III Salon Zimowy grudzień 1932/styczeń 1933
20 stycznia 2015

III Salon Zimowy grudzień 1932/styczeń 1933

INSTYTUT PROPAGANDY SZTUKI
POD OPIEKĄ MINISTERSTWA W. R. i O. P. i MINISTERSTWA SPR. WEWN.

III SALON ZIMOWY
1932
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
1933

WARSZAWA
KRÓLEWSKA 13, PLAC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

CZŁONKOWIE RADY INSTYTUTU
PROPAGANDY SZTUKI

Skoczylas Władysław, prezes
Szczepkowski Jan, wiceprezes
Zamorski Kordjan, skarbnik

Bartłomiejczyk Edmund, Boruciński Michał, Cybis Bolesław, Czajkowski Józef, Grombecki Henryk, Filipkiewicz Stefan, Jarocki Władysław, Jastrzębowski Wojciech, Kamiński Zygmunt, Kędzierski Apoloninsz, Kowarski Felicjan, Kotarbiński Mieczysław, Kuna Henryk, Lauterbach Alfred, Pruszkowski Tadeusz, Przybylski Czesław, Sleńdziński Ludomir, Warchałowski Jerzy, Stanisław Woźnicki

JURY NAGRÓD
SALONU ZIMOWEGO

Edward Bartłomiejczyk, Tadeusz Breyer, Tytus Czyżewski, Wojciech Jastrzębowski, Mieczysław Kotarbiński, Tadeusz Pruszkowski, Władysław Skoczylas

JURY SALONU
ZIMOWEGO

Michał Boruciński, Tadeusz Breyer, Bolesław Cybis, Józef Czapski, Felicjan Kowarski, Leonard Pękalski, Tadeusz Pruszkowski, Władysław Skoczylas zdj14

MALARSTWO I GRAFIKA:

ADWENTOWICZ LUCJAN, Warszawa
1 Pejzaż, olej

APPENZELLER STANISŁAW, Warszawa
2 Młyn, olej

ARCT EUGENIUSZ, Warszawa
3 Przedmieście, olej

AXENTOWICZ TEODOR, Kraków
4 Jesień, pastel
5 Hiszpanka, pastel

AXER OTTO, Lwów
6 Przy stole, olej
7 Kompozycja, olej

BARTEL BRONISŁAW, Poznań
8 Portret p. F., olej

BIELSKA LEOKADIA, Warszawa
9 Portret, olej

BORACZOK SEWERYN, Paryż
10 Pejzaż, olej

BOROWSKI WACŁAW, Warszawa
11 Młodość, olej
12 W pracowni, olej Borowski Wacław, W pracowni, s.zimowy

RUDZKA-CYBIS HANNA, Warszawa
13 Pejzaż z Opatowic, olej
14 Pejzaż z barankami, olej

CYBIS JAN, Paryż
15 Zamek, Pieskowa Skała, olej
16 Pejzaż, olej

CYGLER SAMUEL, Będzin
17 Karuzela, drzeworyt

CZAJKOWSKI STANISŁAW, Warszawa
18 Kościołek w górach, olej
19 Wejście do kościoła, olej Czajkowski Stanisław, Wejście do kościoła, s.zimowy

CZAPSKI JÓZEF, Warszawa
20 Spahis, olej Czapski Józef, Spahis, s.zimowy

21 Akt, olej

CZYŻEWSKI TYTUS, Warszawa
22 Martwa natura, olej
23 Kobieta z psem, olej

DIETRICH HENRYK, Kraków
24 Kraków, ul. Gertrudy, olej

DIVOIRE PAUL, Stara Wieś
25 Plaża w Orłowie, olej

DOŁŻYCKI LEON, Poznań
26 Portret córek, olej
27 Horochów, olej

DUNIKOWSKI XAWERY, Kraków
28 Portret córki, olej
29 Portret pani S., olej

DUNIN MARIA, Kamieniec Litewski
30 Róża Kachane, drzeworyt
31 Cerkiewka, drzeworyt

