I Salon Wiosenny 1914, Towarzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie
20 stycznia 2015

I Salon Wiosenny 1914, Towarzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie

TOWARZYSTWO SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

KATALOG WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ MCMXIV
I SALON WIOSENNY

OTWARCIE XVI MAJA

Cały dochód z katalogu przeznacza się na fundusz zapomogowy i emerytalny artystów oraz wdów i sierot po nich

KOMITET URZĄDZAJĄCY WYSTAWĘ JUBILEUSZOWĄ

PRZEWODNICZĄCY:
WOJCIECH KOSSAK
SEKRETARZ:
LEONARD LEPSZY
CZŁONKOWIE:
GAŁĘZOWSKI JÓZEF kierownik artystyczny, LENART BONAWENTURA kierował drukiem katalogu,  BUKOWSKI JAN, CYBULSKI TADEUSZ, KARPIŃSKI ALFONS, KOPERA FELIKS, MŁODZIANOWSKI KAZIMIERZ, INŻ. TILL STANISŁAW

SKŁAD KOMISJI ROZPOZNAWCZEJ
PRZEWODNICZĄCY:
WOJCIECH KOSSAK

CZŁONKOWIE:
DĘBICKI STANISŁAW, HOFMANN VLASTIMIL, KARPIŃSKI ALFONS, KOPERA FELIKS, KUNZEK HENRYK, LENTZ STANISŁAW, MAKAREWICZ JULIAN, RASZKA JAN, SZCZEPKOWSKI JAN, TETMAJER WŁODZIMIERZ, UZIEMBŁO HENRYK, WYCZÓŁKOWSKI LEON

Sześćdziesiąt lat istnienia obchodzi krakowskie Towarzystwo Sztuk Pięknych. Sztuka nasza niewiele starsza. W połowie minionego wieku wypływa z tego samego cudownego źródła miłości Ojczyzny co polska poezja, polskie malarstwo. Oddaniem plastycznym sławnej i rycerskiej przeszłości Rzeczypospolitej, przecząc słowom Dantego „nessun magior dolore che dal riccordarsi il tempo felice nella miseria" właśnie ducha przybitego i zgnębionego narodu podnosi, otuchy i wiary dodaje.

Juliusz Kossak w Warszawie, Matejko i Grottger w Krakowie rozwijają w całej wspaniałości sztandar tej dziwnej, jedynej w historii narodów sztuki, wybujałej raptem, niemal wyłącznie historycznym malarstwem. „Z dymem pożarów z kurzem krwi bratniej" wznosi się ta sztuka jakby wielka pieśń o nieszczęśliwej Ojczyźnie. Nie ma w niej wtenczas, ani portretów, ani nagości kobiecych, ani malarstwa rodzajowego „jest tylko Ona , . . Polska". A gdy młodsze indywidualności malarskie „Brandt, Chełmoński, Gierymscy" się objawią to i oni tylko "Ją" widzą.

Rozstrzelona jeszcze ta garstka polskich malarzy, za mało ich aby się skupić i utworzyć związek. Powstają towarzystwa „Sztuk pięknych". Ludzie o gorących sercach, odczuwający całe „sursum corda" jakiem dla nieszczęśliwego narodu była "ta" sztuka, łączą się w poczuciu obowiązku, jaki przypada społeczeństwu polskiemu, aby ten kwiat z krwią przesiąkniętej biednej ziemi wyrosły rozwinął się i pędy wypuścił. Pierwszym było Towarzystwo krakowskie. Mikołaj Walery Wielogłowski je założył. Na prezesa pierwszego powołało Towarzystwo wielkiego pana i żołnierza z 31 r. ks. Władysława Sanguszkę. Było to w r. 1854. Urządzano wystawy, sprowadzano dzieła sztuki przeważnie polskiej reprodukcjami ją rozpowszechniano, a jeżeli nie zaszła jeszcze wtenczas pod strzechy to zdobyła sobie domy i dwory polskie.

