Salon 1929, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - cz. II
5 lutego 2015

Salon 1929, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - cz. II

PRZEWODNIK NR 49

SALON 1929

TOW. ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH

WARSZAWA

 

 

OBJAŚNIENIA SKRÓCEŃ:
(Czł. hon.) - Członek honorowy Towarzystwa Z. S. P.
(Czł. rz.) - Członek rzeczywisty T-wa Z. S. P.
H. C. - Hors Concours (nie podlega jury)
D.H. - Dyplom Honorowy T-wa Z. S. P.
M. zł. - medal złoty
M. nr. - medal srebrny
M. br. - medal bronzowy
Zasz. Wyr. - Zaszczytne wyróżnienie T-wa Z. S. P.
N. Pr. H. M. - Nagroda Prezesa Rady Ministrów
N. M Warsz. - Nagroda Miasta Stoł. Warszawy
N. Kur. War. - Nagroda Wydaw. Kurjera Warszawskiego
ol. - olejny
akw. - akwarela
GW. - gwasz
temp. - tempera
oł. - ołówek
rys. - rysunek
akwaf. - akwaforta
płask. - płaskorzeźba
lit. - litografia

Ilustracja wykonane w zakładzie chemigraf. B. Wierzbicki i S-ka, Chmielna 61. Fotografie wykonała A. Janczewska. Druk M. Garasiński, Warszawa, Bracka 20, tel. 518-78

WŁADZE TOWARZYSTWA

PREZES
BRZEZIŃSKI STANISŁAW

VICE-PREZES
POPOWSKI STEFAN

CZŁONKOWIE KOMITETU I ICH ZASTĘPCY

ARTYŚCI:
GÓRSKI KONSTANTY, GRABOWSKI ADAM, OTTO ZYGMUNT, ROTH FRANCISZEK, WRÓBLEWSKI KONSTANTY, ZAWADZKI STANISŁAW, CZEPITA MICHAŁ, WISZNICKI MIKOŁAJ, WIŚNIEWSKI BRONISŁAW

MIŁOŚNICY:
GUTOWSKI JÓZEF, KOWERSKI KAROL, PASZKOWSKI WACŁAW DOMINIK, SOŁTAN HR. WŁADYSŁAW, SOSNOWSKI OSKAR, WILCZYŃSKI STANISŁAW, KARPIŃSKI FRANCISZEK, SZADURSK1 WACŁAW, WEHR WITOLD
KIEROWNIK ADMINISTRACJI
RADECKI MIKULICZ STANISŁAW

JURY SALONU:

Przewodniczący
POPOWSKI STEFAN

Członkowie Jury
Od Komitetu: CZEPITA MICHAŁ, GÓRSKI KONSTANTY, OTTO ZYGMUNT, WIŚNIEWSKI BRONISŁAW, WRÓBLEWSKI KONSTANTY, ZAWADZKI STANISŁAW

Wybrani przez artystów:
AUSTEN ANTONI, KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, LASOCKI KAZIMIERZ, OKUŃ EDWARD, POLKOWSKI ANTONI, SŁUPSKI FELIKS, ZIOMEK TEODOR

SĄD KONKURSOWY:

Od Komitetu: AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, BRZEZIŃSKI STANISŁAW, OTTO ZYGMUNT
Wybrani przez artystów:

AUSTEN ANTONI, OKUŃ EDWARD, POLKOWSKI ANTONI
oraz delegaci ofiarodawców nagród.

NAGRODY:
NAGRODY SALONU 1929 ROKU TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
Dyplom honorowy
Medal złoty
Medal srebrny
Medal bronzowy
NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW
NAGRODA MIASTA WARSZAWY
NAGRODA WYDAWNICTWA „KURJERA WARSZAWSKIEGO"

NASTĘPUJĄCY ARTYŚCI NIE PODLEGAJĄ NA WYSTAWACH I SALONACH TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE OCENIE JURY I WYSTAWIAJĄ SWE PRACE

HORS CONCOURS
Posiadający Dyplomy Honorowe:
AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, AXENTOWICZ TEODOR, BOZNAŃSKA OLGA, DUNIKOWSKI XAWERY, FAŁAT JULIAN, KARPIŃSKI ALFONS, KĘDZIERSKI APOLONIUSZ, KOSSAK WOJCIECH, LEWANDOWSKI STANISŁAW ROMAN
MADEYSKI ANTONI, MALCZEWSKI JACEK, MEHOFFER JÓZEF, NOAKOWSKI STANISŁAW, OKUŃ EDWARD, POCHWALSKI KAZIMIERZ, RAPACKI JÓZEF, STABROWSKI KAZIMIERZ, STANKIEWICZÓWNA ZOFIA, TAŃSKI
CZESŁAW, WEISS WOJCIECH, WELOŃSKI PIUS, WYCZÓŁKOWSKI LEON, ŻUKOWSKI STANISŁAW

Posiadający Złoty Medal Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych:
BORUCIŃSKI MICHAŁ, POPOWSKI STEFAN

SPIS ARTYSTÓW NAGRODZONYCH NA WYSTAWACH W TOWARZYSTWIE ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH OD 1923 R.

