1
z
1

Więźniowie polityczni w Zakładzie Karnym Hrubieszów, 1982

ID: 4579

Proweniencja

zakup od artysty

Wymiar

32,5 x 46,3 cm w świetle ramy (arkusz)

Technika

fotografia czarno-biała

Sygnatura

sygn., dat. i opisany na odwrocie: "Więźniowie polityczni w ZK Hrubieszów 1982 / Zbigniew Libera" (ołówkiem)

Datowanie

1982

• opłata droit de suite

 

Fotografia o wyjątkowym znaczeniu kolekcjonerskim. Zbigniew Libera rozpoczął działalność artystyczną w okresie wybuchu stanu wojennego na początku lat 80. (wykonywał projekty ulotek, plakatów, murale). Ze względu na aktywność opozycyjną został osadzony w więzieniu. Oferowana fotografia przedstawia scenę z zakładu karnego w Hrubieszowie, w którym przebywał artysta wraz z innymi więźniami osadzonymi za naruszenie dekretu o stanie wojennym. Następnie, w latach 1983-1986 współpracował z „Kulturą Zrzuty” i łódzkim „Strychem”. Związany był artystycznie także z Zofią Kulik, Jerzym Truszkowskim, Barbarą Konopką, grał w punkowym zespole Sternenhoch. W latach 80. powstały także kontrowersyjne filmy video: „Obrzędy intymne”, „Perseweracja mistyczna” i „Jak tresuje się dziewczynki”. Przedstawiciel sztuki krytycznej, artysta wizualny, fotograf wywarł znaczący wpływ na współczesną sztukę polską.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii