Katalog wystawy ,,Sto lat malarstwa polskiego'' - część II
22 stycznia 2015

Katalog wystawy ,,Sto lat malarstwa polskiego'' - część II

149.NIEDZIELA KWIETNIA.
Na tle krajobrazu pod figurą Chrystusa na krzyżu, grupa kobiet i chłopaków wiejskich z wiankami kwiatów.
ol., płótno, 28/44, sygn. prawo dół «H. Lipiński».
Ilustracja.
Właśc. p. Alfred Jakoubek, Kraków. Lipiński Hipolit Niedziela kwietna, 100 lat malarstwa

150.STUDIUM RABINA.
Popiersie Żyda w lisim kołpaku na głowie.
ol., płótno, 37/50, sygn. prawo dół «H. Lipiński 865».
Właśc. p. dr. Franciszek Walter, Kraków.

151.PASTUSZEK.
Siedzi pod drzewem i gra na fujarce.
ol., płótno, 25/21, sygn. lewo dół «H. L.».
Właśc. p. dr. Franciszek Walter, Kraków.

152.STARZEC Z KSIĄŻKĄ.
Na ławce siedzi starzec z białą brodą i trzyma w rękach przed sobą otwartą książkę.
ol., kart. 43/59, ns.
Właśc. p. dr. Ludwik Dąbrowski, Kraków.

LÓFFLER LEOPOLD
ur. 1828 w Radymnie, um. w Krakowie 1898. Studia odbywa w Akademii wiedeńskiej i w monachijskiej. Następnie cztery lata bawi w Paryżu, gdzie pilnie pracuje. Jest on malarzem historycznym i treść anegdoty umie doskonale w każdym obrazie podkreślić.

153.ŚMIERĆ CZARNIECKIEGO.
Wnętrze izby z szeregiem wojowników, z Czarnieckim leżącym na łożu śmierci i żegnającym się ze swym koniem.
ol., płótno, 39/28, ns.
Właśc. p. dr. Ludwik Dąbrowski, Kraków.

154.LEKCJA.
W dużym fotelu siedzi staruszka, obok niej stoi chłopiec, oparty o stół nad otwartą książką i patrzy w okno, przez które widać chłopca, grającego w piłkę.
ol., tekt., 31/39, sygn. prawo dół «Leopold Lóffler 67».
Ilustracja.
Właśc. p. Anastazy Chmurski, Kraków. Loffler Leopold Lekcja, 100 lat malarstwa

LORENOWICZ
umarł w r. 1895 pod Przemyślem.

155.PORTRET GENERAŁA CHŁOP1CKIEGO.
ol., płótno, 148/212, ns.
Właśc. p. hr. Krystyna Potocka, Kraków.

ŁASZCZYŃSKI BOLESŁAW DE VERBNO
ur. w r. 1843 w Grabowie, W. Ks. Poznańskie, um. 1909. Kształcił się w Monachium, a następnie we Florencji i w Rzymie. Jest on zdolnym portrecistą, ma także zamiłowanie do tematów religijnych.

156.PORTRET FRANCISZKI Z ZAKRZEWSKICH MORACZEWSKIEJ.
Staruszka w czarnej sukni z czepkiem czarnym na głowie, zwrócona twarzą na wprost.
ol., płótno, 60/74, sygn. lewo dół «B. Łaszczyński 1896».
Właśc. p. Halina z Jarochowskich Klugerowa, Kraków.

ŁUSKINA WŁODZIMIERZ
ur. w r. 1849, um. w Krakowie w 1894. Kształcił się w Krakowie pod kierunkiem Jana Matejki.

157.PRZYMUSOWA KOMUNIA.
Pop prawosławny dający chłopu ze związanemi rękami komunię.
ol., płótno, 114/145, sygn. prawo dół «Łuskina» (?)
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

ŁUSZCZKIEWICZ WŁADYSŁAW
ur. w Krakowie 1828, um. tamże w r. 1900. Jest on uczniem Stattlera, następnie kształci się w Paryżu w Ecole des Beaux Arts. Po powrocie do Krakowa zostaje profesorem Szkoły Sztuk Pięknych, a do jego uczniów należą całe zastępy późniejszych malarzy. Jest on malarzem historycznym.

158.DAR KURA PRZEZ KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA.
Moment ofiarowania kura królewskiego, wśród tłumu osób na strzelnicy krakowskiej. Szkic do obrazu.
ol., tekt., 54/32, sygn. prawo dół «WŁ. 1870».
Właśc. p. Kazimierz Wojciechowski, Kraków.

159.BEKWARK
Na tle wnętrza kościoła Dominikanów w Krakowie siedzi młody chłopak, grający na skrzypcach, obok młoda dziewczyna i dwóch mnichów.
ol., płótno, 66/93, sygn. prawo dół «W. Łuszczkiewicz 1874».
Właśc. Zbiory T-wa Przyjaciół Szt. P., Kraków.

160.PORTRET MATKI ARTYSTY.
ol., płótno, owal 48/60, sygn. prawo dół «Monachium W. L. 1856».
Właśc. p. dr. Michał Łuszczkiewicz, Kraków.

MACHNIEWICZ FRANCISZEK JAN
ur. w Krakowie 1858 r., um. tamże w r. 1897. Jest on uczniem Matejki, a następnie prof. Wagnera w Monachium. Malował przeważnie portrety i studia głów.

161. BRAT ARTYSTY.
Wnętrze pokoju z mężczyzną, siedzącym na sofie. Na pierwszym planie dziewczynka z psem.
ol., drzewo, 52/43, sygn. lewo dół «Machniewicz».
Właśc. p. dr. Marjan Kornecki, Kraków.

MALECKI WŁADYSŁAW ALEKSANDER
ur. 1836 r., um. w r. 1900. Studia odbywał w Wiedniu i Monachium, gdzie także dłuższy czas pozostawał. Obrazy jego cieszyły się ogromnem powodzeniem i wielokrotnie były odznaczane na wystawach zagranicznych. W późniejszym wieku zdziwaczał i przeniósł się na stały pobyt do Szydłowca, gdzie też umar. w 1900 r. Znaleziono go nieżywym z wycieńczenia, z paletą i pędzlami w ręku.

162.POJENIE KONI.
Na tle górzystego krajobrazu powstańcy przy studni poją konie.
ol., płótno, 40/28, sygn. prawo dół «W. Małecki 1878».
Ilustracja.
Właśc. Zbiory Celiny i Wincentego Łepkowskich, Kraków-Bronowice. Malecki Władysław Pojenie koni, 100 lat malarstwa

MALESZEWSKI TYTUS
ur. w Sieradzu 1829 r., um. w Warszawie 1898 r. Jest malarzem rodzajowym i portrecistą. Studia odbywa w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, a następnie w Paryżu pod prof. Leonem Cognietem.

163.PORTRET P. M. T.
Młoda dama na ciemnem tle w ciemnej sukni dekoltowanej, z twarzą zwróconą na wprost.
ol., płótno, owal. 54/70, ns.
Właśc. p. Maria Trąpczyńska, Kraków.

MALINOWSKI ADAM
ur. w Lublinie 1831 r., um. w Warszawie 1892 r. Studia odbywa w warszawskiej szkole, następnie w Wiedniu, gdzie zostaje dekoratorem teatrów cesarskich, skąd wraca do Warszawy na takie samo stanowisko.

164.KRAJOBRAZ.
ol., płótno, 67X80, ns.
Właśc. p. Jadwiga Gałęzowska, Kraków.

MAŃKOWSKI KONSTANTY
ur. w Krakowie w r. 1861, um. w r. 1897. Uczeń Matejki, a następnie Makarta w Wiedniu.

165.STUDIUM ŚPIĄCEJ DZIEWCZYNKI.
ol., płótno, 36/39, ns.
Właśc. p. dr. Alfred Szołayski, Kraków.