Po ks. Sanguszce objął prezesostwo ks. Marceli Czartoryski. Towarzystwo stało wtenczas u szczytu powodzenia materialnego i rozporządzało znacznie większymi środkami materialnymi niż dzisiaj. Wtenczas to po raz pierwszy „Towarzystwo Sztuk Pięknych powołało do współpracy artystów: Matejkę, Kossaka, Łuszczkiewicza. Oni to założyli przy Tow. P. S. P. Towarzystwo Wzajemnej pomocy Artystów. Piękna ta humanitarna instytucja powołana troską starszych o dobro młodych rozwinęła się świetnie pod egidą Towarzystwa Sztuk Pięknych. Wkrótce potem Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, objęło samo administrację poważnym już funduszem 12000 koron. W rok niespełna przestało istnieć. Jak Matejko z Kossakiem, tak i Henryk Rodakowski (pierwszy prezes z artystów) objąwszy urzędowanie, natychmiast poruszył tę sprawę tak ważną i konieczną i zainicjował utworzenie funduszu pożyczkowego.

Tymczasem Tow. P. S. P. z ciemnych lokali w domu Larysza przenosi się do pałacu Biskupiego, potem do Sukiennic wreszcie do swojego własnego gmachu. I ten nam już za ciasny, sztuka polska potrzebuje dziś sal licznych, aby się pomieścić. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w roku zeszłym przyjmuje nazwę skróconą „Towarzystwo Sztuk Pięknych". Jesteśmy dziś już legionem, my artyści polscy, i dorośliśmy zadaniu kierowania nawą sztuki polskiej. Niemniej usunięte z nazwy słowo „przyjaciół" zapisujemy złotemi zgłoskami w historii Towarzystwa. Dzięki nim, tym przyjaciołom sztuki polskiej, których najdoskonalszym wcieleniem był długoletni prezes hr. Edward Raczyński, Towarzystwo przetrwało dobre i złe czasy, wytrwało na stanowisku. Wytrwać jest dużo, ale nie dosyć.

Towarzystwo sztuk pięknych krakowskie postawiło sobie przeto za zadanie w tym roku jubileuszowym rozwinąć myśl Matejki, Juliusza Kossaka i Rodakowskiego. Na porządku dziennym postawiło dzisiaj fundusz emerytalny dla wdów i sierot po artystach polskich i zabezpieczenie ich samych. Dążyć będziemy do tego całym wysiłkiem naszej energii. Żywimy nadzieję, że w tej pracy przyjdą nam z pomocą artyści swoją twórczością, społeczeństwo fundacjami, i że otoczy nas opieką Rząd, Kraj i Miasto.

ADJUKIEWICZ ZYGMUNT, WIEDEŃ
1. "Portret Exc. ministra Długosza", olejny Ajdukiewicz Zygmunt, Portret ministra Długosza, s.14

AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, ZAKOPANE
2. "Portret mężczyzny", olejny

AXENTOWICZ TEODOR, KRAKÓW
3. "Noc", pastel Axentowicz Teodor, Noc, s.14

BOZNAŃSKA OLGA, PARYŻ
4. "Róże pąsowe", olejny

Boznańska Olga, Róże pąsowe, s.14

5. "Fuksya w wazonie", olejny
6. "W mojej pracowni", ol.
7. "Białe róże" (duże), olejny
8. "Białe róże" (małe), olejny

BRANDT JÓZEF, MONACHIUM
9. "Dojeżdżacze oczekujący panów", olejny Brandt Józef, Dojeżdżacz oczekujacy panów, s.14

CHMIELIŃSKA IRENA, PARYŻ
10. "Studium portretowe", gips

CYBULSKI TADEUSZ, KRAKÓW
11. „Mr. Williams", popiersie brąz
12. „Z Litwy / Kowieńskie", olejny

CZAJKOWSKI STANISŁAW, KRAKÓW
13. "Procesja", olejny
14. "Sądny dzień", olejny

CZAYKOWSKA MARIA, WARSZAWA
15. "Kapliczka", olejny
16. "Bretonka", olejny

DORĘGOWSKI EDWARD, LWÓW
17. "Piaszczysta droga", olejny

DUBINSKI ROMUALD, KRAKÓW
18. "Dama w czerni", olejny Dubiński Romuald, Dama w czerni, s.14

FAŁAT JULIAN, BYSTRA, ŚLĄSK
19. "Nagonka", akwarela

Fałat Julian, Nagonka, s.14

20. "Wiosna w Bystry", akwarela
21. "Jesień w Bystry", akwarela

GAŁEK STANISŁAW, KOŁOMYJA
22. "Pochmurny dzień w Tatrach", olejny
23. "Mglisto i mroźno", olejny