EICHLER ZDZISŁAW, Poznań
32 Talik, olej

d’ERCEVILLE WIEŃCZYSŁAW, Warszawa
33 Wspomnienie, olej

FEUERRING MAKSYMILIAN, Lwów
34 Hel-suszenie fląder, olej

FILIPKIEWICZ STEFAN, Kraków

35 Kaczeńce i chińska waza, olej Filipkiewicz Stefan, Kaczeńce i chińska waza, s.zimowy

FRYDMAN FELIKS, Warszawa
36 Martwa natura, olej

KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA BOGNA, Warszawa
37 Chałupy, pastel

GEPPERT EUGENIUSZ, Kraków
38 Wyścigi, olej
39 Kompozycja, olej

GERŻABEK ADAM, Kraków
40 Pejzaż naddniestrzański, olej
41 Cerkiew w Uścieczku, olej

GINEYKO ROMAN, Warszawa
42 Motyw z Kazimierza, olej

GOTLIB HENRYK, Kraków
43 Wnętrze, olej
44 Pejzaż, olej

GRABOWSKI STANISŁAW, Warszawa
45 Kompozycja, olej

GRABOWSKI ZYGMUNT, Warszawa
46 Kompozycja, olej
47 Akt, olej

GREIFENBERG DAWID, Warszawa
48 Portret, technika mieszana

GROCHOLSKI ZYGMUNT, Warszawa
49 Pejzaż z gór kaszubskich, tempera
50 Domy w Kościerzynie, tempera