MASZKOWSKI MARCELI
ur. we Lwowie w r .1837, um. tamże r. 1862. Kształcił się w Wiedniu wraz z Grottgerem, potem w Dreźnie, wreszcie w Monachium pod Kaulbachem. Mimo młodego wieku talent jego zabłysnął w pełni. Był więcej świetnym rysownikiem, niż malarzem. Rysunki jego wywoływały podziw wszystkich.

166.PORTRET WŁASNY.
rys. oł. na popielatym papierze, 20/25, sygn. «Marceli Maszkowski 855»
Właśc. Zbiory po ś. p. hr. Jerzym Mycielskim, Kraków.

MATEJKO JAN
ur. w Krakowie 1838 r., um. tamże 1893 r. Pierwsze studia odbywa w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod Stattlerem i Łuszczkiewiczem, a następnie, otrzymawszy małe stypendium, wyjeżdża za granicę do Monachium, następnie zaś pracuje w akademii wiedeńskiej. Matejko jest malarzem historycznym i jednym z największych talentów malarskich w Polsce. Cykl jego obrazów historycznych, do których tematy czerpał głównie z dziejów polskich, liczy kilkadziesiąt wielkich płócien. Po ukończeniu studiów za granicą, osiada w Krakowie i tu przebywa do końca swego życia. Ofiarowaną mu posadę dyrektora akademii sztuk pięknych w Pradze nie przyjął. W r. 1873 zostaje dyrektorem Szkoły Szt. P. w Krakowie w nowym budynku, wzniesionym na Kleparzu. Wspaniałe jego kompozycje historyczne uzyskują wszędzie najwyższe odznaczenia.

167.PORTRET HR. ADAMOWEJ POTOCKIEJ.
Na tle czerwonej i niebieskiej makaty, w pozie siedzącej, w czarnej sukni, z otwartym psałterzem pergaminowym na kolanach.
ol., drzewo, 108/143, sygn. prawo w pół wysokości «J. M. r. P. 1890...»
Właśc. p. hr. Krystyna Potocka, Kraków.

168.PORTRET HR. ARTURA POTOCKIEGO.
Na tle ciemno-zielonej makaty, w czarnym kontuszu, z czarną delią, zarzuconą na ramiona.
ol., drzewo, 108/157, sygn. prawo dół «J. M. r. P. 1890».
Właśc. "p. hr. Krystyna Potocka, Kraków.

169.PORTRET ANNY Z ZAKASZEWSKICH ANTONIOWEJ HR. POTOCKIEJ.
W ciemno-zielonej sukni, w pozie siedzącej, z czerwonym kwiatem w ręku.
ol., płótno, 87/90, ns.
Właśc. p. hr. Marja Sierakowska, Kraków.

170.SCENA HISTORYCZNA.
ol., drzewo, 48/31, sygn. lewo dół «J. M.».
Właśc. p. hr. Róża Raczyńska, Kraków

171.PORTRET MĘŻCZYZNY W CZAPCE.
Popiersie mężczyzny z brodą w czapce futrzanej z profilu w prawo.
ol., płótno, 40/50, sygn. lewo dół «J. M. 855».
Ilustracja.
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków. Matejko Jan Portret mężczyzny, 100 lat malarstwa

172.PORTRET MĘSKI
Popiersie mężczyzny w czapce futrzanej i kożuszku, zwróconego nieco w prawo.
ol., płótno, 30/44, sygn. prawo dół «J. M. 1858».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

173.PORTRET MĘSKI
Popiersie mężczyzny z brodą z profilu w lewo.
ol., płótno, 39/49, sygn. prawo dół «J. M. 1857».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

174.PORTRET KOBIECY.
Popiersie kobiety nieco zwróconej w lewo, dół obrazu nieskończony.
ol., płótno, 43/52, sygn. prawo dół «J. M. 1861».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

175.SZKIC DO OBRAZU: Barbara Radziwiłłówna i król Zygmunt August.
ol., drzewo, 39/25, sygn. prawo dół «J. M.».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

176.PORTRET WIKTORII KOSIŃSKIEJ po pas w sukni z koronką pod szyją i w czepku na głowie.
ol., płótno, 70/85, ns.
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

177.PORTRET HR. ROMANY PUSŁOWSKIEJ.
Na tle makaty różowej dama w czarnej, jedwabnej sukni z białym koronkowym kołnierzem; w jednej ręce trzyma zegarek, drugą opuściła w dół.
ol., płótno, 113/140, sygn. lewo dół «J. M. 1871.
Ilustracja.
Właśc. p. hr. Ksawery Pusłowski, Kraków. Matejko Jan Portet hr Pusłowskiej, 100 lat malarstwa

178.WŁADYSŁAW PIAST, KS. GNIEWKOWSKI.
Postać księcia, siedzącego na tle komnaty, obok zaś stoi dworzanian.
ol., płótno, 35/43, ns.
Właśc. p. hr. Ksawery Pusłowski, Kraków.

179.KASZTELANKA.
Za model służyła mistrzowi jego kuzynka p. Serafińska.
ol., drzewo, 98/146, sygn. «Jan Matejko 1876».
Właść. p. hr. Stanisławowa Tarnowska, Kraków.

180.PORTRET OJCA ARTYSTY.
Popiersie nieco zwrócone w prawo w czarnym ubraniu i białym krawacie.
ol., płótno, 40/56, sygn. u dołu «Franciszek Matejko ur. 1794 f 1860, malował Jan Matejko 1877».
Właśc. p. dr. Zygmunt Ehrenpreis, Kraków.

181.IWAN GROŹNY, UŚMIERZAJĄCY NOWOGRÓD.
ol., płótno, 23/88, sygn. prawo dół «Jan Matejko 1875».
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

182.PORTRET P. ZUZANNY Z CERBÓW FISCHEROWEJ.
Jest to na ciemnem tle popiersie matrony w czepku.
ol., płótno, 38/49, ns.
Właśc. p. Jan Krobicki, Mikołaj (Małopolska).

183.ŚLUBY JANA KAZIMIERZA.
Przedstawia bok ołtarza, przed którym klęczy król, widziany z profilu, obok biskup, królowa i tłum osób. Jest to szkic do obrazu.
ol., drzewo, 25/47, sygn. lewo dół «Jan Matejko w P. 1889».
Właść. p. hr. Stanisław Badeni, Kraków.

184.STAŃCZYK JAKO LEKARZ.
ol., drzewo, 38/45, ns.
Właść. p. dr. Józef Muczkowski, Kraków.

185.PORTRET JANA FR. FISCHERA.
ol., kart., 20/25, ns.
Właśc. p. Zuzanna Fischerowa, Kraków.

MERWART PAWEŁ
ur. na Ukrainie 1855, zginął podczas wybuchu wulkanu Mont Pele na Martynice 1902 r. Studia odbywa w Wiedniu i Monachium.

186.PORTRET HELENY MODRZEJEWSKIEJ.
ol., drzewo, 24/32, sygn. «P. M. Paris 1880».
Właśc. Zbiory po ś. p. hr. Jerzym Mycielskim, Kraków.

MICHAŁOWSKI PIOTR
ur. w Warszawie w r. 1801, um. w Krzysztoforzycach pod Krakowem w r. 1855. Jest on malarzem rodzajowym, historycznym i portrecistą, a przy tym niesłychanie wybitną organizację umysłową. Pochodząc z zamożnej, szlacheckiej rodziny, otrzymał staranne wykształcenie ogólne. Szkoły i uniwersytet ukończył w Krakowie, kształcąc się w naukach przyrodniczych i matematyce, a przede wszystkiem w mineralogii. Wysoce uzdolniony i o dużej zawodowej inteligencji, zajmował się także poważnie naukami humanistycznymi i muzyką. Poza tym doskonale administrował swoją posiadłością wiejską. Wśród tych zajęć od wczesnej młodości okazuje bardzo duże zdolności rysunkowe, rysuje i maluje jednak tylko dorywczo, nie uważając się za malarza. Z polecenia ks.Lubeckiego organizuje Wydział górniczy w komisji Skarbu Ks. Warszawskiego, w r. 1830 organizuje fabrykę broni ze świetnymi rezultatami. Po roku 1831 rzucił służbę rządową i wyjechał na studia do Paryża, gdzie pracował przede wszystkim w pracowni Charleta, przyjaciela Gericaulfa. Wnet zdobył sobie w Paryżu bardzo duże nazwisko, jego szkice, akwarele i obrazy z tej epoki były rozchwytywane w Paryżu, sprzedawane w Anglii i Ameryce. W r. 1835 wrócił do kraju i stanął na czele Rady administracyjnej W. Ks. Krakowskiego i z własnych funduszów założył w Krakowie zakład dla sierot, istniejący do dzisiaj jako Zakład Józefitów. Wśród pracy obywatelskiej i zajęć gospodarskich w swoim majątku Krzysztoforzycach, nie przerywa swoich zajęć malarskich, które jednak uważa za zajęcie poboczne. Z pracowni jego wychodzi szereg przepysznych studiów i obrazów, których tematem jest przede wszystkiem koń, sceny wojenne i obrazy historyczne.