GAŁĘZOWSKA-MALINOWSKA JADWIGA, KRAKÓW
24. "Figura Matki Boskiej z kościoła w Kazimierzu", rysunek
25. "Ulica z Kazimierza nad Wisłą", rysunek

GAŁĘZOWSKA-MALINOWSKA JADWIGA, KRAKÓW
26. "Ołtarz w kościele św. Anny w Kazimierzu", rysunek
27. "Łazienki", rysunek
28. "Kobieta z Wołynia", rysunek

GASZCZYŃSKA WIGA, WARSZAWA
29. "Cynie", olejny
30. "Martwa natura", olejny Gaszczyńska Wiga, Martwa natura, s.14

31. "Martwa natura", olejny
32. "Biała azalia", olejny

GRABOWSKI ADAM, WARSZAWA
33. "Wnętrze lasu", akwarela
34. "Motyw z Bretani", akwarela
35. "Wnętrze parku", akwarela

GROMBECKI HENRYK, WARSZAWA
36. "Portret mojego ojca", akwarela
37. "Okno mojej pracowni", rysunek

GROSSMANOWA JANINA, WIEDEŃ
38. "Portret prof. Karola Grinberga", olejny
39. "Portret Dra A. G.", olejny

GROTT TEODOR, KRAKÓW
40. "Z okna", pastel Grott Teodor, Z okna, s.14

HOFMANN VLASTIMIL, KRAKÓW
41. "Wspomnienia", olejny

Hofman Wlastimil, Wspomnienia, s.14

42. "Staruszka", olejny
43. "Wizya" (Polonia), olejny

JAKIMOWICZ MIECZYSŁAW, ZAKOPANE
44. "Uśmiech", malowane tuszem Jakimowicz Mieczysław, Uśmiech, s.14

45. "Portret Dra H. Cz.", miniatura na kości słoniowej

JANOWSKI STANISŁAW, LWÓW
46. "Wirydarz", olejny

JAROCKI WŁADYSŁAW, LWÓW
47. "Powrót z Golgoty" (motyw z Tatr), olejny Jarocki Władysław, Powrót z Golgoty, s.14

48. "Babunia" (motyw z Podhala), akwarela
49. "Rysunek węglem"

KARPIŃSKI ALFONS, KRAKÓW
50. "Pani Mila Kamińska art. dram." Karpiński Alfons, Pani Kamińska, s.14

51. "Portret P. Gorczyńskiej"
52. "Portret Pny Hr. Kr. Żółtowskiej"

Karpiński Alfons, Portret hr. Żółtowskiej, s.14  53. "Portret Pny O. Sz."

KARSZNIEWICZ JERZY, KRAKÓW
54. "Pani z pelargonią", olejny

KAZIMIROWSKI EUGENIUSZ, KRAKÓW
55. „Kwitnąca jabłoń", olejny

KOMOROWSKA WANDA, KRAKÓW
56. Mezzotinta
57. Akwaforta
58. Pointę seche

KONIECZNY WŁODZIMIERZ, KRAKÓW
59. "Antosia", figurka w gipsie

KOSSAK WOJCIECH, KRAKÓW
60. "Vive Tempereur!"
61. "Honneur aux braves des braves"
(Somo Sierra 1808) Kossak Wojciech, Samo Sierra, s.14

KORZENIOWSKA WANDA, LWÓW
62. "Salome", akwaforta barwna

Korzeniowska Wanda, Salome, s.14

63. "Z katedry lwowskiej", akwaforta

64. "Fragment kościoła OO. Bernardynów we Lwowie", akwaforta
65. "Boczne wejście do kościoła OO. Bernardynów", akwaforta
66. "Wieża kościoła OO. Bernardynów", akwaforta
67 . "Młyn", akwaforta

KRAMSZTYK ROMAN, PARYŻ
68. "Martwa natura", olejny

KRZYŻANOWSKI KONRAD, WARSZAWA
69. "Portret panienki", olejny Krzyżanowski Konrad, Portret panienki, s.14

70. "Portret pani B.", olejny
71. "Portret pani N.", olejny

Krzyżanowski Konrad, Portret p. N., s.14

KUCHARZYK FRANCISZEK, WIEDEŃ
72. "Pecheur de nenuphars", figurka z brązu

KUGLER WŁODZIMIERZ, MSTYCZOW
73. "Woły", olejny
74. "Mgły", olejny Kugler Włodzimierz, Mgły, s.14