GRUNWALD HENRYK, Warszawa
51 Martwa natura, olej

HENNEBERG ANNA, Warszawa
52 Stragan, olej Henneberg Anna, Stragan, s.zimowy

53 Różowe podwórko, olej

HILLER KAROL, Łódź
54 Kompozycja Nr. 206A, olej

HORYD JÓZEF, Wilno
55 Pejzaż zimowy, olej

HUFNAGLÓWNA GIZELA, Warszawa
56 Lipy, olej

JAESCHKE MARIAN, Warszawa
57 Piaskarz, olej

JANOWSKI LUDOMIR, Warszawa
58 Portret, olej

JAREMA JÓZEF, Kraków
59 Portret p. Olgi Lisiewiczowej, olej

JAROCKI WŁADYSŁAW, Kraków
60 Żółta parasolka, olej
61 Zimowy poranek, olej zdj4

KANELBA RAJMUND, Warszawa
62 Koncert, olej

KANIEWSKI EDMUND JERZY, Warszawa
63 Po burzy, olej

KARMAŃSKI JAN, Kazimierz Dolny
64 Sad, olej
65 Pejzaż z Kazimierza, olej

TEODOROWICZ-KARPOWSKA HELENA, Warszawa
66 Andzia, olej

KĘDZIERSKI APOLONIUSZ, Warszawa
67 Moja przyjaciółka, olej

KŁOPOTOWSKI ALEKSANDER LECH, Warszawa
68 Wieprz pod Łęczną, olej

KOCH WŁADYSŁAW, Warszawa
69 Julcia, olej
70 Cieśla, olej

KOKOSZKO EDWARD, Warszawa
71 Białka, olej
72 Kwiaty, olej

KONONOWICZ ZENON, Warszawa
73 Wieśniaczka, olej
74 Autoportret, olej zdj5

KORZEŃ NATAN, Warszawa
75 Pejzaż, olej
76 Dziewczyna, olej

KOWARSKI FELICJAN, Warszawa
77 Pejzaż, olej

KRAMSZTYK ROMAN, Paryż
78 Portret, olej Kramsztyk Roman, Portret, s.zimowy

KRAUSE JERZY RYSZARD, Łódź
79 Pejzaż, olej

KRCHA EMIL, Kraków
80 Przed budową, olej

KRYŃSKI KAROL, Warszawa
81 Dwaj ludzie z kubkiem, olej

KRZYŻANOWSKI WŁADYSŁAW, Lwów
82 Pejzaż, olej

KRZYŻAŃSKI JÓZEF, Poznań
83 Krzemieniec, olej

LAM WŁADYSŁAW, Poznań
84 Chłopiec wiejski, olej
85 Truskawki, olej

LARISCH KAROL, Warszawa
86 Portret, olej
87 Portret, olej

LITAUER MERY, Warszawa
88 Zmierzch, olej

MACKIEWICZ KONSTANTY, Zielonka pod Warszawą
89 Martwa natura, olej zdj19

90 Martwa natura, olej

MALCZEWSKL RAFAŁ, Zakopane
91 Ustępujące mgły, olej
92 Cyrk, olej

Malczewski Rafał, Cyrk, s.zimowy

MALICKI ADAM, Warszawa
93 Karuzele, olej

MENKES ANIELA, Łódź
94 Martwa natura, olej

MILLI ZYGMUNT, Kraków
95 Kwiaty,olej

NADEL NORBERT, Kraków
96 W karczmie, olej
97 W pracowni, olej

PALESSA WACŁAW, Warszawa
98 Zdjęcia, olej

PĘKALSKI LEONARD, Warszawa
99 Nad wodą, olej zdj7

100 Kwiaty, olej

PĘKALSKI STANISŁAW, Warszawa
101 Portret p. S., olej

PIENIĄŻEK KAZIMIERZ, Lublin
102 Stary browar, olej

PIETKIEWICZOWA SIMON JADWIGA, Młociny pod Warszawą
103 Ludzie, tempra
104 Domy i ludzie, tempra zdj8

PŁOSZAY LEON,Włocławek
105 Motyw z Wilna, drzeworyt
106 Podwórko, drzeworyt

POCHWALSKI KASPER, Kraków
107 Krysia, olej
108 Czarny dom, olej

PODOSKA MARTA, Warszawa
109 Cyganka, olej

POKRZYWICKA IRENA, Warszawa
110 Malarka, olej Pokrzywnicka Irena, Malarka, s.zimowy

POTWOROWSKI TADEUSZ, Rudki
111 Martwa natura, olej
112 Kobieta w lustrze, olej

PRONASZKO ZBIGNIEW, Kraków
113 Olula, olej

KATARZYŃSKA-PRUSZKOWSKA ZOFIA, Warszawa
113 Marhaba, akwarel

PRUSZKOWSKI TADEUSZ, Warszawa
114 Cebule, olej
115 Biało - czarne, olej Pruszkowski Tadeusz, Czarno-białe, s.zimowy

RABINOWICZ HENRYK, Warszawa
116 Martwa natura, olej
117 Pejzaż, olej

RADNICKI ZYGMUNT, Lwów
118 Martwa natura, olej

RAFAŁOWSKI ALEKSANDER, Warszawa
119 Kapusta, olej
120 Pejzaż, olej

ROGOWSKA MARIA, Warszawa
121 Topole, akwarela

ROGUSKI WŁADYSŁAW, Poznań
122 Madonna, akwarela

RUDNICKI JAN, Warszawa
123 Nina, olej

RYCHTARSKI ADAM, Warszawa
124 Kartuzy, jezioro klasztorne, olej

SCHINAGEL EMIL, Kraków
125 Pejzaż, olej

SEIDENBEUTEL EFRAIM, Warszawa
126 Akt, olej
127 Martwa natura, olej

SEIDENBEUTEL MENASZE, Warszawa
128 Pejzaż, olej
129 Martwa natura, olej

SEYDENMAN DOROTA, Warszawa
130 Wnętrze, olej
131 Kwiaty, olej

SIEMIRADZKI MICHAŁ, Warszawa
132 Dziewczyna przy stole, olej

SICHULSKI KAZIMIERZ, Kraków
133 Pasterz, olej
134 Rybak, olej

SKOCZYLAS WŁADYSŁAW, Warszawa
135 Żydowski zaułek, akwarela Skoczylas Władysław, Żydowski zaułek, s.zimowy