I. MALARSTWO I GRAFIKA

AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, czł. rz. D. H. 1925.
AXENT0WICZ TEODOR, czł. bon., D. H. 1925.
RARBACKI BOLESŁAW, M. Br. 1927.
BIELAWSKI WACŁAW, Zasz. Wyr. 1928.
BLOOMBERGH MROZOWSKA MAR JA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1925.
BOBIŃSKA PASZKOWSKA JANINA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1928.
BORUCIŃSKI MICHAŁ, czł. rz., N. M. Warsz. 1925, M. Zł. 1926.
BOZNAŃSKA OLGA, czł. rz., D. H. 1925.
CIEŚLEWSKI TADEUSZ (senior), czł. rz., N. M. Warsz. 1928.
CIEŚLEWSKI TADEUSZ (junior), Zasz. Wyr. 1928.
CZAJKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Br. 1923.
CZEPITA MICHAŁ, czł. rz., Zasz. Wyr. 1925, M. Sr. 1927.
FABIJAŃSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Sr. 1928.
FAŁAT JULJAN, czł. hon. D. H. 1925.
FILIPKIEWICZ STEFAN, czł. rz., M. Sr. 1928.
GÓRSKI KONSTANTY, czł. rz.. N. M. Warsz. 1924, M. Sr. 1928.
GÓRSKA PIA, czł. rz., M. Br. 1928.
GRABARZ ANTONI, Zasz. Wyr. J928.
GRABOWSKI ADAM, czł. rz., M. Br. 1925.
HOPPEN JERZY, M. Br. 1923.
IWANOWSKI BŁAŻEJ, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927, M. Br. 1928.
JAMONTT BRONISŁAW, czł. rz., Zasz. Wyr. 1928.
JANOWSKI JANUSZ PAWEŁ, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
JAROCKI WŁADYSŁAW, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1925.
JAROSZ JÓZEF, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
KARPIŃSKI ALFONS, czł. rz., M. Zł. 1925, D. H. 1926.
KĘDZIERSKI APOLONJUSZ, czł. hon., D. H. 1927.
KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, N. Pr. R. M. 1927, M. Sr. 192H.
KOSSAK WOJCIECH, czł. hon., N. Pr. R. M. 1921. D. H. 1925.
KOTARBIŃSKI MIECZYSŁAW, czł. rz., N. Pr. M. 1926.
KOTOWSKI JAN, czł, rz., N. M. Warsz. 1925.
KOWALEWSKI BRONISŁAW, czł. rz., M. Br. 1928.
KOWALSKI LEON, Zasz. Wyr. 1928.
KUŹMIŃSKI BOLESŁAW, czł. rz., M. Br. 1926.
KRZYŻANOWSKA MICHALINA, czł. rz., M. Br. 1928.
LASOCKI KAZIMIERZ, czł. rz., M. Sr. 1925, N. M. Warsz. 1927.
DU LAURANS MICHAŁ, czł. rz., M. Br. 1927. f
MALCZEWSKI JACEK, czł. hon., D. H. 1925.
MALCZEWSKI RAFAŁ, Zasz. Wyr! 1928. f
MANN ALEKSANDER, czł. rz, M. Br. 1928.
MEHOFFER JÓZEF, czł. rz., D. H. 1927.
NARTOWSK1 TADEUSZ, czł. rz , Zasz. Wyr. 1925, M. Br. 1927.
NEHRING MACIEJ, Zasz. Wyr. 1928.
NEUMAN A., Zasz. Wyr. 1928.
NIRNSTEIN ZYGMUNT, czł. rz.. Zasz. Wyr. 1927.
NOAKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., N. Pr. R. M. 1925. D. H. 1927.
OKUŃ EDWARD, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1925, D. H. 1928.
PIĄTKOWSKA WŁADYSŁAWA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
PILLATI GUSTAW, czł. rz., M. Br. 1927.
PIOTROWSKI TADEUSZ, Zasz. Wyr. 1927.
POCHWALSKI KAZIMIERZ, czł. hon., D. H. 1925.
POPIELSKA TERESA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927.
POPOWSKI STEFAN, czł. rz., M. Sr. 1926, N. Kur. Warsz. 1927, M. Zł. 1928.
RAPACKI JÓZEF, czł. rz., M. Sr. 1924, D. H. 1927.
ROMEROWA ANNA. czł. rz., M. Br. .1926.
RUDNICKI JAN. czł. rz., M. Sr. 1923.
RUDZKA ZOFJA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1928.
RUZAMSKI MARJAN, czł. rz., Zasz. Wyr. 1928.
RYSZKIEWICZ ŚWIRYSZ JÓZEF, czł. rz., M. Sr. 1927.
SICIŃSKI KAROL, Zasz. Wyr. 1927.
SIPIŃSKI ALFRED JÓZEF, czł. rz., M. Br. 1926.
SKANGIKL JULJAN, Zasz. Wyr., 1925. •
SOCHARSKI STEFAN, czł. rz., Zasz. Wyr. 1927. M. Br. 1928.
STABROWSKI KAZIMIERZ, czł. rz., D. H. 1927, N. Kur. Warsz. 1928.
STANKIEWICZÓWNA ZOFJA. czł. rz.. D. H. 1927.
STYKA ADAM, czł. rz., N Kur. Warsz 1924.
SZYMANOWSKI MARJAN, czł. rz., Zarz. Wyr. 1928.
TAŃSKI CZESŁAW, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, M. Sr. 1927, D. H. 1928.
TETMAJER NAIMSKA JADWIGA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1925.
UMIŃSKA JADWIGA, KURZ. Wyr. 1027.
WEISS WOJCIECH, czł. rz . D. H. 1925,
WIŚNIEWSKI BRONISŁAW, czł. rz., M. Br. 1927
WRÓBLEWSKI KONSTANTY, czł. rz., M. Sr. 1927. N. Pr. R M. 192N.
WYCZÓŁKOWSKI LEON, czł. hon., D. H. 1925.
ZAWADZKI STANISŁAW, czł. rz., N. Pr. R. M. 1924, M Sr. 1927,
N. M. Warsz. 1928.
ZIOMEK TEODOR, czł. rz., N. Kur Warsz. 1926, M. Br. 1927, M. Sr. 1928
ŻUKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M.Zł. 1923, N. M. Warsz. 1924, D. H. 1927.

II. RZEŹBA

BRONIEWSKA JANINA, czł. rz., M. Br. 1927.
DREXLERÓWNA LUNA, M. Br., 1924.
DUNIKOWSKI XAWERY, czł. rz., D. H. 1926.
GŁOWIŃSKI APOLINARY, czł. rz., M. Br. 1927.
GROSS MAGDALENA, czł. rz., Zasz. Wyr. 1928.
JACKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Sr. 1926.
KARNY ALFONS, Zasz. Wyr. 1928.
LEWANDOWSKI STANISŁAW ROMAN, czł. rz., D. H 1927.
ŁOPUSZAŃSKI JERZY, Zasz. Wyr. 1928.
MADEYSKI ANTONI, czł. rz., D. H. 1925.
MISZEWSKI ANTONI, M. Sr. 1926, N. Pr. R. M. 1927.
OSTRZEGA ABRAHAM, czł., rz., M. Br. 1923.
POLKOWSKI ANTONI, czł. rz., M. Br. 1927.
RASZKA JAN, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1926.
REDWAN JULJAN. M. Br. 1923.
TRZCIŃSKA KAMIŃSKA ZOFJA, czł. rz., N. M. Warsz. 1925, M.Sr. 1928
WASIEWICZ WŁADYSŁAW, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, Zasz Wyr. 1927.
WELOŃSKI PIUS. czł. hon.. D. H. 1926. WILK JÓZEF, czł. rz., Zasz. Wyr. 1928.
ZERYCH ROMUALD, czł. rz., M. Br. 1926.
ŹURAKOWSKI ALEKSANDER, czł. rz., N. M. Warsz. 1927, M. Sr. 19'J7.

III. PRZEMYSŁ ARTYSTYCZNY

BOBRÓWNA NATALIA, czł. rz , Zasz. Wyr. 1928.
GENTIL TIPPENHAUER WANDA. Zasz. Wyr. 1927.
KOSSOWSKA FELICJA, czł. rz . Zasz. Wyr. 1927.
RADZISZEWSKI FRANCISZEK JOACHIM, czł. rz., M. lir. 1926.
TRETER BOGDAN. Zasz. Wyr. 1928.

Regulamin Salonu 1929 r.

1) Salon Doroczny obejmuje dzieła artystów polskich z zakresu wszystkich sztuk plastycznych. Nadsyłane mogą być tylko dzieła, nigdy jeszcze w Warszawie nie wystawiane.
2) Każdemu artyście przysługuje prawo przysłania 2-ch prac z jednego działu sztuki. Posiadający nagrody Towarzystwa Zachęty oraz nagrody Prez. Rady Ministrów, Miasta Warszawy i Kurjera Warszawskiego, mają prawo przysłania trzech prac. Większa ilość dzieł, stanowiąca całość kompozycyjną, może być uważana za jedną pracę. Panneaux z rozmieszczonemi na nich obrazami przyjmowane nie będą.
3) Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie "jury" Salonu, za wyjątkiem dzieł tych artystów, którzy posiadają prawo wystawiania „Hors Concours".
4) Jury Salonu składa się z 14 członków, z których siedmiu jest z wyboru Komitetu T-wa Z. S. P. i siedmiu wybranych przez zebranie artystów wystawców, którzy przynajmniej trzy razy brali udział w Dorocznych Salonach Zachęty i przysłali swe prace na Salon.
5) Sąd Konkursowy składa się z sześciu członków, z których trzech jest z wyboru Komitetu T-wa Z. S. P. i trzech wybranych przez zebranie artystów (jak w § 3).
6) Zebranie pp. artystów wystawców w celu wyboru 7-iu członków jury i 3-ch członków Sądu Konkursowego odbędzie się 6 listopada r. b. o godz. 6-ej wiecz. w gmachu Zachęty.
7) W czasie urządzania wystawy wstęp do sal dla wszystkich, nie wyłączając pp. wystawców, jest wzbroniony.
8) Żadne reklamacje co do decyzji jury, wystawienia prac i wyniku Sądu Konkursowego uwzględnione nie będą.
9) Prace przyjęte na wystawę, nie mogą być zabrane ani pr/<d otwarciem, ani podczas trwania wystawy.