75. "Sarna", akwaforta

KULCZYCKA OLGA, PRZEMYŚL
76. "Matka Boska", tryptyk tkanina gobelinowa

KWIATKOWSKI LUDWIK, LWÓW
77. "Portret panny K." olejny

KWILECKI FRANCISZEK, POZNAŃ
78. "Popiersie malarza Krajewskiego", brąz Kwilecki Franciszek, Popiersie Krajewskiego, s.14

LENTZ STANISŁAW, WARSZAWA
79. "Portret damy", olejny
80. "Pożyczka", olejny

Lentz Stanisław, Pożyczka, s.14

81. "Ostatni profesorowie byłej szkoły głównej w Warszawie":
Od lewej ku prawej stronie: ś. p. Julian Kosiński, Teodor Dydyński, Ignacy Baranowski,
Władysław Holewiński, Walenty Miklaszewski

Lentz Stanisłąw, Ostatni profesorowie, s.14

LIPIEC FRANCISZEK, ŁODŹ
82. "Portret mojej żony", olejny

MACHALSKI LUDWIK, KRAKÓW
83. "Stara willa toskańska", tempera

MADEYSKI ANTONI, RZYM
84. "Portret księcia Romana Sanguszki", biust marmurowy

MALCZEWSKI JACEK, KRAKÓW
85. "Chrystus i niewiasta", olejny
86. "Introdukcja", olejny Malczewski Jacek, Introdukcja, s.14

87. "Autoportret", olejny
88. "Portret p. Wiktora Suskiego", olejny
89. "Portret p. Michała Kozickiego", olejny

MANN ALEKSANDER, WARSZAWA
90. "Wczesna wiosna", olejny

MANN ALEKSANDER, WARSZAWA
91. "Brzozy", olejny
92. "Astry", olejny

MARCINKOWSKI WŁADYSŁAW, POZNAŃ
93. "Popiersie generała Chłapowskiego", kamień

MARKOWICZ ARTUR, KRAKÓW
94. "Lektura," pastel
95. "Dysputa", pastel Markowicz Artur, Dysputa, s.14

MEHOFFER JÓZEF, KRAKÓW
96. "Portret hrabiny Marii Pusłowskiej", olejny

Mehoffer Józef, Portret hr. Pusłowskiej, s.14

97. "Jan Sobieski i wodzowie odsieczy wiedeńskiej, słuchający mszy św. na Kahlenbergu", tempera
98. "Trójca św. Dekoracja kopuły katedry ormiańskiej we Lwowie", tempera

Mehoffer Józef, Trójca Św., s.14

MERCERE BLANKA, WARSZAWA
99. "Portret malarza Marcelego Krajewskiego", olejny

Mercere Blanka, Portret Marcela Krajewskiego, s.14

MICHAŁOWSKI LUCYAN, POZNAŃ
100. "Kościół św. Katarzyny w Poznaniu", pastel
101. "Ulica Gołębia w Poznaniu", pastel

MISKY LUDWIK, KRAKÓW
102. "Z feretronem", olejny Misky Ludwik, Z feretronem, s.14

103. "Popas", olejny
104. "Ruiny Lipowca", akwaforta vernis mou
105. "Stary kominek wiejski", akwaforta vernis mou

NIESIOŁOWSKI TYMON, ZAKOPANE
106. "Safona" olejny Niesiołowski Tymon, safona, s.14

NIESIOŁOWSKI STANISŁAW, KRAKÓW
107. "Portret eksc. H.", olejny

Niesiołowski Stanisław, Portret eksc. H., s.14

ORDYŃSKA STEFANIA, PARYŻ
108. "Autoportret", olejny
109. "Notre Dame", akwaforta

ORSZULSKI ROMAN, KRAKÓW
110. "Pejzaż" olejny

OSTROWSKI STANISŁAW K., WARSZAWA
111. "Fryderyk Chopin", popiersie, gips

PAJZDERSKA KAZIMIERA, POZNAN
112. "Motyw z willi Borghese/Rzym", olejny

PILLATI GUSTAW, WARSZAWA
113. "Barki rybackie na morzu", olejny
114. "Wybrzeże Atlantyku", olejny
115. "Studium bretonki", olejny

