret", wym. 50x60 cm., olejny

RADNICKI ZYGMUNT, Kraków
109. „Pejzaż z Waganowic", wym. 54x68 cm., olejny
110. „Ogród Karmelitów w Krakowie", wym. 74X92 cm., olejny

ROZMANIT-KEMPINSKA BOŻENA, Kraków
111. „Dzieci", wym. 95x71 cm., olejny

REGUŁA ROMUALD, Kraków
112. „Spółdzielnia hodowlana", wym. 100x134 cm., olejny

ROHRENSCHEF WIESŁAW, Tarnów
113. „Pejzaż z orką", wym. 35x60 cm., akwarela

RYCHLICKA ZOFIA, Wieliczka
115. „Pejzaż", wym. 37x55 cm., olejny

RZEPIŃSKI CZESŁAW, Kraków
116. „Portret żony", wym. 150x130 cm., olejny
117. „Jezioro w Łagowie", wym. 73x60 cm., olejny Rzepiński Czesław, Jezioro, s.55

118. „Brzoskwinie", wym. 38x46 cm., olejny

SERWIN BOGUSŁAW, Bochnia
119. „Pejzaż", wym. 46x37.5 cm., olejny
120. „Pagór nad Łososiną", wym. 50x70 cm., olejny

SIWECKI ALOJZY, Kraków
121. „Akt", wym. 120x95 cm., olejny Siwecki_Alojzy_Akt_s.55_large

122. „Poseł P. R. L. T. Mrugacz w rozmowie z wyborcami", wym. 110x130 cm., olejny

SKALSKA HELENA, Kraków
123. „Na skraju lasu", wym. 52x42 cm., pastel

SMOLEŃSKA-MILEWSKA ANNA, Kraków
124. „Dunajec w Niedzicy", wym. 46x61 cm., olejny

SROCZANKA ANNA, Kraków .
126. „Zabytkowa fara w Bieczu", wym. 50x40 cm., olejny

SRZEDNICKI KONRAD, Kraków
127. „Widok na Kasprowy", wym. 65x80.5 cm., olejny
128. „Przed sklepikiem", wym. 60.5x50 cm., olejny

STANDA JAN, Kraków
129. „Zembrzyce", wym. 21x26 cm., olejny
130. „Łąka", wym. 21X26 cm., olejny

STAWOWIAK ZOFIA, Kraków
131. „Portret Pani A.", wym. 131x89 cm., olejny

STUDNICKI WITOLD, Tarnów
132. „Zaułek w nocy", wym. 43x33 cm., akwarela

ŚWIDERSKI JAN, Kraków
133. „Krajobraz z Zakopanego", wym. 54x76 cm., olejny
134. „Krajobraz z kieleckiego", wym. 50x79.5 cm., olejny

ŚWIERCZYŃSKI JAN, Kraków
135. „Kwiaty", wym. 63x46 cm., olejny
136. „Martwa natura", wym. 35x50 cm., olejny

ŚWIEŻANKA TERESA, Kraków
138. „Portret inż. Z. W.", wym. 64x55 cm., olejny

ŚWITALSKA FELICJA, Wadowice
139.„Skawa w Czartaku", wym. 22.5x34 cm., akwarela
140. „Dom Zegadłowicza w Gorzeniu", wym. 52x70,5 cm., olejny

SZUSZKIEWICZ JÓZEF, Tarnów
142. „Felicja Kosiniak — artystka ludowa z Zalipia", wym. 78x57 cm., olejny
143. „Felicja Curyło — artystka ludowa z Zalipia", wym. 68x49 cm., olejny

TAJBER WŁADYSŁAWA, Kraków
144. „Przedwiośnie", wym. 66x55 cm., olejny

TERLECKI ALFRED, Kraków
145. „Olszynki", wym. 80x93 cm., olejny

WANIEK EUGENIUSZ, Kraków
146. „Waryński przed sądem- warszawskim", wym. 80x60 cm., olejny
147. „Warsztat malarza", wym. 60x45 cm., olejny