Regulamin „Jury" Salonu Dorocznego
§ 1. Pierwsze posiedzenie „jury" Salonu zwołuje vice-prezes Komitetu Tow. Zachęty Sztuk Pięknych.
§ 2. Skład „jury" Salonu stanowią artyści w liczbie 14-tu: 7-iu jest wybranych przez specjalnie w tym. celu zwołane zebranie artystów, którzy przynajmniej trzy razy brali udział w Dorocznych Salonach Zachęty, i 7-iu wybranych przez Komitet Tow. Zachęty Sztuk Piękn.
§ 3. Członkowie „jury" Salonu wybierają z pośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczący otwiera posiedzenie „jury", przewodniczy, dyktuje decyzje do protokółu i zamyka obrady.
§ 4. Do prawomocności obrad „jury" wymagana jest obecność przynajmniej 8 członków wraz z przewodniczącym lub jego zastępcą
§ 5. Decyzje zapadają prostą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący.
§ 6. Przewodniczący według swego uznania lub na żądanie przynajmniej 4 ch członków „jury" zarządza tajne głosowanie.
§ 7. Prace członków „jury" podlegają sądowi narówni z innemi pracami przysyłanemi na Salon, a balotowanie jest tajne zapomocą czarnych i białych gałek, składanych do urny.
§ 8. Ocena wszystkich nadesłanych na Salon prac odbywa się w ten sposób, że tylko prace odrzucone jednogłośnie w pierwszem głosowaniu nie podlegają ponowneinu przejrzeniu. Te zaś prace, które otrzymały choć jeden głos, zyskują prawo do
ponownego przejrzenia. Prace powtórnie przejrzane, które uzyskały jedną trzecią głosów całego „jury" będą po raz trzeci i ostatni przejrzane i jeśli nie uzyskają większości głosów, zostają ostatecznie uznane za nieprzyjęte.
§ 9. Obrady „jury" są tajne, a ostateczne postanowienie solidarne. Każdy z członków „jury" obowiązuje się słowem honoru do utrzymania bezwzględnej tajemnicy przebiegu narad i niekomunikowania szczegółów osobom trzecim. Postanowienia „jury"
nie mogą być kwestjonowane z zewnątrz.
§ 10. Dzieła artystów, nagrodzonych dyplomem honorowym lub medalem złotym Towarzystwa Zachęty nie podlegają na Salonach Dorocznych ocenie „jury" (Hors Concours).
UWAGA. Jest tradycją Salonu Dorocznego, że w drodze wyjątku, wbrew punktowi 2-mu regulaminu Salonu, dzieła artystów szczególnie dla sztuki zasłużonych (najwyższe odznaczenie honorowe) mogą być przyjęte poza konkursem w większej liczbie, niż
to określa regulamin, lecz zawsze tylko po uprzedniem porozumieniu się z Komitetem Tow. Zachęty Szt. P. i za zgodą „jury" Salonu.

Regulamin Sądu Konkursowego Salonu Dorocznego
§ 1. Posiedzenie sądu konkursowego odbywa się w gmachu T-wa Zachęty. Dzień zebrania wyznacza i zaproszenia rozsyła Komitet Towarzystwa w ciągu 10-iu dni po otwarciu Salonu.
§ 2. Skład sądu konkursowego Salonu stanowi 6-ciu członków, z których trzej są z wyboru Komitetu Tow. Zachęty, a trzej wybrani na zebraniu artystów, którzy przynajmniej trzy razy wystawiali swe prace na Dorocznych Salonach Zachęty.
§ 3. Prócz powyższych stałych 6-iu członków w sądzie konkursowym biorą udział delegaci, reprezentujący ofiarodawców nagród. Delegat bierze udział w obra¬dach sądu jedynie przy udzielaniu nagrody, ofiarowanej przez swego mocodawcę i ma jeden głos przy przyznawaniu tej nagrody.
§ 4. Komitet Towarzystwa wyznacza na Salon następujące nagrody:
a) najwyższa nagroda w formie dyplomu honorowego bądź za jedno dzieło, bądź też za całą działalność artystyczną,
b) trzy stopnie nagród w formie medali: I-sza nagroda medal złoty, II-ga—medal srebrny i III-cia medal brązowy.
c) zaszczytne wyróżnienie.
§ 5. Prawo otrzymania nagród Towarzystwa Zachęty przysługuje wszystkim artystom, biorącym udział w Salonie Dorocznym, prócz tych, którzy otrzymali już dyplomy honorowe Zachęty.
§ 6. Artyści, którzy na poprzednich Salonach otrzymali nagrody Tow. Zachęty, mogą otrzymać również nagrody Tow. Zachęty, lecz tylko wyższego stopnia od poprzednio uzyskanych.
§ 7. Dzieła członków sądu konkursowego, o ile znajdują się na Salonie, są poza konkursem. Dzieła członków Komitetu T. Z. S. P., nie należących do sądu konkursowego, nie tracą prawa do nagród.
§ 8. Do prawomocności obrad sądu konkursowego wymagana jest obecność przynajmniej czterech członków z liczby sześciu powołanych, nie licząc delegatów. Nieobecność delegatów nie wpływa na prawomocność obrad.
8 9. Członkowie sądu obierają z pośród siebie przewodniczącego i sekretarza, który protokółuje uchwały. Przewodniczący rozpoczyna obrady od sprawdzenia listy obecności członków sądu i stwierdza protokólarnie prawomocność obrad w myśl
§ 10.go, poczein odczytuje zebranym regulamin niniejszy.
§ 10. Decyzje sądu konkursowego zapadają prostą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący.
§ 11. a) Na wstępie przewodniczący formuje ogólną listę kandydatów do nagród z kolejno podawanych kandydatur przez poszczególnych członków sądu. W tym celu każdy z obecnych członków sądu dyktuje przewodniczącemu tytuły dzieł wraz z nazwiskami ich autorów i numerami porządkowemi katalogu, w liczbie co najmniej odpowiadającej liczbie nagród. Każdemu z członków sądu służy przytem prawo motywowania, dlaczego dane dzieła wyróżnia. Nieobecni członkowie sądu mają prawo zgłosić listy
kandydatów piśmiennie, lecz w głosowaniu mają wagę tylko głosy obecnych. Lista ogólna w ten sposób przez zespół członków sądu ułożona, stanowi inaterjał do głosowania i narad przy rozdzielaniu nagród.
b) Po ułożeniu te] listy przewodniczący zarządza wstępne próbne głosowanie, bądź jawne, bądź tajne, na każdą z poszczególnych nagród, poczynając od na¬gród najwyższych, przyczem za inaterjał wyłączny dla głosujących służy poprzednio przez nich
ułożona lista dzieł. Przewodniczący kolejno notuje wyniki próbnego głosowania przy poszczególnych dziełach i układa prowizoryczną listę nagrodzonych.
c) Po próbnem głosowaniu przewodniczący zarządza przerwę i zaprasza członków sądu do ponownego rozejrzenia się w dziełach, zgłoszonych na konkurs, i do swobodnej dyskusji na temat wyniku próbnego głosowania w stosunku do wartości
artystycznej dzieł poszczególnych — poczem
d) zarządza drugie głosowanie, kolejno na każdą nagrodę poszczególnie, zaczynając od najwyższych odznaczeń. Wynik tego głosowania jest ostateczny i wciągnięty do protokółu, który podpisują wszyscy obecni członkowie sądu. Protokół w kopercie zapieczętowanej
przewodniczący wręcza prezesowi Komitetu Tow. Zachęty Sztuk Pięknych do powiadomienia autorów nagrodzonych i opublikowania w prasie.
§ 12. Obrady sądu konkursowego są tajne, a ostateczne postanowienia solidarne. Każdy z członków sądu kon-kursowego zobowiązuje się słowem honoru do utrzymania bezwzględnej tajemnicy przebiegu narad i niekomunikowania szczegółów osobom
trzecim. Postanowienia sądu nie mogą być kwestionowane z zewnątrz.