PIOTROWSKI JÓZEF, KRAKÓW
116. "Leśny potok", olejny
117. "Kwiaty", olejny

POCHWALSKI KAZIMIERZ, WIEDEŃ
118. „Portret J. Eksc. D. Abrachamowicza"
119. „Portret hr. J. Potockiego"

PODGÓRSKI STANISŁAW, WARSZAWA
120. "Portret pani Deschamps", olejny
121. "Portret p. Seweryna Saryusz Zaleskiego", olejny

PORANKIEWICZ WŁADYSŁAW, PARYŻ
122. "Sąd Parysa", akwaforta

PRONASZKO ANDRZEJ, KRAKÓW
123. "Na wzgórzu śmierci" (z cyklu obłąkanych pątnic), olejny

PUGET LUDWIK, KRAKÓW
124. "Portret hr. Z. P" (cire perdue Hebrard), brąz

RASZKA JAN, KRAKÓW
125. "Po kąpieli", kamień
126. "Medal Krasińskiego", brąz Raszka Jan, Medal Krasińskiego, s.14

REMBERTOWSKI FRANCISZEK, KRAKÓW
127. "Jesienią", olejny
128. "Pejzaż górski", olejny
129. "W ogrodzie", olejny

REMBOWSKI JAN, ZAKOPANE
130. "Kaprys", olejny

REYZNER MIECZYSŁAW, LWÓW
131. "Na schyłku życia", pastel

ROŻEK MARCIN, POZNAŃ
132. "Portret p. D.", olejny
133. "Popiersie Leszka M", marmur

RZEGOCIŃSKI WITOLD, KRAKÓW
134. "Portret kobiecy", marmur, brąz

SAMLICKI MARCIN, PARYŻ
135. "Portret art. malarza Schónberga", olejny

SICHULSKI KAZIMIERZ, LWÓW
136. "Na Prucie" tryptyk, olejny Sichulski Kazimierz, s.14

137. "Na śniegu" olejny

SIEMIŃSKI MIECZYSŁAW, KRAKÓW
138. "Autoportret", olejny
139. "Z parku w Warszawie", akwarela

SKOCZYLAS WŁADYSŁAW, ZAKOPANE
140. "Cerkiew wołoska we Lwowie", suchoryt
141. "Głowa", drzeworyt

SKOTNICKI JAN, WARSZAWA
142. "Wielka pieśń", olejny

STANKIEWICZÓWNA ZOFIA, WARSZAWA
143. "Wieś polska", akwaforta
144. "Plac Zamkowy,Warszawa", akwaforta
145. "Więzienie w Chillon", akwaforta
146. "Ulica Sto Jańska w Warszawie", akwaforta

STEINSBERG EUGENIUSZ, BRODY
147. "Cicha woda" olejny

STYKA TADEUSZ, GARCHES, FRANCJA
148. "W pracowni", olejny Styka Tadeusz, W pracowni, s.14

SZALAYOWNA KRYSIA, KRAKÓW
149—151. ,"Bajki I II III", akwarele

SZCZEPKOWSKI JAN, KRAKÓW
152. "Portret panny J. Głębockiej", popiersie marmur Szczepkowski Jan, Portret p. Głębockiej, s.14

SZYGELL STANISŁAW, DĄBROWA GÓRNICZA
153. "Z kwiatami", olejny
154. "Bez tytułu", olejny

ŚLEWIŃSKI WŁADYSŁAW, PARYŻ
155. "Widok morski", olejny

TERLECKI ALFRED, ZAKOPANE
156. "Jarmark w Zakopanem", olejny
157. "Sanki", olejny

TETMAJEROWNA JADWIGA, BRONOWICE
158. "Wnętrze", olejny
159. "Zagroda", olejny

TRZCIŃSKI MIECZYSŁAW, KRAKÓW
160. "Blondynka", olejny

TUREK FRANCISZEK, KRAKÓW
161. „Prałatówka" rys.piórkiem

UZIEMBŁO HENRYK, BATOWICE
162. "Brzozy w stepie", pastel
163. "Lipa", rys. węglem Uziembło Henryk, lipa, s.14

164. "Projekt rozwiązania architektury wnętrza klatki schodowej w Hotelu Krakowskim we Lwowie", akwarela
165. "Klatka schodowa (jak wyżej) widok perspektywiczny z góry", rysunek węglem
166. "Projekt rozwiązania architektury wnętrza małej sali restauracyjnej w Hotelu Krakowskim we Lwowie", tempera