WASKOWSKI ANTONI, Kraków
148. „Słoneczne pola", wym. 63x105 cm., pastel

WASKOWSKI TADEUSZ, Kraków
149. „Getto — Żyd z dzieckiem", wym. 100x70 cm., olejny

WĄTORSKI MIECZYSŁAW, Kraków
150. „Pejzaż", wym. 60x73 cm., olejny

WICIŃSKA IZA, Kraków
152. „Autoportret", wym. 50x35 cm., gwasz

WIECZOREK EDWARD, Kraków
153. „Krajobraz „Lato", wym. 92x115 cm., olejny

WINKLER KONRAD, Kraków
154. „Droga do Skały", wym. 60x72 cm., olejny
155. „Nad Prądnikiem w Ojcowie", wym. 49x64 cm., olejny
156. „Grodzisko pod Ojcowem", wym. 38x53 cm., olejny

WNĘK ALEKSANDER, Kraków
158. „Ratułów k. Zakopanego", wym. 28x40 cm., akwarela

WOJTANOWICZ KAZIMIERZ, Kraków
159. „W górach", wym. 66x91 cm., olejny

WOLIŃSKI ROMAN, Kraków
160. „Wawel", wym. 55x46 cm., olejny

WÓJCIK HENRYK, Kraków
161. „Pejzaż na Salwatorze", wym. 66x80 cm., olejny
162. „W kwitnącym sadzie", wym. 39X60 cm., olejny
163. „Lekcja fortepianowa (kompoz.), wym. 40x44 cm., olejny

WOJTOWICZ STANISŁAW, Kraków
164. „Na arenie", wym. 32.5x43 cm., gwasz

WRANIK-BERNHARDT LUCYNA, Kraków
165. „Martwa natura", wym. 35x45 cm., olejny

WYGRZYWALSKI TADEUSZ, Kraków
166. „Port rybacki na Helu", wym. 78x74 cm., olejny

ZAJĄCZKOWSKI LESŁAW, Kraków
167. „Zagroda wiejska", wym. 74x83 cm., olejny

ZENIUKOWA BARBARA, Kraków
168. „Martwa natura", wym. 66x53 cm., olejny

ZIELIŃSKI TADEUSZ, Kraków
169. „Martwa natura", wym. 58x43 cm., olejny

ZYMAŃSKI HENRYK, Kraków
170. „Martwa natura", wym. 30x44 cm., olejny

ŻMUDA ALFRED, Kraków
171. „Ryby", wym. 50x70 cm., olejny

 

GRAFIKA I RYSUNEK

BENEDYKTOWICZ JANUSZ, Kraków.
172. „Pomnik Kopernika w Bibliotece Jagiellońskiej, wym. 17.5x12 cm., drzeworyt
173. „Kościółek z Komorowie", wym. 22x16 cm., drzeworyt

BOGUSZEWSKA-CHLEBOWSKA DANUTA, Kraków
174. „Ludwik Solski w roli Skąpca", wym. 32x45 cm., rys. węgiel
175. „Ludwik Solski jako Filip II", wym. 33x46 cm., rys. węgiel

BRONIKOWSKA MARIA, Kraków
176. „Wiosna w ogrodzie botanicznym", wym. 18.5x26.5 cm., rys. kredka
177. „Portret dziewczynki", wym. 36x26 cm., rys. kredka
178. „Główka dziecka", wym. 18.5x15 cm., rys. piórko

BUNSCH FRANCISZEK, Kraków
179. „Ilustracja do książki Jules de la Madelene", wym. 3.5x8 cm., drzeworyt
180. „Ilustracja do książki »Pan na Piaskowym Zamku«", wym. 8x10.5 cm., drzeworyt
181. „Ilustracja do książki »Pan na Piaskowym Zamku«", wym. 7x10.5 cm., drzeworyt
182. „Ilustracja do książki »Pan na Piaskowym Zamku«", wym. 5x4.5 cm., drzeworyt
183. „Martwa natura", wym. 14X19 cm. litografia

BUNSCH-GRUCHALSKA KRYSTYNA, Kraków
184. „Róże", wym. 15x10 cm., drzeworyt
185. „Z cyklu »Mieszczanie«", wym. 19x15 cm., litografia