136 Pejzaż z Kazimierza, olej

SOKOŁOWSKI JAN, Warszawa
137 Portret, olej
138 Portret, olej

SRZEDNICKI KONRAD, Warszawa
139 Autor z córką, litografia

SURAŁO BOLESŁAW, Warszawa
140 Burza akwarela, akwarela
141 Elektrownia, akwarela

STRZEMIŃSKI WŁADYSŁAW, Łódź
142 Plaża, tempera

SZCZEPAŃSKI STANISŁAW, Warszawa
143 Kwiaty, olej
143 a Marysia, olej

SZULCZEWSKA MARIA, Warszawa
144 Martwa natura, olej

TARANCZEWSKI WACŁAW, Poznań
145 Martwa natura, olej
146 Martwa natura, olej

TELAKOWSKA WANDA, Warszawa
147 Karmelkowa sielanka, tempera
148 Sport i przyroda, drzeworyt
149 Pejzażyk, drzeworyt

TOPOLSKI FELIKS, Warszawa
190 Gość, olej

WALISZEWSKI ZYGMUNT, Kraków
191 W hamaku, olej Waliszewski Zygmunt, W hamaku, s.zimowy

192 Martwa natura olej

WIELOCHOWSKI STEFAN, Anin pod Warszawą
193 Portret własny, olej

WILKANOWICZ WŁODZIMIERZ, Warszawa
194 Pejzaż, olej

WINKLER KONRAD, Warszawa
195 Pejzaż z Ojcowa, olej

WISZNIEWSKI KAZIMIERZ, Węgrów
196 Storczyk, drzeworyt
197 Madonna z Dzieciątkiem, drzeworyt

WITKOWSKI ROMUALD, Warszawa
198 Martwa natura I, olej Witkowski Romuald, Martwa natura, s.zimowy

199 Martwa natura II, olej

WODYŃSKI JAN, Piastów pod Warszawą
200 Chłopiec ze skrzypcami, olej
201 Studium staruszki, olej

ZALEWSKI STANISŁAW, Warszawa
202 Pejzaż miejski, olej

ŻUŁAWSKI JACEK, Warszawa
203 Portret męski, olej

ŻUŁAWSKI MAREK, Warszawa
204 Portret brata, olej

uławski Marek, Portret brata, s.zimowy

205 Martwa natura z lustrem, olej

ŻYW ALEKSANDER, Warszawa
206 Pan Franciszek, olej
207 Pejzaż, olej

JURGIELEWICZ MIECZYSŁAW, Warszawa
207a Wejście do katedry, gwasz

 

RZEŹBA

BRONIEWSKA JANINA, Warszawa
208 Portret ś. p. Prezydentowej M. Mościckiej, brąz

GROSS MAGDALENA, Warszawa
209 Głowa, brąz

TRZCIŃSKA-KAMIŃSKA ZOFIA
210 Portret Mili Kamińskiej, brąz

KEILOWA JULIA, Warszawa
211 Mrytka, drzewo zdj13

KNOTHE CZESŁAW, Warszawa
212 Puchar „Państwowa Wielka Nagroda Honorowa”, srebro

LASKOWA JANINA, Warszawa
213 Portret gips

NIEWSKA OLGA, Warszawa
214 Bokser, cement Niewska Olga, Bokser, s.zimowy

215 Portret p. S, brąz

Z KRASKOWSKICH NITSCHOWA LUDWIKA, Warszawa
216 Portret p. Curie Skłodowskiej, brąz

PASZYN MICHAŁ, Warszawa
217 Portret Pani N. de Hagen, brąz
218 Portret Pana J. de Hagen, gips
219 Głowa kobieca, dąb

PIETKIEWICZ KAZIMIERZ, Placówka-Młociny
220 Ryby, sztuczny kamień
221 Ala, sztuczny kamień zdj15

RZECKI STANISŁAW, Warszawa
222 Głowa, marmur

SZCZEPKOWSKI JAN, Warszawa
223 Ołtarz, drzeworyt Szczepkowski Jan, Fragment ołtarza, s.zimowy

STRYNKIEWICZ FRANCISZEK, Warszawa
224 Głowa Jana Kasprowicza, brąz Strynkiewicz Kazimierz, Głowa Jana Kasprowicza, s.zimowy

ŻURAKOWSKI ALEKSANDER, Warszawa
225 Rzeźby utylitarne, cement
226 Ten co dźwig, gips
227 Portret