187.HETMAN JABŁONOWSKI.
Na wspinającym się kasztanie, hetman w niebieskim kontuszu i w takiej delji, zarzuconej na ramiona, zwrócony w prawo.
akw., kart., 44/58, ns. podpis dodany.
Właśc. p. Konstantowa Jagnińska, Kraków.

188.RYCERZ KONNY.
Na białym koniu rycerz w pancerzu, zwrócony w prawo.
ol., płótno, 47/53, ns.
Właśc. p. Konstantowa Jagnińska, Kraków.

189.JARMARK W MOŚCISKACH.
Tłum ludzi i koni na jarmarku.
akw., kart. 71/51, ns.
Właśc. p. Konstantowa Jagnińska, Kraków.

190.CESARZ FRANCISZEK JÓZEF.
Przedstawia cesarza na koniu, zwróconego w prawo, podczas bytności w Krakowie.
rysunek piórkiem, 31/40.
Właśc. p. Konstantowa Jagnińska, Kraków.

191.SCENA RODZAJOWA WIEJSKA.
Na pierwszym planie widać chłopa, który podnosi drugiego, obok stoi koń, na lewo bryka, z której ktoś wysiada.
akw., kart., 32/23, ns.
Właśc. p. Konstantowa Jagnińska, Kraków.

192.POCZTA FRANCUSKA.
Przedstawia duży, staromodny omnibus, zaprzężony w cztery konie.
akw., kart., 48/36, ns.
Właśc. p. Konstantowa Jagnińska, Kraków.

193.FURA SIANA.
Przedstawia furę siana zaprzężoną w trzy konie, perszerony.
akw., kart., 49/37, ns.
Właśc. p. Konstantowa Jagnińska, Kraków.

194.PORTRET CÓRKI NA KONIU.
Na tle krajobrazu, na kasztanie zwróconym w lewo, siedzi dama w czarnej amazonce, w kapeluszu z piórem.
ol., płótno, 83/121, ns.
Ilustracja.
Właśc. p. Konstantowa Jagnińska, Kraków. Michałowski Piotr Portret córki artysty, 100 lat malarstwa

195.KRAKOWIAK NA KONIU.
akw., kart., 41/55, ns.
Właśc. p. dr. Zygmunt Ehrenpreis, Kraków.

196.PORTRET MĘŻCZYZNY NA KONIU Z ZARZUCONĄ NA RAMIONA BURKĄ.
akw., kart. 41/39, ns.
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

197. KI RAS JERZY FRANCUSCY.
Przedstawia oddział kawalerii z białym koniem na przodzie.
ol., płótno, 65/54, ns.
Właśc. hr. Ludwik Morstin, Kraków.

198.PORTRET P. WĄSOWICZ A.
Na siwym koniu jeździec w mundurze ułana polskiego z czasów napoleońskich.
ol., płótno, 47/57, ns.
Właśc. hr. Ludwik Morstin, Kraków.

199.EPIZOD Z WOJNY.
Przedstawia jeźdźca w pełnym rynsztunku na koniu maści plamistej, obok kilku jeźdźców na drugim planie.
akw., kart., 27/34, ns.
Właśc. p. dr. Franciszek Walter, Kraków.

200.SOMO-SIERRA.
Na tle zburzonego domu widać atak kawalerii polskiej, dosięgającej armat nieprzyjacielskich.
ol., płótno, 85/55, ns.
Właśc. p. dr. Witold Skórczewski, Kraków.

201.ODDZIAŁ HUZARÓW WĘGIERSKICH NA KONIACH.
ol., płótno, 64/52, ns.
Właśc. p. br. Mieczysław Błażowski, Ryczów.

202.PORTRET WŁASNY.
ol., płótno, 43/52, ns.
Właśc. p. Ludwik Michałowski, Kraków.

203.NAPOLEON NA BIAŁYM KONIU.
ol., płótno, 57/71, ns.
Właśc. p. Ludwik Michałowski, Kraków.

204.DEFILADA KAWALERII PRZED NAPOLEONEM.
ol., płótno, 93/68, ns.
Właśc. p. Ludwik Michałowski, Kraków.

205.PORTRET SYNA ARTYSTY Z PSEM.
ol., płótno, 68/94, ns.
Właśc. p. Ludwik Michałowski, Kraków

MONIUSZKO

206.W PIWNICY.
Wnętrze piwnicy z kadziami, w których myją flaszki.
ol., płótno, sygn. «Moniuszko 1891».
Właśc. p. Alfred Jakoubek, Kraków.

MROCZKOWSKI ALEKSANDER
ur. 1850 w Krakowie, um. tamże 1926 r. Studia odbył w Krakowie pod kierunkiem Łuszczkiewicza, Szynalewskiego i Dembowskiego, następnie udał się do Monachium, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Wagnera i O. Saitza. Po powrocie do Krakowa jest przez kilka lat uczniem Matejki. Jest on malarzem rodzajowym, a także pejzażu górskiego.

207.PRACZKI
Na tle wsi z widokiem na Kraków, w głębi dwie praczki wiejskie na pierwszym planie.
ol., płótno, 78/39, sygn. lewo dół «A. Mroczkowski 1880».
Właśc. p. dr. Franciszek Walter, Kraków.

208.ZMARZŁY STAW W TATRACH.
ol., płótno, 67/89, sygn. lewo dół «Aleks. Mroczkowski 1900».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

ORŁOWSKI ALEKSANDER
ur. w Warszawie 1777 r., um. w Petersburgu 1834 r. Początkowe studia pobiera u Norblina, a następnie udaje się na Akademię Sztuk Piękn. do Petersburga, po czym zostaje nadwornym rysownikiem W. Ks. Konstantego. Jest on jednym z najlepszych polskich batalistów w początku XIX wieku, będąc zarazem malarzem rodzajowym. Wszystkie jego dzieła, nie wyłączając rysunków i akwarel, odznacza nadzwyczajny temperament i niezwykła zdolność obserwacji.

209.STUDIUM GŁOWY MĘSKIEJ Z PROFILU.
rys. 19/23, sygn. prawo dół «A01818».
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

210.MUZYKANT.
rys. sepią, 20/25, sygn. prawo góra «AO 1800».
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

211.OJCIEC GAUDENTY.
rys. 20/26, ns.
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

212.PORTRET KOMORNIKA.
Napis «JWzm. Pan Komornik z Powiatu kuflowego na Mordach, Morduniach, Mordeczkach z Mordunia Morda, herbu Trzy kufle».
rys. 20/25, sygn. lewo dół «A01818».
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

213.PORTRET MĘSKI W KASKU UŁAŃSKIM.
Napis «Szymon Hercun Sery Piata Drystun na Dryslifce Pan».
rys. 20/32, sygn. «AO 1818».
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

214.SZLACHCIC Z KARABELĄ. Napis «Wielmożny sędzia Pleczyński».
rys. 19/25, ns.
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

215.SZLACHCIC PRZY KARABELI.
Napis «WImci Pan Barylski, sędzia grodzki z powiatu Chełmińskiego. 20/25, sygn. «AO 1818»
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

216.PORTRET STARUSZKI.
rys. tuszem, 18/24, sygn. «A01803».
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

217.CZERKIES NA KONIU.
rys. kolorowy, 34/46, ns.
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

218.CZERKIES NA KONIU.
rys. kolorowy 34/46, ns.
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

219.KWESTARZ Z KIELICHEM.
Napis «Za me wszystkie troski, wiwat nektar boski, in secula seculorum, amen».
rys. 29/43, sygn. «A. Orłowski».
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków.