GLAZER TERESA, Kraków
186. „Dziewczynka z piłką", wym. 40x29 cm., monotypia

HUTHOWA MARIA, Kraków
187. „Motyw z Vichy", wym. 19x23.5 cm., akwatinta
188. „Widok z okna", wym. 20x27 cm., akwatinta

JASIŃSKA-NOWICKA ALEKSANDRA, Kraków
189. „Portret Anny L.", wym. 50x38 cm., tusz
190. „Dziecko", wym. 45x38 cm., tusz

KUNZ WŁODZIMIERZ, Kraków
191. „Biały koń", wym. 46x60 cm., litografia Kunz Włodzimierz, Biały koń, s.55

192. „Lajkonik na Zwierzyńcu", wym. 32x42 cm., litografia

LESZCZYŃSKA-KLUZA DANUTA, Kraków
193. „Portret Belli", wym. 40x27 cm., rys. tusz
194. „Przy lodach", wym. 39x27 cm., rys. tusz

LISICKA JADWIGA, Kraków
195. „Demonstracje uliczne", wym. 30x40 cm., litografia
196. „Strajk łódzki 1928 r.", wym. 30x40 cm., litografia
197. „Satyra", wym. 30x40 cm.., litografia
198. „Papuga kawiarniana", wym. 30x40 cm., litografia

LUDOMIRSKI WŁADYSŁAW, Kraków
199. „Siostra Oddziałowa I. B. (szpital Narutowicza)", wym. 21.5x29 cm., rysunek
200. „Siostra M. K. (szpital Narutowicza)", wym. 21.5x29 cm., rysunek

NAPIERACZ JERZY, Kraków
201. „Na bielańskiej drodze", wym. 23x32.5 cm., monotypia

OLEKSIEWICZ ANNA, Kraków
202. „Wyrób kłódek w Świątnikach", wym. 32.5x26.5 cm., akwaforta Oleksiewicz Anna, Wyrób kłódek, s.55

203. „Karuzela", wym. 32.5x26.5 cm., monotypia
204. „Podwórko wiejskie", wym. 32.5x26.5 cm., rys. tusz

PANEK JERZY, Kraków
205. „W smoczej jamie", wym. 21x28 cm., drzeworyt
206. „Karykatura", wym. 25x20 cm., drzeworyt

RÓG TADEUSZ, Kraków
207. „Martwa natura", wym. 15x9 cm., monotypia
208. „Akt", wym. 15x8 cm., monotypia
209. „Kwiaty", wym. 15x10 cm., monotypia
210. „Głowa kobiety", wym. 14x10 cm., monotypia

RZEPA STANISŁAW, Kraków
211. „Z cyklu »Oświata«", wym. 25x32 cm., akwaforta
212. „Pozdrowienie", wym. 25x32 cm., akwaforta

TARASINOWA ZOFIA, Kraków
213. „Malarka", wym. 35x45 cm., litografia

WERNER JERZY, Kraków
214. „Wawel", wym. 33X24 cm., drzeworyt
215. „Barbakan", wym. 33x24 cm., drzeworyt

WISZNIEWSKI KAZIMIERZ, Kraków
216. „Ex libris E. Chwalewika", wym. 9.50x7 cm., drzeworyt
217. „Ex libris M. Chmielewskiego", wym. 10x6.5 cm., drzeworyt
218. „Ex libris Z. Igalsona", wym. 11x6.5 cm., drzeworyt

WOJTOWICZ STANISŁAW, Kraków
219. „Imieniny Danusi K.", wym. 27x22 cm., drzeworyt
220. „Połykacz ogni", wym. 36.5x27.5 cm., rys. tusz
221. „Maryś", wym. 39x33.5 cm., monotypia
222. „Wyścig pokoju", wym. 20x54 cm., monotypia

WOLEWICZ KRYSTYNA, Kraków
223. „Gospodarze z Podhala", wym. 32x25 cm., drzeworyt
224. „Pejzaż z Bronowie", wym. 34x24 cm., drzeworyt