Wyciąg ze statutu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.
§ 6. 1. Członkami rzeczywistymi mogą być artyści, którzy wystawiali przynajmniej trzykrotnie swe dzieła w Salonach Dorocznych Zachęty lub mieli swą wystawę zbiorową, wprowadzeni przez trzech członków rzeczywistych i przyjęci przez Komitet
przynajmniej 8-iu głosami.
§ 8. Na członków honorowych powoływane są przez Komitet osoby, które zasłużyły się szczególniej sztuce polskiej, o ile powołanie to będzie poparte podpisami przynajmniej 60-iu członków rzeczywistych.
§ 9 i § 11. Członek rzeczywisty i członek honorowy uczestniczy w naradach Zgromadzenia Walnego i posiada czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Towarzystwa.

MALARSTWO.

ADAMSKA ROUBA KAZIMIERA, Wilno.
1. Pani z maską, ol.
2. Hania, ol.

ALBINOWSKA MINKIEWICZOWA Z., Lwów. (Czł. rz.)
3. Wnętrze ,ol.
4. Lilje i ostróżki, ol.

ANERI (WEISSOWA IRENA), Kraków. (Czł. rz.)
5. Kryminał w Kalwarji , ol.

H. C. AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, Poznań.
(Czł. rz.)
6. Klasztor O. O. Filipinów w Gostyniu, akw. Augustynowicz Aleksander, Klasztor, s.29

7. Róże, akw.

AUSTEN ANTONI, Warszawa. (Czł. rz.)
8. Wenecja. Ponte Balbi, ol. Austen Antoni, Wenecja, s.29

BADOWSKI ZYGMUNT, Warszawa. (Czł. rz.)
9. Portret pani M. J., ol.

BAGIEŃSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
10. Ułan czy szwoleżer?, ol.
11. Natura i sztuka, ol.

BARTEL BRONISŁAW, Poznań. (Czł. rz.)
12. Akt, ol. Bartel Bronisław, Akt, s.29

BARTKIEWICZÓW A EUGENJA, Brwinów.
13. Wnętrze, ol.

BATYCKI ADAM, Poznań.
14. Castello Camoglie, akw.
15. Cyprysy, akw.

BIAŁYNICKI BIRULA TEODOR, Zakopane.
16. Z Gubałówki, ol.

BIELAWSKI WACŁAW, Warszawa.
17. Pleinair, ol. Bielawski Wacław, Pleinair, s.29

18. Studjuni portretowe, ol.

BLOOMBERGH MARIA, Warszawa. (Czł. rz.)
19. Pani Olszyna. Portret, ol. Bloombergh Maria, Pani Olszyna, s.29

20. Dalje I, ol.
21. Dalje II, ol.

BOBIŃSKA PASZKOWSKA JANINA, Warszawa. (Czł. rz.).
22. Szczęście matczyne, ol.
23. Zamyślona , ol.

BORZEMSKI OTTON EDWARD, Warszawa
24. Pełne morze, ol.

BORZYM KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
25. Portret pani H. K., ol.

BRYKNER BRONISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
26. Projekt polichromji w Ciemniewku, temp.
27. Tęczowe melodje, ol.

BUCH BRONISŁAWA, Warszawa.
28. Magdusia, akw.

BUDZYŃSKI ANDRZEJ, Wołomin
29. Kwiaty mówią, ol.

BULEWSKI TADEUSZ, Warszawa. (Czł. rz.)
30. Przeznaczenie, ol. Bulewski Tadeusz, Przeznaczenie, s.29

BUNSCH ADAM, Bielsko na Śląsku. (Czł. rz.)
31. Autoportret, ol.
32. Przebaczenie, ol. Bunsch Adam, Przebaczenie, s.29

CHEŁMOŃSKA WANDA Poznań. (Czł. rz.)
33. Mandolinistka, ol.
34. Procesja, gwasz.

CHOREMBALSKI WAWRZYNIEC, Warszawa. (Czł. rz.)
35. Powrót z kościoła, ol.
36. Rybak na tamie pod Zawichostem, ol.

CIEŚLEWSKI TADEUSZ (sen), Warszawa (Czł. rz.)
37. Wnętrze, ol. Cieślewski Tadeusz (sen), Wnętrze, s.29

38. Ulica Długa, akw.
39. Droga do wsi, ol.

CIEŚLEWSKI TADEUSZ (jun.), Warszawa.
40. Żóraw w Gdańsku, akw.
41. Wieże kościoła Marjackiego w Krakowie, akw.

COOPER WINIFRED, Warszawa. (Czł. rz.)
42. Portret d-ra W., węgiel i pastel

CZARNOWSKA ANIELA, Lwów.
43. Łabędzie, ol. Czarnowska Aniela, Łabędzie, s,29

CZERWENKA ERWIN, Kraków.
44. Duet, ol.

ĆWIKLIŃSKI ZEFIR, Zakopane. (Czł. rz.)
45. Morskie Oko, ol.
46. Południe, ol.

DĄBROWSKA HALINA, Warszawa.
47. Mnich z Fiesole, ol.
48. Studjiim portretowe, ol.

DĄBROWSKA KAZIMIERA, Warszawa. (Czł. rz.)
49. Minjatury.

DĄBROWSKI TADEUSZ HENRYK — Warszawa. (Czł. rz.)
50. Helka, akw.

DOBROWOLSKI WACŁAW, Łódź.
51. Tancerka, ol.
52. Mieczysław Frenkiel, ol.

DOMARADZKI STEFAN, Warszawa. (Czł. rz.)
53. Nad jeziorem, ol.
54. Wczesną wiosną, ol.

DRZEWIECKI JAN, Koło.
55. Z pierwszych dni wiosny, ol.

DUNINÓWNA MARJA, Warszawa.
56. Pejzaż, ol.