220.SZLACHCIC, MODLĄCY SIĘ W ŁAWCE.
Napis «JW. Im Pan Stefan Modliński, Podkomorzy Litewski, na nieszporach».
rys. 20/25, sygn. «A018!8».
Ilustracja.
Właśc. p. dr. Kazimierz Kostanecki, Kraków. Orłowski Aleksander Szlachcic klęczący, 100 lat malarstwa

221.CZERKIES.
Czerkies na białym koniu z łupem, przyczepionym do siodła.
gwasz, kart 20/28, ns.
Właśc. p. dr. Stanisław Gólski, Kraków.

222.CZERKIES NA KONIU.
Na tle tumanów kurzu widać na pierwszym planie czerkiesa na białym koniu, a w głębi drugiego.
ol., płótno, 52/68, ns.
Właśc. p. hr. Zdzisławowa Tarnowska, Kraków.

223.DŻOKEJ.
Na tle krajobrazu dżokej w czerwonym fraku pędzi galopem na kasztanie.
gwasz, kart. 24/31, ns.
Właśc. p. hr. Stanisław Badeni, Kraków.

224.DŻOKEJ.
Na tle krajobrazu dżokej na siwym koniu, obok pies.
gwasz, kart. 24/31, ns.
Właśc. p. hr. Stanisław Badeni, Kraków.

225.KOZAK NA KONIU.
gwasz, kart. 20X28, ns.
Właśc. p. dr. Marjan Kornecki, Kraków.

PESZKA JÓZEF
ur. w Krakowie w r. 1767, um. tamże r. 1831. Studia odbył w Krakowie pod Dominikiem Estreicherem i w Warszawie pod Smuglewiczem i Lampim. Od r. 1815 zostaje profesorem malarstwa przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

226.PORTRET WSPÓLNY. Przy stole siedzi dama w białej atłasowej sukni i pan w ciemnym mundurze i jasnej kamizelce.
ol., płótno, 143/135, ns. na odwrociu napis: «Portret Józefa Markowskiego, dra med. prof. chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z żoną Franciszką, malował z natury Józef Peszka, profesor wyższego malarstwa w Uniwersytecie Jagiellońskim».
Właśc. Zbiory Akademji Sztuk Pięknych, Kraków.

221.PORTRET MACIEJA BARANKIEWICZA, DRA MED. AKADEMII WILEŃSKIEJ.
ol., płótno, 42/53, ns. napis na odwrociu «ofiarowany w Krakowie bratu ciotecznemu Mężyńskiego 3. VIII. 1808 r.».
Ilustracja.
Właśc. Zbiory po ś. p. hr. Jerzym Mycielskim, Kraków. Peszka Józef Portret Macieja Barankiewicz, 100 lat malarstwa

PICCARD LEON
ur. 1843 r., um. po r. 1900. Jest malarzem historycznym i rodzajowym. Studia początkowe odbył w krakowskiej Szkole Szt. P. pod Łuszczkiewiczem i Szynalewskim, następnie udaje się do Monachium i Wiednia, skąd wróciwszy do Krakowa, przez parę lat jest uczniem Jana Matejki.

228.ŚMIERĆ POWSTAŃCA.
Na tle krajobrazu leży powstaniec, obok niego stoi osiodłany koń.
ol., drzewo, 30/22, ns.
Właśc. p. Jan Klimczyk, Wieliczka.

PILLATI HENRYK
ur. w Warszawie w r. 1832, um. w r. 1894. Kształcił się w szkole warszawskiej, następnie w Monachium pod kierunkiem Kaulbacha. Po ukończeniu studiów odbywa wielką podróż po Włoszech i następnie osiedla się na stałe w Warszawie, gdzie umiera 1894 r. Jest on malarzem rodzajowym, a także historycznym.

229.PARK W ST. CLOUD.
Na tle parku z tłumem eleganckiego towarzystwa, w środku pod wazonem stoją w cylindrach Henryk Pillati i Józef Szermentowski, pejzażysta.
ol., płótno, 38/45, sygn. na odwrociu «H. Pillati, Paryż 1854».
Ilustracja.
Właśc. Zbiory po ś. p. hr. Jerzym Mycielskim, Kraków. Pillati Henryk Park St. Cloud, 100 lat malarstwa

PIOTROWSKI ANTONI
ur. w Bydgoszczy 1813 r., um. w Królewcu 1875 r. Studia odbywa w Akademii Szt. P. w Berlinie, skąd udaje się do Włoch. Za powrotem osiada w Królewcu, gdzie zostaje do końca życia. Jest malarzem historycznym.

230.ZADUMANA.
Postać kobieca w różowo-białej, jedwabnej sukni, w białej peruce, z listem w ręku, na tle parku.
ol., płótno, owal 100/121, sygn. dół «A. Piotrowski 1857».
Właśc. p. dr. Stanisław Gólski, Kraków.

231.TANIEC FLISAKÓW NA ŁODZI.
ol., płótno, 100/78, sygn. prawo dół «A. Piotrowski 866».
Właść. p. br. Mieczysław Błażowski, Kraków.

PITSCHMANN JÓZEF
ur. 1758 r. w Trjeście, um. 1834 r. w Krzemieńcu. Uczeń Akademii wiedeńskiej, sprowadzony do Korca w r. 1788 przez księcia Czartoryskiego. Odtąd zostaje w Polsce aż do śmierci, jako nauczyciel rysunków w Krzemieńcu. Jest malarzem historycznym i portrecistą.

232.PORTRET SALOMEI SŁOWACKIEJ.
Na ciemnem tle matka poety namalowana po pas, w białej sukni empire z czarną chustą, zarzuconą przez ramię i w białym czepcu, z rękoma położonymi na stoliku.
ol., płótno, 50/65 ns.
Właśc. p. hr. Ksawery Pusłowski, Kraków.

PŁONCZYŃSKI ALEKSANDER
ur. 1822 r. w Krakowie, um. tamże 1857 r. Jest malarzem Krakowa i jego okolic. Studia odbywał w Krakowie pod kierunkiem Głowackiego.

233.ZAMECZEK XX. CZARTORYSKICH W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ.
akw., kart., 45/34, sygn. «A. Płonczyński 7 paźdź. 1849».
Właśc. p. Zofja Łakocińska, Kraków.

234.KRAJOBRAZ.
Krajobraz z górami i chałupami.
ol., płótno, 35/45, sygn. lewo dół «A. Płonczyński 1851».
Właśc. p. Marjan Duszyński, Kraków.

POCIECHA MICHAŁ
ur. 1852 r. w Prokocimiu, um. w r. 1908. Studia w szkole krakowskiej pod kierunkiem Łuszczkiewicza i Matejki, a następnie w Monachium. Jest malarzem krajobrazu, opartego na sielskich motywach.

235.WIDOK WSI.
akw., kart., 38/29, sygn. lewo dół «M. Pociecha».
Właśc. p. Zuzanna Fischerowa, Kraków.

236.KRAJOBRAZ ZIMOWY.
Przedstawia drogę wiejską w zimie, z chałupą chłopską w głębi, na pierwszym planie sanie.
akw., kart., 78/42, sygn. prawo dół «M. Pociecha».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

POCHWALSKI WŁADYSŁAW
brat malarza Kazimierza. Ur. w r. 1860, um. w r. 1924. Jest uczniem Akademii monachijskiej.

237.STUDIUM MĘŻCZYZNY.
Mężczyzna po pas w ciemno wiśniowym ubraniu z twarzą zwróconą nieco w lewo.
ol., płótno, 49/71, sygn. lewo góra «Wła. Pochwalski 1891 Munchen».
Właśc. p. Stanisław Pochwalski, Kraków.