WRÓBLEWSKA KRYSTYNA, Kraków
225. „Kościeliska", wym. 10.5x20 cm., drzeworyt
226. "Dolina Za Bramką", wym. 10.5x20 cm., drzeworyt
227. „W Chochołowskiej", wym. 10.5x20 cm., drzeworyt

 

RZEŹBA

DRWAL ANATOL, Tarnów
228. „Przodownik pracy T. Z. P. W.", wym. 110x70 cm., gips

GAWLIK ZYGMUNT, Krajtów
229. „Emeryt B. Pajączkowski", wym. 63x54 cm., rzeźba

HYLA ANTONI, Zakopane
230. „Głowa mężczyzny", wym. 46x36 cm., gips

KWIETNIEWSKA MARIA, Kraków
231. Japonka Kioko Tanaka, wym. 40x25 cm., gips

POPŁAWSKI STANISŁAW, Kraków
232. „Portret p. K.", wym. 50x55 cm., brąz

REICHERT-TOTH JANINA, Kraków
233. „Głowa", wym. 32x31 cm., alabaster Reichert-Toth Janina, Głowa, s.55

REYNOCH ANNA, Kraków
234. „Portret Kalimacha" wym. 58x58 cm., gips. patyn.

STECZKOWSKA ZOFIA, Kraków
237. „Portret przodownika", wym. 48x30 cm., gips patyn.

SUKNAROWSKI FRANCISZEK, Wadowice
238. „Głowa dziecka", wym. 33x22 cm., cement

OSTASZEWSKI TADEUSZ, Kraków
240. „Portret lekarki", wym. 30x23 cm., gips. patyn.
241. „Odpowiedź Stefanowi Otwinowskiemu", wym. 30x22 cm., gips patyn.

TARKOWSKI ROMAN, Kraków
242. „Portret »Krysia«", wym. 37x33 cm., gips patyn.

WALLEK-WALEWSKA ANNA, Kraków
243. „Głowa dziewczynki", wym. 30x25 cm., rzeźba-drzewo

 

DODATKOWO NADESŁANE PRACE:

BUCZAK HENRYK, Kraków
244. „Martwa natura", wym. 60x69 cm., olejny

CZECHOWICZ JULIUSZ, Kraków
245. „Dzieci z gołąbkiem", wym. 36x34 cm., tusz

JASIEWICZ-WALCZAK ALINA, Kraków
246. „Lele, jako Jaroszewska", wym. 46x36 cm., olejny

KRZYCZKOWSKI JAN, Kraków
247. „Głowa Chopina", wym. 46x36 cm., gips

MULDNER-WYGRZYWALSKA SŁAWA, Kraków
248. „Sieci", wym. 25x36 cm., asfalt

PAWLUK-NOWAKOWA JANINA, Kraków
249. „Zlewanie stali", wym. 104x98 cm., olejny

PRONASZKO ZBIGNIEW, Kraków
250. „Wiolonczelista", wym. 138x118 cm., olejny

PRZEBINDOWSKI ZDZISŁAW, Kraków
251. „Pejzaż z Helu", wym. 64x84 cm., olejny

RADNICKI ZYGMUNT, Kraków
252. „Martwa natura", wym. 70x81 cm., olejny

RZECKI STANISŁAW, Kraków
253. „Głowa kobieca", wym. 60x28 cm., gips polichr. Rzecki Stanisław, Głowa kobiety, s.55

254. „Mickiewicz" popiersie, wym. 90x60 cm., gips

STAWOWIAK ZOFIA, Kraków
255. „Martwa natura", wym. 58x48 cm., olejny

WAŁACH STANISŁAW, Kraków
256. „Martwa natura w Nowej Hucie", wym. 104x154 cm., olejny

WĄTORSKI MIECZYSŁAW, Kraków
257. „Tyniec", wym. 50x68 cm., olejny

WICIŃSKA IZA, Kraków
258. „Pejzaż z Krynicy", wym. 51x36 cm., gwasz

 

ILUSTRACJE
Zdjęcia fotograficzne do katalogu wykonali
Mgr Daniel Zawadzki
Leopold Chrapek