DWORZACZEK JULJAN, Warszawa.
57. Portret panny I. S., pastel.

DYBCZYŃSKI BRONISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
58. Dolina Prądnika, ol.

DYBOWSKI STANISŁAW, Warszawo.
59. Kamienica Gdańska w Kazimierzu, ol. zdj38

60. Jesień, ol.

DYNIEWICZ KRUKOWSKA PELAGJA, Warszawa. (Czł. rz.)
61. Portret prof-wej R. K., ol.
62. Portret pani M. Ł., ol.

DZIERZBICKl ANTONI Częstochowa. (Czł. rz.)
63. Dziewanny, temp.

DZWONKOWSKI ALEKSANDER, Wołomin.
64. Kościół św. Barbary w Krakowie, ol.
65. Przytułek we Francji, ol.

EBOROWICZ ZALESKA HELENA, Warszawa
66. Portret pani W. Plucińskiej, ol.
67. Stary kościół w Rabce, ol.

EJSMOND STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
68. Malwy, akw. pastel,
69. Dalje, akw. pastel.

FABIJAŃSKI STANISŁAW — Kraków. (Czł. rz.)
70. Melancholja, ol.
71. Kwiaty, pastel.

FAJGENBAUM SZYJA, Warszawa.
72. Pejzaż I, ol.
73. Pejzaż II, ol.

FILIPKIEWICZ MIECZYSŁAW, Kraków.
74. Dalje w zielonym wazonie, ol.

FILIPKIEWICZ STEFAN, Kraków. (Czł. rz.)
75. Róże, ol.
76. Kościołek św. Trójcy na Obidowej, ol. Filipkiewicz Stefan, kościółek, s.29

77. Marcowy śnieg, ol.

FRYSZOWSKI RUDOLF, Gdynia.
78. Okręty wojenne, ol.
79. Rybitwa, ol.

GAJEWSKI PAWEŁ, Lwów. (Czł. rz )
80. Kompozycja, ol.
81. Martwa natura, ol.

GALLAR WŁADYSŁAW PAWEŁ, Warszawa.
82. Jarmark, ol.

GAŁEK STANISŁAW — Zakopane. (Czł. rz )
83. Cisza. Capri, ol.
84. Mała fala. Capri, ol.

GASZCZYŃSKA WIGA, Warszawa. (Czł. rz )
85. Kwiaty I, ol.
86. Kwiaty II, ol.

GDULA WŁADYSŁAW, Łopuszka Wielka.
87. Krajobraz zimowy, ol.

GENTIL TIPPENHAUER WANDA, Warszawa.
88. Samotny brzeg, akw.

GEPPERT EUGENIUSZ, Warszawa.
89. 29 listopada 1830 w Łazienkach, ol. Geppert Eugeniusz, 29 listopada, s.29

GĘSTWICKI BRUNON, Toruń. (Czł. rz )
90. Portret pani W., ol. Gęstwicki Brunon, Portret, s.29

GESTWICKI FELIKS PAWEŁ, Toruń..
91. Kutry rybackie, ol.

GLIŃSKA JASIŃSKA ZOFJA, Mińsk Maz.
92. Marja (studjum portretowe), pastel.

GÓRSKI KONSTANTY, Warszawa. (Czł. rz.)
93. Portret Pana Prezydenta Rzplitej ol.
94. Portret prezesa Karpińskiego, ol. Gorski Konstanty, Portret, s.29

95. Portret pani Komorowskiej, ol.

GRABARZ ANTONI, Warszawa.
96. Kaszubka z kogutem, ol.
97. Portret artystki Szumskiej, ol.

GRABOWSKI ADAM, Milanówek. (Czł. rz.)
98. Cynie, akw.
99. Astry, akw. Grabowski Adam, Astry, s.29

100. Wnętrze pałącu w Wilanowie, akw.

GRABOWSKI LUDWIK, Warszawa
101. Peonje, ol.

GRABOWSKI ZYGMUNT, Warszawa.
102. Noe, ol. Grabowski Zygmunt, Noe, s.29

HABRIK WIŚNIEWSKA JADWIGA, Warszawa.
103. W drodze do miasta, pastel.

HANNYTKIEWICZ ADAM, Poznań.
104. Lato, ol.

HERSZAFT ADAM, Warszawa. (Czł. rz.)
105. Martwa natura, pastel.

HIGIER ŁEBKOWSKA MARTA, Warszawa.
106. Dziewczyna z kwiatkiem, ol.

HOFMANN WLASTIMIL, Kraków. (Czł. rz.)
107. Portret Jacka Malczewskiego, ol.
108. Z prochuś powstał i w proch się obrócisz — tryptyk, ol.

HOLLER KAZIMIERZ Warszawa. (Czł. rz.)
109. Fala, ol.

IWANOWSKI BŁAŻEJ Warszawa. (Czł. rz.)
110. Łazienki. Tryptyk, ol. .
111. Chryzantemy, ol. Iwanowski Błażej, Chryzantemy, s.29

JABŁOŃSKI MIESZKO, Kraków.
112. Cicerone, ol.
113. Powrót rybaków, ol.

JAGODZIŃSKI LUCJAN, Warszawa. (Czł. rz )
114. Portret, ol.
115. Kobieta z kwiatem, temp. Jagodziński Lucjan, Kobieta z kwiatem, s.29

JAKIMCZUK ALEKSANDER, Poczajów Woł.
116. Masia, ol.
117. Nasza kuchnia, ol.

JAMONTT BRONISŁAW, Wilno. (Czł. rz. )
118. Puszcza, temp.
119. Pejzaż, temp.

JANKOWSKI CZESŁAW BORYS, Sceaux (Francja).
120. Epizod z wojny europejskiej I, gwasz.
121. Epizod z wojny europejskiej II, gwasz.

JANOSZANKA MICHALINA, Kraków.
122. Chrystus Królowej Jadwigi w Katedrze na Wawelu, pastel.

JANOWSKI JANUSZ PAWEŁ, Warszawa. (Czł. rz.)
123. Sarajevske kuce, ol.
124. La garęonne, ol.

JANOWSKI JÓZEF. Warszawa. (Czł. rz.)
125. Główka, pastel.

JAROCKI STANISŁAW, Wilno.
126. Giewont, ol.

JAROSZ JÓZEK, Rososzka. (Czł. rz.)
127. Jasień, ol.
128. Pejzaż, ol.

JAROSZYŃSKA JADWIGA, Warszawa.
129. Autoportret, ol. Jaroszyńska Jadwiga, Autoportret, s.29

130. Portret .panny M. C., pastel.

JESKA STANISŁAWA, Warszawa. (Czł. rz.)
131. Memento mori, ol.

JOHNOWA IGNACJA, Warszawa. (Czł. rz.)
132. Wnętrze pałacu w Wilanowie, ol.

KANIEWSKI EDMUND JERZY, Warszawa.
133. Z Racławic, ol.

KAMNIEWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
134. .Zachód słońca, ol.
135. W loży, ol.

H. C. KARPIŃSKI ALFONS, Kraków. (Czł. rz.)
136. Portret, ol.
137. Kwiaty — owoce, ol.
138. Wnętrze, ol. Karpiński Alfon, Wnętrze, s.29

KAWECKI ROMAN — Warszawa. (Czł. rz.)
139. Portret pani K., ol.
140. Portret jen. Dreszera, ol.