PODKOWIŃSKI WŁADYSŁAW
ur. w Warszawie 1866 r., um. tamże 1895. Uczeń Gersona od samego początku zaznaczył się jako wybitny talent malarski. Z Warszawy udaje się na studia do Akademii petersburskiej, a następnie na krótki pobyt do Paryża, który jednak wystarczył, ażeby go skierować na drogę nowych kierunków w sztuce. Jest on bowiem jednym z pierwszych impresjonistów polskich.

238.PORTRET DAMY.
Dama w stroju amazonki, malowana po pas, z twarzą zwróconą na wprost.
ol., płótno, 21/29, sygn. prawo dół «Podkowiński Paryż».
Właśc. p. dr. Zygmunt Ehrenpreis, Kraków.

239.SZKIC DO OBRAZU «SZAŁ».
ol., płótno, 47/57, sygn. «Podkowiński».
Właśc. p. hr. Edward Tyszkiewicz, Kraków.

POPIEL TADEUSZ
ur. w Szczucinie w r. 1863, um. w r. 1913. Uczeń Jana Matejki, a następnie w Wiedniu uczeń słynnego Hansa Makarta. Z Wiednia udaje się na dalsze studja do Monachium.

240.NIEWIASTA Z JEROZOLIMY.
Popiersie kobiece zwrócone nieco w prawo, w czarnej chuście zarzuconej na głowę.
ol., płótno 25/30, sygn. prawo dół «T. P.».
Właśc. p. dr. Tadeusz Gluziński, Kraków.

241.CZARNY STAW GĄSIENICOWY.
Część jeziora na tle gór.
ol., płótno 100/70, sygn. prawo dół «T. Popiel».
Właśc. p. dr. Stanisław Gólski, Kraków.

PRUSZKOWSKI WITOLD
ur. w Berszadzie 1846 r., um. w Budapeszcie 1896. Kształcił się w Monachium i w Krakowie pod Matejką. Jest on poetą krajobrazu polskiego, a ulubionym jego tematem są różne obchody ludowe i legendy, rzucone na tło krajobrazu.

242.PORTRET KOBIECY.
Na ciemnem tle portret młodej panienki po kolana, w białej sukni, z niebieskiemi wstążkami.
ol., płótno, 57/103, sygn. lewo dół «Witold Pruszkowski 1888».
Właśc. Zbiory Celiny i Wincentego Łepkowskich, Kraków-Bronowice.

243.STUDIUM DZIEWCZYNY.
Przedstawia młodą dziewczynę z makami we włosach.
akw., płótno, 21/30, sygn. lewo dół «W. Pruszkowski».
Właśc. p. dr. Franciszek Walter, Kraków.

REJCHAN ALOJZY
ur. we Lwowie 1808 r., um. tamże 1861 r. Uczeń Akademii wiedeńskiej. Po ukończeniu studiów osiadł na stałe we Lwowie. Jest dobrym portrecistą, malował także studia ludowe i krajobrazowe.

244. PORTRET ARTYSTKI TEATR. ASZPERGEROWEJ, w fotelu, w czarnej, koronkowej sukni, z woalem zarzuconym na głowę.
akw., kart., 27/37, sygn. lewo dół «Rejchan 849».
Właść. pp. Axentowiczowie, Kraków.

245.PORTRET PANIENEK.
Dwie młode panienki w dekodowanych białych sukniach z pieskiem.
akw., kart., 21/34, sygn. prawo dół «Rejchan 850».
Właśc. pp. Axentowiczowie, Kraków.

246.PORTRET ARTYSTKI TEATR. ASZPEROEROWEJ.
Przedstawia damę po kolana w czarnej, aksamitnej sukni dekoltowanej, z dużą białą koronką.
akw., kart. owal, 33/43, sygn. prawo dół «Rejchan».
Właśc. pp. Axentowiczowie, Kraków.

RODAKOWSKI HENRYK
ur. we Lwowie 1823 r., um. w Krakowie w 1894 r. Studia odbywa w Paryżu pod kierunkiem malarza Cognieta. Jest on jednym z najlepszych portrecistów XIX w., w malarstwie polskiem, a także malarzem historycznym. Po śmierci Matejki zaproponował mu rząd austriacki objęcie dyrektury krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Jednakowoż śmierć temu przeszkodziła. Maluje całe szeregi kapitalnych płócien, z których ogromna większość zostaje za granicą.

247.PORTRET WŁASNY.
Popiersie w czarnej bluzie, z białym kołnierzem, zwrócone na wprost.
ol., płótno, owal, 43/53, sygn. prawo dół «H. Rodakowski».
Właśc p. Zygmunt Rodakowski, Kraków.

248.PORTRET ŻONY.
Przedstawia damę na białym koniu, zwróconą profilem w prawo.
akw., kart., 32/40, sygn. prawo dół «H.. R. 1868».
Właśc p. Zygmunt Rodakowski, Kraków.

249.PORTRET MATKI ARTYSTY.
Na ciemnem tle przed¬stawia postać kobiecą po kolana, w czarnej, aksamitnej sukni, z białą koronką, z twarzą zwróconą na wprost, z mantylą czarną na głowie.
ol., płótno, 91/130, sygn. prawo dół «H. Rodakowski 1853».
Właśc p. Zygmunt Rodakowski, Kraków.

250.PORTRET OJCA ARTYSTY.
Na ciemnem tle siedzi w fotelu, z rękami złożonymi na kolanach, mężczyzna w czarnym surducie zwrócony na wprost.
ol., płótno, 89/116, ns.
Właśc p. Zygmunt Rodakowski, Kraków.

251.PORTRET SIOSTRY ARTYSTY.
Na tle kolumny i ściany, postać kobieca po kolana, naturalnej wielkości, w białej sukni koronkowej, z takim samym welonem koronkowym, spływającym z głowy, na ramiona zarzucona salopka, z ciemno zielonego aksamitu. Stoi z profilu, zwracając głowę do widza.
ol., płótno, 87/128, sygn. lewo dół «H. Rodakowski 1858».
Ilustracja.
Właśc p. Zygmunt Rodakowski, Kraków. Rodakowski Henryk Portret siostry artysty, 100 lat malarstwa

252.PORTRET ŻONY ARTYSTY.
Na tle czerwonej kotary dama w czarnej sukni dekoltowanej, z mantylą koronkową, lekko z profilu zwracając głowę do widza. Portret naturalnej wielkości, po kolana.
ol., płótno, 80/119, sygn. prawo dół «H. Rodakowski 1865».
Właśc p. Zygmunt Rodakowski, Kraków.

253.PORTRET SZLACHCICA.
Na tle kolumny postać męska w czerwonym kontuszu, w kołpaku z kitą, tudzież pąsową delją, zarzuconą na ramię.
ol., płótno, 45/54, sygn. prawo dół «H. Rodakowski 859».
Właśc. p. Leon Holzer, Kraków.

ROMER ALFRED
malarz i rzeźbiarz, ur. w Wilnie 1832 r., um. r. 1897. Kształcił się w Paryżu i Monachium.

254. PORTRET KOBIECY.
ol., kart., 25/31, sygn. «A. R.».
Właśc. p. Jadwiga Janczewska, Kraków.

ROSEN JAN
ur. w Warszawie w r. 1854, um. po r. 1920. Studia malarskie odbywa w Monachium i Paryżu. Ulubionym tematem jego są przeglądy i parady wojskowe.

255. PIKIETA.
Przedstawia na tle zimowego krajobrazu wśród polany leśnej żołnierza na koniu, w mundurze z czasów Napoleona.
ol., płótno, 37/28, sygn. dół, «J. Rosen 1881».
Właśc. p. hr. Łubieńska, Kraków.

RUSTEM JAN
ur. w r. 1760 w Pera pod Konstantynopolem, um. w Wilnie w r. 1835. Kształcił się pod Norblinem i Bacciarellim. Jest portrecistą i malarzem historycznym.