WARSZTATY KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE WYTWÓRCZE Z OGR. PORĘKĄ
167. "Wazon mosiężny"
168. "Wazon miedziany"
169. "Wazon tombakowy"

WEISS WOJCIECH, KRAKÓW
170. "Malarz", olejny Weiss Wojciech, Malarz, s.14

 171. "Portret", olejny

Weiss Wojciech, Portret, s.14

172. "Z Wenecji", akwarela
173. "Z Wenecji", akwarela
174. "Z Wenecji", akwarela

WEISS WOJCIECH, KRAKÓW
175. "Palazzo Vecchio", akwarela

WITKIEWICZ IGNACY, ZAKOPANE
176. "Pejzaż", olejny
177. "Pejzaż", olejny

WODZINOWSKI WINCENTY, KRAKÓW
178. "Stara miłość", olejny Wodzinowski Wincenty, Stara miłość, s.14

WOJNARSKI JAN, KRAKÓW

179. "Pieta", miedzioryt
180. "Portret arch. Tadeusza Stryjeńskiego" według obrazu Jacka Malczewskiego, mezzotinta

WYCZÓŁKOWSKI LEON, KRAKÓW
181. "Fiolki", akwarela

WYWIÓRSKI MICHAŁ G., CHARLOTTENBURG
182. "Wjazd rybaków", olejny Wywiórski Michał, Wjazd rybaków, s.14

ZARZYCKI WIESŁAW, KRAKÓW
183. "Konik zwierzyniecki", witraż tempera

ŻARNECKI STANISŁAW, KRAKÓW
184. "Portret architekty Sławomira Odrzywolskiego", olejny

KRAKOWSKI ZAKŁAD WITRAŻÓW OSZKLEŃ ARTYSTYCZNYCH I FABRYKA MOZAJKI SZKLANEJ S.G. ŻELEŃSKI
Z Cyklu 4-ry wielkie święta kościelne dla kaplicy kraj. zakładu dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie.
185. "Boże Narodzenie," witraż
186. "Wielkanoc", witraż
187. "Zielone Świątki," witraż
188. "Boże Ciało", witraż
189. "Chrystus na tronie", projekt Zbigniewa Pronaszki wedle szkicu St. Matejki, witraż przeznaczony
do cerkwi rumuńskiej w Kimpolung na Bukowinie

BUKOWSKI STEFAN, KRAKÓW
190. "Madonna", olejny

GETTER STANISŁAW, KRAKÓW
191. "Bethoveen", (głowa) gips

HOCHMANN HENRYK, KRAKÓW
192. "Popiersie kobiety", popiersie gips

JAKIMOWICZ MIECZYSŁAW, ZAKOPANE
193. "Z cyklu Miłość", miniatura na kości słoniowej

KRASNOWOLSKI JÓZEF, KRAKÓW
194. "Kwiaty", olejny

MADEYSKI ANTONI, RZYM
195. "Mickiewicz", medal srebrny

MARKOWICZ ARTUR, KRAKÓW
196. "Rozpamiętywanie", olejny

OKOŃ TADEUSZ, BOCHNIA
197. "Portret mężczyzny", rysunek

OSTROWSKI K. STANISŁAW, WARSZAWA
198. "Popiersie mężczyzny", gips patynowany

PEŁCZYŃSKI ADAM, MONACHIUM
199. "Portret dwojga dzieci", olejny

REJCHAN STANISŁAW, LWÓW
200. "Studium portretowe", olejny

RUZAMSKI MARIAN, TARNOBRZEG
201. "Portret pana A.", popiersie gips

SAMLICKI MARCIN, PARYŻ
202. "Martwa natura", olejny

SKOTNICKI JAN, WARSZAWA
203. "Jesień nad Wilją", olejny

SZCZEPKOWSKI JAN, KRAKÓW
204. "Studium", gips

SZCZEPKOWSKI JAN, KRAKÓW
205. „Studium", gips

TOMBIŃSKI JAN, KRAKÓW
206. "Biust kobiecy, Studium", gips

UNIERZYSKI JÓZEF, KRAKÓW
207. "Autoportret", olejny
208. "Chrystus i Jawnogrzesznica", olejny