KĘDZIERSKA STANISŁAWA, Warszawa. (Czł. rz.)
141. Róże I., akw.
142. Róże II. , akw.

H. C. KĘDZIERSKI APOLONIUSZ, Warszawa, (Czł. hon.)
143. Narew akw.
144. Georginje, akw.
145. Głowa wieśniaczki, akw.
146. Tracze, ol.
147. Dziewczyna przed kościołem, ol.
148. Idylla opoczyńska, ol.
149. Motyw srebrny, akw.

KLAKLIK MARIAN, Zakopane.
150. Portret pani F. T., ol.
151. Portret pani J. S., ol.

KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, Warszawa. (Czł. rz )
152. Zwada, ol.
153. Nowe Miasto. Warszawa, ol. Kopczyński Bronisław, Warszawa, s.29

154. Łowicz. Przed deszczem, akw.

KORZENIEWSKI STANISŁAW, Monachium.
155. Koniec lata, ol.
156. Portret Przybyszewskiego, ol.

H. C. KOSSAK WOJCIECH, Warszawa. (Czł. hon. )
157. Portret pani Ś., ol. Kossak Wojciech, Portet, s.29

KOSSOWSKA FELICJA, Warszawa. (Czł. rz )
158. Portret, pastel.

KOTARBIŃSKI JANUSZ, Zakopane. (Czł. rz.)
159. Krzyś Marduła, ol.
160. Peyotl. 4. Faraon, węgiel.

KOTOWSKI JAN, Warszawa
161. Jeńcy, ol. Kotowski Jan, Jeńcy, s.29

162. Jesień, ol.

KOWALEWSKI BRONISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
163. Krajobraz tatrzański, ol.

KOWALSKI LEON, Kraków.
164. Lecą liście z drzewa, ol.
165. Portret żony artysty, ol.

KOŹNIEWSKA MARIA, Warszawa. (Czł. rz.)
166. Portret pani H.R., ol.
167. Portret pani K. B., ol. Koźniewska Maria, Portet, s.29

KRAJEWSKA AURELIA, Warszawa.
168. Młoda jesień, ol.

KRASNO WOLSKI JÓZEF Kraków. (Czł. rz.)
169. Przy pracy, ol.
170. Studjum, ol.

KRAWCZYK ALEKSANDER, Łowicz. (Czł. rz.)
171. Mały rybak, ol.
172. Portret pani Z. przy fortepianie, ol.

KRYCIER ADAM, Pruszków.
173. Peonje, ol.

KRZYŻANOWSKA MICHALINA, Warszawa. (Czł. rz.)
174. Widok z Góry Zamkowej w Nowogródku, ol.
175. Rynek w Nowogródku, ol.
176. Gmach urzędu wojewódzkiego w Nowogródku, ol.

KULESZA MARIAN, Wilno. (Czł. rz.)
177. Wnętrze kościoła pod Zakopanem, temp. Kulesza Marian, Wnętrze, s.29

KUŹMIŃSKI BOLESŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
178. Portret prof. Stef. Czarnowskiego (Przyjaciele), ol. Kuźmiński Bolesław, Portrey, s.29

LASOCKI KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz. )
179. Szwyce przy wodzie, ol. Lasocki kazimierz, Szwyce, s.29

180. Byk, ol.
181. Mazowiecki krajobraz, ol.

LASZENKO ALEKSANDER — Wola Sosnowa. (Czł . rz. )
182. Przyszli żeglarze, ol.

Du LAURANS MICHAŁ, Warszawa. (Czł. rz )
183. Portret pana H., ol. Du Laurans Michał, Portret, s.29

184. Portret pani de R., ol.

LEONHARD WITOLD, Warszawa. (Czł. rz.)
185. St. Tropez.

LINDEMANN EMIL, Warszawa. (Czł. rz.)
186. Róże, ol.
187. Peonje, ol.

MACKIEWICZ KONSTANTY, Łódź.
188. Stara katedra, ol.

MANASTERSKI STEFAN, Warszawa.
189. Pracownia królewska w Łazienkach, ol.
190. Mielizny na Narwi, ol.

MAŃKOWSKI KAZIMIERZ, Warszawa.
191. Narada, ol.

MARCZEWSKI TADEUSZ, Warszawa. (Czł. rz.)
192. Portret pani Z. W., ol. Marczewski Tadeusz, Portret, s.29

MARYLSKI JAN, Pęcice.
193. Portret, ol.

MASTELSKI KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
194. Portret panny M., pastel
195. Róże, ol.

MASZKOWSKI KAROL ZYNDRAM, Poznań.
196. Bolesław Chrobry. Karton do witrażu, akw. Maszkowski Karol, Bolesław Chrobry, s.29

197. Przemysław I założyciel miasta Poznania. Karton do witrażu, akw.
198. Apostoł Andrzej. Karton do witrażu, akw.
199. Apostoł Filip. Karton do witrażu, akw.

MIKOS WŁADYSŁAW, Brzóza. (Czł. rz.)
200. Jesień, akw.

MISKY LUDWIK, Kraków.
201. Kotlinka, ol.
202. W promieniach zachodzącego słońca, ol.

NAGÓRSKI JULIUSZ, Warszawa. (Czł. rz.)
203. Portret pani W., pastel,
204. Portret pani C., ol.

NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
205. Kwitnące żarnowce na polskim brzegu, olejny.

NARTOWSKI TADEUSZ, Warszawa. (Czł. rz.)
206. Wenecja, akw.
207. Opatów, akw.
208. Capri, akw.

NEHRING MACIEJ, Warszawa.
209. Krajobraz podkarpacki, akw.

NICHNIROWSKI CZESŁAW, Warszawa.
210. Morskie oko w Maciorowem Bagnie, ol

NIEMIRA TEODOR, Warszawa. (Czł. rz.)
211. Lalki, ol.
212. Nagietki, ol.

NIRNSTEIN ZYGMUNT, Warszawa. (Czł. rz )
213. Portret pani K., ol.
214. Portret panny A. S., ol.

NOWORYTA JÓZEF, Kraków. (Czł. rz.)
215. Rybacy na Helu, akw.
216. Sieci na wietrze (Hel), akw.

H. C. OKUŃ EDWARD, Warszawa. (Czł. rz.)
217. Rab, ol. Okuń Edward, Rab, s.29

218. Dzwonnice, ol.
219. Kościołek Wojnowicza, ol.

OLSZEWSKI JAN, Warszawa.
220. Kwiaty, ol.

OSTOJA GAJEWSKI MIROSŁAW, Warszawa.
221. Sen, ol.

PERLE EDMUND, Warszawa.
222. Jankiel cymbalista, ol.

PĘKALSKI STANISŁAW, Warszawa.
223. Portret, ol.
224. Portret, ol.

PIĄTKOWSKA WŁADYSŁAWA, Warszawa. (Czł. rz.)
225. Białe róże w wazonie, ol. Piątkowska Władysława, Białe róże, s.29

226. Białe astry na białym tle, ol.

PIENIĄŻEK JÓZEF, Lwów
227. Dwustronny ołtarz w kaplicy kościoła we Frydmanie na Spiszu, ol.
228. L. Wyczółkowski w Goścleradzu, akw. Pieniążek Józef, Kościołek, s.29

PIERZGAŁA FRANCISZEK, Warszawa.
229. Żyto, ol.
230. Poręba, ol.