256.PORTRET MĘSKI W CZERWONYM ŻUPANIE.
ol., płótno, 22/26, ns.
Właśc. p. dr. Stanisław Ciechanowski, Kraków.

RYBKOWSKI TADEUSZ ur. w Kielcach 1848 r., um. we Lwowie w 1927 r. Jest uczniem krakowskiej szkoły, a następnie Akademii wiedeńskiej, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Wurzingera, a także Lofflera. Powołany około r. 1894 na stanowisko nauczyciela szkoły przemysłowej we Lwowie, przeniósł się tamże na stałe.

257.MOTYW Z MIASTECZKA.
Widok na wieżę kościoła i kilka figurek jako sztafaż.
ol., drzewo, 17/25, sygn. lewo dół «Tadeusz Rybkowski 1881».
Właśc. p. Jan Klimczyk, Wieliczka.

258.POLOWANIE NA WILKI.
akw., kart, 26/11, sygn. dół «T. Rybkowski 896».
Właśc. p. dr. Stanisław Gólski, Kraków.

259.DO POCIĄGU.
Pędzące sanie z parą koni.
ol., drzewo, 33/22, sygn. prawo dół «Tadeusz Rybkowski, Do pociągu».
Ilustracja.
Właśc. p. dr. Samuel Tilles, Kraków. Rybkowski Tadeusz Do pociągu, 100 lat malarstwa

SCHOUPPE ALFRED
ur. w Sanockiem w r. 1812, um. w 1899 r. w Szczawnicy. Kształcił się w Warszawie i w Rzymie u Minardiego. Osiadł na stałe w Warszawie i był malarzem krajobrazu.

260.KRAJOBRAZ.
Górzysty widok włoski z małym miasteczkiem na stoku góry.
ol., kart., 28/18, sygn. w dole «A. Schouppe 856».
Właśc. p. Karol Witkowski, Kraków.

SIDOROWICZ ZYGMUNT
ur. 1846 r. we Lwowie, um. r. 1911 w Wiedniu. Studia odbywał w akademii wiedeńskiej i monachijskiej. Był malarzem krajobrazu.

261.KRAJOBRAZ.
ol., drzewo, 28/39, sygn. «Sidorowicz 1887».
Właśc. p. Wanda Lilpopowa, Kraków.

SIEMIRADZKI HENRYK
ur. w 1843 r. w gub. charkowskiej, um. 1902 r. Studia odbywał w akademii petersburskiej, następnie w Monachium i Rzymie, gdzie osiadł na stałe. Jest on malarzem tematów klasycznych, a liczne jego obrazy zjednały mu szeregi najwyższych odznaczeń na wystawach zagranicznych.

262.RZYMIANKA. Naga dziewczyna przy sadzawce, nad nią posąg Amora.
ol., póltno, 30/45, ns.
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

263.PORTRET KOBIECY.
Popiersie młodej kobiety z perłami na szyi profilem w lewo.
ol., płótno, 28/37, sygn. lewo dół «H. Siemiradzki».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

264.WENUS.
Szereg nagich postaci kobiecych na tle nieba. Jest to szkic do obrazu.
ol., tekt., 25/31, sygn. prawo dół «H. Siemiradzki».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

265.GRECZYNKA PRZY STUDNI.
Postać kobieca z dzbankiem, wspartym na kolanie, przed studnią.
Ilustracja.
Właśc. p. hr. Stanisław Badeni, Kraków.

266.PORTRET KOBIECY.
Na ciemnem tle popiersie starszej damy w profilu, zwróconej w lewo, z głową wspartą na ręce.
ol., płótno, sygn. lewo dół «H. Siemiradzki».
Właśc. p. Alfred Jakoubek, Kraków. Siemiradzki Henryk Greczynka przy studni, 100 lat malarstwa

SONNTAG JÓZEF
ur. w Dreźnie w r. 1786, um. w Krakowie w r. 1834. Większą część życia spędził w Polsce, głównie w Krakowie, gdzie był profesorem rysunków przy liceum św. Barbary. Jest malarzem portretów i miniatur.

267.PORTRET HENRYKA FRYDERYKA FOGERA.
ol., płótno, 50/62, ns.
Właśc. Zbiory Akademji Sztuk Pięknych, Kraków.

STACHOWICZ MICHAŁ
ur. w Krakowie w r. 1768, um. także w 1835 r. Jest malarzem tematów historycznych i religijnych. Był od r. 1817 profesorem rysunków w liceum św. Barbary w Krakowie.

268.PRZYSIĘGA KOŚCIUSZKI NA RYNKU.
akw., kart., 71/46, ns.
Właśc. p. hr. Stanisław Badeni, Kraków.

STANISŁAWSKI JAN
ur. w 1860 r. w Olszanie na Ukrainie, um. w Krakowie 1907 r. Początkowe studia odbywa w warszawskiej szkole pod kierunkiem Gersona, następnie w krakowskiej pod Łuszczkiewiczem, dalej w Paryżu pod Carolusem Durand. Jest on malarzem pejzażu polskiego i głównym przedstawicielem impresjonizmu obok Chełmońskiego. W r. 1897 powołany na profesora malarstwa krajobrazu w Akademii Szt. Pięknych w Krakowie, wywarł ogromny wpływ na młodsze pokolenie malarzy.

269.MORZE. Na tle ciemnego nieba ze wschodzącym księżycem w pełni — rozhukane morze.
ol., tekt., 25/20, sygn. lewo dół «J. Stanisławski».
Właśc. p. dr. Zygmunt Ehrenpreis, Kraków.

270.DNIEPR. Na tle pochmurzonego nieba widać w dole ciemno błękitną wstęgę rzeki.
akw., kart., 40/28, sygn. lewo dół «S.».
Właśc. p. dr. Zygmunt Ehrenpreis, Kraków.

271.DNIEPR.
Rozległy pejzaż z błękitną wstęgą rzeki.
past., kart., 51/34, sygn. lewo dół «Jan Stanisławski».
Właśc. p. hr. Edward Tyszkiewicz, Kraków.

272.JESIEŃ.
Kilka drzew na tle pochmurzonego nieba.
ol., drzewo, 31/20, sygn. prawo dół «Jan Stanisławski».
Właśc. p. dr. Stanisław Gólski, Kraków.

273.SŁONECZNIKI.
past., kart. 24/34, sygn. «Jan Stanisławski».
Właśc. p. Kazimierzowa Morawska, Kraków.

STASIAK LUDWIK
ur. w Bochni 1858 r., um. w Krakowie w 1925 r. Jest on uczniem Matejki, a następnie kształci się w Wiedniu i Monachium.

274. PAN STAROSTA WESELNY ZE ST. SĄCZA.
Przedstawia dwie kobiety i mężczyznę w strojach weselnych.
ol., płótno, 78X95, sygn. prawo góra «Stasiak L.».
Właśc. p. Kazimierz Wojciechowski, Kraków.

STATTLER WOJCIECH KORNELI
ur. w Krakowie w r. 1800, um. 1882 r. w Warszawie. Jest uczniem Peszki i Józefa Brodowskiego, a następnie Franciszka Lampiego. Po r. 1821 wyjeżdża do Rzymu, gdzie zostaje przeszło 10 lat na studiach. Za powrotem do Krakowa zostaje profesorem malarstwa w szkole Sztuk Pięknych i przeprowadza reformę tej uczelni. Maluje portrety i obrazy o tematach klasycznych.

275.PORTRET KS. KAN. ŁĘTOWSKIEGO.
Popiersie księdza na ciemnem tle, z twarzą na wprost.
ol., drzewo, 32/52 ns. Z tyłu długi napis współczesny podający życiorys księdza Ł. Obraz malowany w r. 1831.
Ilustracja.
Właśc. Arcybractwo Miłosierdzia, Kraków. Stattler Wojciech Portret ks. Łętowskiego, 100 lat malarstwa

276.PORTRET WŁASNY.
Na ciemnem tle, w szarem ubraniu, z czarnym krawatem i zarzuconym płaszczem na ramię, z twarzą zwróconą na wprost.
ol., płótno, 50/56, sygn. prawo dół «Wojciech Stattler»
Właśc. p. dr. Ludwik Dąbrowski, Kraków.

STREITT FRANCISZEK
ur. w r. 1839 w Brodach, um. w r. 1891 w Monachium. Początkowe studia w szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie zawiązuje serdeczną przyjaźń z malarzem Antonim Koza¬kiewiczem. Następnie obaj udają się na akademję do Wiednia, potem do Monachium, gdzie zostają na stałe. Streitt jest doskonałym portrecistą i malarzem rodzajowym.

277.GŁÓWKA KOBIECA W SZALU.
Popiersie kobiece na ciemnem tle na wprost, w białej chustce na głowie.
ol.., płótno, 36/47, sygn. «F. Streitt».
Właśc. Zbiory Celiny i Wincentego Łepkowskich, Kraków-Bronowice.

278.PORTRET P. MŁODNICKIEJ.
Główka kobieca ze sznurem korali na szyi, zwrócona do widza profilem w prawo. Jest to była narzeczona Grottgera.
ol., płótno, 38/48, sygn. prawo dół «F. Streitt 1867».
Ilustracja.
Właśc. Zbiory Celiny i Wincentego Łepkowskich, Kraków-Bronowice.

279.PORTRET AKTORKI.
Popiersie w czerwonej sukni dekoltowanej, zwrócone na wprost.
ol., płótno, 33/41, sygn. lewo dół «F. Streitt».
Właśc. Zbiory Celiny i Wincentego Łepkowskich, Kraków-Bronowice.

280.KRAJOBRAZ.
ol., drzewo, 24/16, sygn. «Streitt 886».
Właśc. p. Jan Klimczyk, Wieliczka.

STYKA JAN
ur. w r. 1858 we Lwowie, um. 1926 r. w Rzymie. Studia malarskie w akademii wiedeńskiej i w Krakowie pod kierunkiem mistrza Matejki. Przenosi się następnie na stały pobyt do Paryża.

281.ATAK PIECHOTY WĘGIERSKIEJ.
Na tle krajobrazu widać oddział piechoty ze sztandarem, idący do ataku na bagnety.
ol., płótno, 161/125 sygn. prawo dół «Jan Styka».
Właśc. p. Kazimierz Wojciechowski, Kraków.

SUCHODOLSKI JANUARY
ur. w 1795 r., um. 1875 r. Studia odbywa w Rzymie pod kierunkiem Horacego Verneta, dyrektora szkoły francuskiej. Jest malarzem historycznym, a z pracowni jego wychodzi cały szereg obrazów o tematach, zaczerpniętych z wojen napoleońskich i dawniejszych.

282.RANNY UŁAN.
Przedstawia rannego ułana, leżącego na zgliszczach domu, z którego tylko pozostał komin.
ol., płótno, sygn. prawo dół «January Suchodolski 1855».
Ilustracja.
Właśc. p. Zofia Łakocińska, Kraków. Suchodolski January Ranny ułan, 100 lat malarstwa

283.POŻAR MIASTA W NOCY.
Przedstawia na tle po¬żogi postacie żołnierzy konne i piesze.
ol., płótno, 85/66, ns.
Właśc. p. hr. Stanisław Badeni, Kraków.

284.KRAJOBRAZ GÓRSKI.
Przedstawia na tle gór strumień z kładką.
ol., płótno, 56/45, sygn. prawo dół «J. Suchodolski».
Właśc. p. Jan Klimczyk, Wieliczka.

285.PIKIETA.
ol., płótno, 20/25, ns,
Właśc. p. hr. Edward Tyszkiewicz, Kraków.

286.UŁANI Z CZASÓW NAPOLEOŃSKICH.
Na tle nieba dwóch ułanów stoi opartych o szaniec ziemny.
ol., płótno, 39/50, sygn. prawo dół «J. Suchodolski 1852».
Właśc. p. Jan Jędrzejowicz, Staromieście.

ŚWIESZEWSKI ALEKSANDER
ur. w r. 1839 w Warszawie, um. 1895. Studia w szkole warszawskiej, następnie w Monachium, gdzie osiada na stały pobyt. Jest on malarzem pejzażu, zwłaszcza górskiego.

287.ZACHÓD SŁOŃCA W ALPACH.
Poprzez kotlinę otwiera się widok na szczyty gór, oblane zachodzącem słońcem.
ol., płótno, 58/70, sygn. prawo dół «A. v. Świeszewski Mun-chen 1883».
Właśc. p. dr. Ludwik Dąbrowski, Kraków.

SZERMENTOWSKI JÓZEF
ur. 1833 r. w Bodzentynie, um. r. 1876 w Paryżu. Studia w warszawskiej szkole Sztuk Pięknych, pod Juliuszem Kossakiem, następnie wyjeżdża do Paryża, gdzie zostaje na stały pobyt. Jest on malarzem pejzażu.

288.PEJZAŻ.
Przedstawia na tle nieba i lasu w oddali, dwa olbrzymie drzewa, obok gromadkę dzieci wiejskich.
ol., płótno, 78/99, sygn. lewo dół «J. Szermentowski, Paryż 1886».
Ilustracja.
Właśc. p. Kazimierz Pochwalski, Kraków. Szermentowski Józef Pejzaż, 100 lat malarstwa

SZERNER WŁADYSŁAW
ur. w r. 1856 w Warszawie, um. po r. 1920. Studja początkowe w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie w Monachium. Jest on zdolnym rysownikiem i kopistą.

289.SCENA W MIASTECZKU.
Na pierwszym planie kilka osób z krową.
ol., płótno, 25/17 ns.
Wlaśc. p. Jan Klimczyk, Wieliczka.

SZWEJKART KAROL
ur. w r. 1770, um. 1855 r. w Tarnopolu. Około r. 1800 przybywa do Polski i tu już zostaje. Jest malarzem portretów i miniatur.

290.PORTRET LUDWIKA KOTURBY.
Popiersie malowane w ciemnych tonach.
ol., płótno, 47/60, sygn. «Szwejkart».
Właśc. p. Zofia Łakocińska, Kraków.

TEPA FRANCISZEK
ur. r. 1828 we Lwowie, um. tamże 1889. Uczeń Jana Maszkowskiego, następnie Akademii wiedeńskiej i monachijskiej, wreszcie w Paryżu Leona Cognieta i Ary Scheffera. Jest on dobrym portrecistą.

291.PORTRET WŁASNY. Na wysokiem górskiem wzniesieniu, z ręką na skale, w dali góry ośnieżone.
ol., płótno, 35/43, sygn. na odwrociu «Franciszek Tepa malował z natury w 23 r. życia swego w Mniszowie d. 42/10 1852».
Ilustracja.
Właśc. Zbiory po śp. hr. Jerzym Mycielskim, Kraków. Tepa Franciszek Portret własny, 100 lat malarstwa

TETMAJER WŁODZIMIERZ PRZERWA
ur. w r. 1863 w Harklowej, um. w Krakowie 1926. Uczeń Akademii wiedeńskiej i Szkoły krakowskiej pod kierunkiem Cynka i Lófflera. Następnie udaje się do Monachium i jeszcze raz wraca do Krakowa, gdzie zostaje uczniem Matejki. Po ukończeniu studiów osiada w Bronowicach pod Krakowem i jest malarzem wsi podkrakowskiej wraz z jej ludem i typowemi zwyczajami.

292.TAWERNA NEAPOLITAŃSKA.
Przedstawia wnętrze szynkowni włoskiej z dwoma postaciami siedzą-cemi i kobietę stojącą w oknie pod światło.
ol., płótno, 93/71, sygn. prawo dół «Wł. Tetmajer».
Ilustracja.
Właśc. p. dr. Tadeusz Gluziński, Kraków. Tetmajer Włodzimierz Tawerna neapolitańska, 100 lat malarstwa

293.PALETA Z TYPAMI WIEŚNIACZEK BRONOWICKICH.
ol., drzewo, 29/41, sygn. «Włodzimierz Tetmajer».
Właśc. p. dr. Tadeusz Gluziński, Kraków

294.DWOREK
Przedstawia dworek wiejski oblany słońcem.
ol., płótno, 48/32, sygn. prawo dół «W. Tetmajer».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

TONDOS STANISŁAW
ur. w r. 1854 w Krakowie, um. tamże w r. 1917. Studia odbywa w Krakowie, Wiedniu i Monachium. Jest malarzem widoków Krakowa, wykonywanych techniką akwarelową.