PINKAS IGNACY, Kraków.
231. Kolumna Zygmunta, ol.
232. Kwiaty, ol.

PIOTROWSKI TADEUSZ, Warszawa.
233. Św. Antoni, gwasz. Piotrowski Tadeusz, Św. Antoni, s.29

234. Św. Jan, gwasz.
235. Kalwarja, gwasz.

PLEWIŃSKA ŚMIDOWICZOWA Z., Ostrów Maz., (Czł. rz.)
236. Panna młoda, temp.

POCHWALSKI KASPER, Kraków.
237. Basia, ol.

PODGÓRSKI STANISŁAW, Fredrów. (Czł. rz.)
238. Łąka, ol.
239. Brzoza, ol.
240. Dzień pochmurny, ol.

PODUSZKO ZENOBIUSZ, Łódź.
241. Wieczorna cisza, ol.

H. C. POPOWSKI STEFAN, Warszawa.
242. Łąka, ol.
243. Pożegnanie słońca, ol.
244. Pieśń nocy, ol.

PRAWOWSKA JÓZEFA, Włocławek.
245. Owoce, ol.

PRONASZKO ZBIGNIEW, Kraków.
246. Gitarzysta, ol.

PRZESŁAŃSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
247.Święta Teresa, pastel.
248. Pax, ol.

PRZYBYLSKI NOWINA WACŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
249. Czarniecki, ol. Nowina Przybylski Wacław, Czarniecki, s.29

250. Rybka, ol.

PURZYCKI KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
251. Kościołek w Orawce, akw.
252. Kapliczka przy drodze, ol.

RADZIEJOWSKI STANISŁAW, Kraków.
253. Nimfa, ol.

REINTHAL REINHOLD, Warszawa.
254. Fragment Wilanowa, ol.

ROLIŃSKI FELIKS, Warszawa. (Czł. rz.)
256. Młyn, ol.

ROLNICKI BERNARD, Warszawa.
257. Tancerka, ol.

ROUBA MICHAŁ, Wilno.
258. Pagórki wileńskie, ol.

ROZMUS GEZA, Sokal.
259. Raniony piechur, ol.

ROMEROWA ANNA , Janopol (Łotwa). (Czł. rz.)
260. Panna młoda, akw.

ROHRENSCHEF ADAM, Warszawa.
261. Niedziela w górach, ol.

RUBENFELDÓWNA RYSIA, Przemyśl.
262. Kwiaty, ol.
263. Pejzaż, ol.

RUDNICKI JAN, Warszawa. (Czł. rz.)
263. Portret, ol. Rudnicki Jan, Portret, s.29

264. Portret, ol.
265. Portret chłopca, sangw. i grafit.

RUDZKA ZOFJA, Warszawa. (Czł. rz.)
266. Lato, ol. Rudzka Zofia, Lato, s.29

267. List, ol.

RUTKOWSKI SZCZĘSNY, Warszawa. (Czł. rz.)
268. Kąpiel, ol.
269. Tenis, ol.

RYCHTER JANOWSKA BRONISŁAWA, Kraków. (Czł. rz.)
270. S. Trinita Lago Magiore, ol.
271. Włoski cmentarzyk, ol.

RYNECKI MAURYCY, Warszawa.
272. Przy chorym, ol.
273. Modlitwa, rys.

RYSZKIEWICZ ŚWIRYSZ JÓZEF, Warszawa. (Czł. rz.)
274. Wnętrze salonu, ol. wirysz-Ryszkiewicz Józef, Wnętrze salonu, s.29

SARNOWICZ ALEKSANDER, Warszawa. (Czł. rz )
275. Zwiastuny wiosny, ol.
276. Jarmark w Mińsku Mazowieckim, ol.

SAWICZEWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
277. Krysia. Portret dziewczynki, ol.

SCHAYER GÓRSKA MARIA - Warszawa. (Czł. rz. )
278. Fijołki alpejskie na oknie, ol.

SICHULSKI KAZIMIERZ, Lwów. (Czł. rz. )
279. Wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa, ol. Sichulski Kazimierz, Wjazd Bolesława, s.29

SICIŃSKI KAROL, Warszawa.
280. Wnętrze, ol.

SIPIŃSKI ALFRED JÓZEF, Warszawa. (Czł. rz. )
281. Hel. Port rybacki, ol. Sipiński ALfred Józef, Hel, s.29

282. Gdynia. Ćwiczenia marynarki wojennej, ol.
288. Orłowo. Łodzie rybackie, ol.

SKANGIEL JULJAN, Wilno.
284. Akt, ol.
285. Główka, ol.

SŁUPSKA MARJA, Warszawa. (Czł. rz.)
286. Azalja, akw.
287. Kaczeńce, akw.

SŁUPSKI FELIKS, Warszawa. (Czł. rz.)
288. Portret doktorowej N., ol. Słupski Feliks, Portret, s.29

289. Sosny na Helu, ol.

SOBECKI JAN, Warszawa. (Czł. rz.)
290. Osty, ol.

SONNEWEND STEFAN, Poznań. (Czł. rz.)
291. Wzburzone morze na Helu, ol.
292. Rybacy na Helu, ol.

STABROWSKA JULIA, Warszawa.
293. Pejzaż, ol.

STRZEMIŃSKI KAZIMIERZ, Warszawa. (Czł. rz.)
294. Minaret, ol.
295. Ulica w Karłowej, ol.

SZCZYGLIŃSKI HENRYK, Warszawa. (Czł. rz.)
296. Zima, ol.
297. Jesień, ol.

SZEWCZYK FELIKS, Warszawa. (Czł. rz.)
298. Postój artylerji konnej, akw.
299. Towarzysze, akw. Szewczyk Feliks, Towarzysze, s.29

SZLUHA ROMAN, Warszawa.
300. Portret adwokata Kazimierza W., ol.

SZPERBER JÓZEF, Warszawa. (Czł. rz.)
301. Portret pani W. P., ol.

SZTERN MICHAŁ, Wilno
302. Żal Ewy, ol.
303. Dziewczynka, ol.

SZULC WŁADYSŁAW SZCZEPAN, Radom. (Czł. rz.)
304. Wnętrze kościoła, ol.
305. Fragment wnętrza kaplicy, ol.

SZYGELL STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
306. Cywilizacja, ol.
307. Jesień, ol. Szygell Stanisłąw, Jesień, s.29

SZYMANOWSKI MARIAN, Warszawa. (Czł. rz.)
308. Hortensje, akw.

ŚNIADECKA ANTONINA, Warszawa. (Czł. rz.)
309. Kalina, akw.

ŚWIERKOWSKA AGNIESZKA CELINA, Warszawa.
310. Odpoczynek, ol.

TEODOROWICZ KARPOWSKA HEL. Warszawa. (Czł. rz.)
311. Portret inż. H., ol.

TERLECKI ALFRED, Kraków. (Czł. rz )
312. Akt, ol. Terlecki Alferd, AKt, s.29

313. Jesień w Tatrach, ol.
314. Zrąb, ol.

TRAUTMAN MIECZYSŁAW, Warszawa.
315. Typ ślązaka cieszyńskiego, akw.
316. Typ ślązaczki cieszyńskiej, akw.