295.ZAKĄTEK POD KOŚCIOŁEM MARIACKIM.
Przedstawia przepiękny zaułek starego Krakowa ujęty po bokach murami kościołów św. Barbary i N. P. Marii z widokiem na Sukiennice i wieżę ratuszową.
akw., kart., 41/60, sygn. lewo dół «Tondos».
Ilustracja.
Właśc. p. dr. Ludwik Dąbrowski, Kraków. zdj41

296.STARY KAZIMIERZ.
Stara bóżnica na Kazimierzu i otaczające ją stare domy, z sylwetką kościoła B. Ciała.
akw., kart., 54/41, sygn. prawo dół «S. Tondos».
Właśc. p. dr. Marian Kornecki, Kraków.

297.FRAGMENT Z KOŚCIOŁA N. P. MARII.
Przedstawia fragment wnętrza kościoła ze stallami przy filarze w nawie.
akw., kart., 19/28, sygn. lewo dół «S. Tondos».
Właśc. p. Zuzanna Fischerowa, Kraków.

298.PRAGA.
Przedstawia wieżę na moście Karola.
akw., kart., 41/56, sygn. prawo dół «Tondos».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków. Streitt Franciszek Portret p. Młodnickiej, 100 lat malarstwa

WAŃKOWICZ WALENTY
ur. w r. 1799, um. w Paryżu w r. 1842. Portrecista. Znanym jest jego portret Mickiewicza, opartego o «Judahu skałę», do którego pozował mu poeta w Petersburgu w r. 1828.

299.PORTRET WŁASNY.
Przedstawia popiersie w ciemno zielonym surducie, żółtej kamizelce z białym fontaziem, malowane na wprost.
ol., płótno, 23/27, ns.
Właśc. p. dr. Stanisław Ciechanowski, Kraków.

WIESIOŁOWSKI LUDWIK
ur. w r. 1856, um. w Warszawie w r. 1892. Naprzód kształcił się w Akademii petersburskiej, następnie w Rzymie i w Paryżu. W Warszawie założył szkołę malarstwa dla kobiet.

300.PEJZAŻ Z CAPRI.
ol., płótno, 60/35, sygn. «Ludwik Wiesiołowski Capri»
Właśc. p. Jadwiga Gałęzowska, Kraków.

WITKIEWICZ STANISŁAW
ur. w r. 1851, um. 1915. Studia odbywał w Akademii petersburskiej, następnie w Monachium. Stale mieszkał w Warszawie i Zakopanem. Jest wybitnym malarzem Tatr i bardzo cenionym krytykiem artystycznym oraz doskonałym publicystą z zakresu dziejów malarstwa polskiego.

301.WIATR HALNY.
ol., płótno, 138/91, sygn. «St. Witkiewicz, Zakopane 1895».
Właśc. p. Wanda Lilpopowa, Kraków.

302.KURNIAWA.
ol., płótno, 92/72, sygn. «S. Witkiewicz 1898».
Właśc. p. Wanda Lilpopowa, Kraków.

WODZINOWSKI ANTONI
ur. w r. 1840 w Suchedniowie, um. w Warszawie w r. 1896. Studia w Warszawie, kolega Gersona i Hadziewicza. Malował obrazy treści religijnej do kościołów w Królestwie Pol. (np. w Prandocinie). Stryj malarza Wincentego Wodzinowskiego.

303.STUDIUM KOBIECE.
ol., płótno, 53/62, ns.
Właśc. p. Wincenty Wodzinowski, Kraków.

WOJNAROWSKI JAN KANTY
ur. 1815, um. przed r. 1900. Uczeń Peszki, Stattlera i Brodowskiego w Krakowie.

304.CHODKIEWICZ POD CHOCIMEM.
Przedstawia na tle bitwy Chodkiewicza na koniu, obok towarzysz pancerny przynosi zdobytą chorągiew proroka.
ol., płótno, 50/40, sygn. lewo dół «Jan K. Wojnarowski».
Właśc. p. Jan Klimczyk, Wieliczka.

WYSPIAŃSKI STANISŁAW
ur. w Krakowie 1869, um. w r. 1907. Uczeń mistrza Matejki. Następnie odbywa studia w Paryżu. Wróciwszy do kraju w r. 1897, do końca życia pozostaje w Krakowie, gdzie tworzy potężne kompozycje witrażowe, całe szeregi portretów i pejzaży. W r. 1901 zostaje docentem malarstwa dekoracyjnego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

305.PRACOWNIA ARTYSTY W PARYŻU.
ol., tekt. 46/59 sygn. prawo dół «SW. 1873».
Właśc. p. dr. Józef Owsiński, Kraków.

306.PORTRET L. RYDLA.
Poeta Rydel, z głową podpartą na ręku.
past., kart., 57/50, sygn. lewo góra «S. W. 898».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

307.PORTRET OPIEŃSKIEGO.
Popiersie muzyka zwrócone nieco w lewo.
past., kart. 57/37, sygn. lewo dół «S. W. 1898»
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków

308.STUDIUM KOBIECE.
Przedstawia postać kobiecą z rozpuszczonemi włosami.
past,, tekt., 30/52, sygn. prawo dól «St Wyspiański».
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

309.STUDIUM.
Przedstawia dziewczę, z główką zwróconą w lewo.
akw., kart., 31/50, sygn. prawo dół «St. Wyspiański 1393 Paryż».
Właśc. p. dr. Alfred Szołayski, Kraków.

310.PARYŻANKA.
Przedstawia postać kobiecą w kapeluszu i żakiecie.
rys., kart., 23/29, sygn. prawo dół «S. Wyspiański 1897».
Ilustracja.
Właśc. p. dr. Alfred Szołayski, Kraków.

311.DZIEWCZYNKA PRZY STOLE.
past., kart., 47/61, sygn. prawo dół «S W. 1893».
Właśc. p. dr. Tadeusz Estreicher, Kraków.

312.PORTRET DZIECI ARCH. STRYJEŃSKIEGO.
Past., kart. 130/90, ns.
Właśc. p. Tadeusz Stryjeński, Kraków.

313.STUDIUM CHŁOPCA.
past., kart., 47/62, sygn. «S. W. 1902».
Właść. p. "dr. Stanisław Ciechanowski, Kraków.

ZUBER JULIUSZ
314.SIELANKA.
Na ławie w izbie siedzi hucułka i hucuł, grający na fujarce.
ol., drzewo, 18/24, sygn. łewo dół «Juliusz Zuber 1892».
Właśc. p. Jan Klimczyk, Wieliczka.

ŻMURKO FRANCISZEK
ur. w r. 1859 we Lwowie, um. w r. 1910 w Warszawie. Uczeń mistrza Matejki, następnie pracuje w Wiedniu i Monachium, potem w Paryżu. Jest malarzem zmysłowego czaru postaci kobiecej.

315.GŁÓWKA KOBIECA.
Studium odaliski na tle zachodu słońca.
ol., płótno, 50/42, ns.
Właśc. p. Jan Klimczyk, Wieliczka.

316.LEŻĄCY AKT KOBIECY.
Na żółtym posłaniu leży naga dziewczyna.
ol., płótno, 152/67, ns
Właśc. p. Franciszek Macharski, Kraków.

317.STUDIUM KOBIECE.
Przedstawia głowę kobiecą od pleców, odwróconą w stronę widza.
ol., płótno, 63/48, sygn. prawo góra «F. Żmurko».
Właść. p. Adolf Szwarz, Kraków.

318.STUDIUM KOBIECE.
ol, płótno, 75/60, sygn. «F. Ż.».
Właśc. p. hr. Edward Tyszkiewicz, Kraków