TRZCIŃSKI MIECZYSŁAW, Warszawa. (Czł. rz )
317. Pokłon kobiecie ol.

TRZEBIŃSKI MARIAN, Warszawa. (Czł. rz )
318. Plac króla Zygmunta, ol. zdj37

319. Kościół P. Marji na N. Mieście w Warszawie, akw.

UMIŃSKA JADWIGA, Warszawa.
320. Pejzaż z Kazimierza, ol.

WALKOWSKI TADEUSZ, Poznań.
321. Chata w Rogalinie, ol.
322. Krowy, ol.

WAŁACH JAN, Istebna na Śląsku.
323. Owczarz, ol.
324. Czterech istebniaków, ol.

WAŚNIEWSKI ZENON, Chełm Lubelski.
325. Aleja grabowa, temp.

WĄSOWICZ RAFAŁ, Warszawa. (Czł. rz.)
326. Martwa natura, ol.

H. C. WEISS WOJCIECH, Kraków. (Czł. rz.)
327. Remedios, ol. Weiss Wojciech, Remedios, s.29

328. W oknie, ol.
329. Trup, ol.

WESTFAL KAROL, Lublin.
330. Lublin w południe, ol.

WIESZCZYCKA GABRJELA, Mściska.
331. Po burzy, pastel.

WILIŃSKI ANTONI, Warszawa. (Czł. rz.)
332. Fragment Bibljoteki Jagiellońskiej w Krakowie, akw.

WISZNICKI MIKOŁAJ, Warszawa. (Czł. rz.)
333. Płk. Bolesław Mościcki pierwszy dowódca i szef pułku 1-go ułanów Krechowieckich, ol.

WIŚNIEWSKI BRONISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
334. Ciekawość, ol. Wiśniewski Bronisław, Ciekawość, s.29

335. Bez, ol.
336. Nagietki, ol.

WIŚNIEWSKI JAN, Warszawa.
337. Ulica w Kazimierzu, ol.

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY, Zakopane.
338. Szkic portretowy Jadwigi Witkiewiczowej, past.

WITOSZYŃSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
339. Sen, ol.

WODZINOWSKI WINCENTY, Kraków. (Czł. rz.)
340. Zmartwiona, ol.
341. Zawiedziona, ol.

WODZIŃSKI JÓZEK - Brunświk.
342. Wnętrze salonu z końca XVIII w., temp.
343. Salon zielony, temp.

WRÓBLEWSKI KONSTANTY - Warszawa. (Czł. rz. )
344. Z ruin starego zamczyska, ol.
345. Chałupy, ol.
346. Twierdza Kamieniecka, ol.

WYSOCKA EMILIA,Warszawa.
347. Dwór, ol. Wysocka Emilia, Dwór, s.29

348. Bukiet, ol.

ZABOKLICKI WACŁAW, Warszawa. (Czł. rz. )
349. Morze, ol.

ZAREMBSKA STEFANJA, Częstochowa.
350. Dary jesieni, ol.

ZAWADZKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz )
351. Wiosna życia, ol.
352. Portret, ol. Zawadzki Stanisłąw, Bajka, s.29

ZIOMEK TEODOR, Warszawa. (Czł. rz )
353. O wieczornej zorzy, ol. Ziomek Teodor, O wieczornej zorzy, s.29

354. Pogodny dzień, ol.
355. Zima, ol.

ZIÓŁKOWSKI BOLESŁAW, Warszawa.
356. Zagroda w zimie, akw.

ŻUKOWSKA ZOFJA, Warszawa. (Czł. rz.)
357. Słoneczny dzień — ol.

H. C. ŻUKOWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
358. Interieur. Portret pani A. P., ol.
359. Interieur. Portret pani Komornickiej, ol.
360. Interieur czerwone, ol.
361. Rzeczka na Polesiu, ol.

RZEŹBA.

AUMILLER JÓZEF, Warszawa.
362. Warneńczyk, płask. brąz.
363. Medaljon dwustronny z portretom pułk.Ludomiła Rayskiego, bronz.

BELOW JÓZEF, Warszawa,
364. Kazimierz Pułaski, gips

BOŃCZA BONIECKI MARIA ALBIN, Żerań.
365. Walka, gips.
366. Portret, gips.

BRONIEWSKA JANINA, Warszawa.(Czł. rz.)
367. Słowianka, gips. Broniewska Janina, Słowianka, s.29

BRZEGA WOJCIECH, Zakopane.(Czł. rz.)
368. Portret inż. F., brąz.
369. Portret dra. D.,brąz.

CHMIELARSKI STEFAN, Warszawa.
370. Głowa chłopca, kuta w miedzi.

CHOREMBALSKI WINCENTY, Warszawa
371. Satyr, brąz

DĄBROWSKA TEODORA, Warszawa
372. Głowa góralki, brąz

GROSS MAGDALENA, Warszawa. (Czł. rz.)
373. Głowa artystki teatru Stanisławskiego, brąz.
374. Żóraw, brąz

HEBEL ANTONI, Ropa.
375. Wspólne cierpienie, drzewo.
376. Niewiniątko, drzewo.

JACKOWSKI STANISŁAW, Warszawa. (Czł. rz.)
377. Projekt figury dla pomnika Niepodległości w Grudziądzu, gips Jackowski Stanisław, Projekt pomnika, s.29

JACYNA WIKTORIA, Warszawa.
378. Portret biust, gips.

JASIŃSKI JÓZEF, Warszawa. (Czł. rz.)
379. Janosik, gips.
380. Agnieszka, gips.
381. Madonna, gips.

KARNY ALFONS, Warszawa.
382. Noakowski, brąz. Karny Alfons, Noakowski, s.29

383. Portret Kazia, brąz.
384. Akt dziewczęcy, brąz.

H. C.LEWANDOWSKI STANISŁAW ROMAN, Wiedeń. (Czł. rz.)
385. Portret (statuetka) pana Fr. K., brąz.

LOVELL ROBERT, Warszawa.
386. Portret pana J. W., płask. brąz.
387. Kapłanka, gips.

ŁOPUSZAŃSKI JERZY, Kazimierz Dolny.
388. Ołtarz, drzewo.

H. C. MADEYSKI ANTONI, Rzym. (Czł. rz.)
389. Wiolonczelista, brąz.
390. Portret Ojca św. Piusa XI, brąz.
391. Prawna obrona, brąz.

MAŁETA JAN, Warszawa. (Czł. rz.)
392. Projekt pomnika Kraszewskiego, gips.
393. Nagroda 74 p. p. Lubliniec, brąz.

NIEWSKA OLGA, Warszawa. (Czł. rz.)
394. Łucznik, gips. Niewska Olga, Łucznik, s.29

OLSZOWSKI ROMAN, Zakopane.
395. Wiraż, drzewo. Olszowski Roman, Witraż, s.29

396. Picia, gips.

PILLATI STEFAN, Warszawa.
397. Szał śmierci, gips.

POLKOWSKI ANTONI, Warszawa.
398. Pójdźcie do mnie, drzewo.

REDWAN JULIAN, Warszawa.
399. Zamyślona, marmur.

TRIEBLER PIOTR, Bydgoszcz.
400. Portret pana Żw., brąz.

VEITH ALEKSANDER, Warszawa.
401. Ala, gips. Veith Aleksander, Ala, s.29

Zobacz część II