1
z
1

Szkice

ID: 2577

Wymiar

29,2 x 41,5 cm w św. p-p

Technika

technika mieszana, papier

Ciało, cielesność, erotyzm – to tematy bliskie Starowieyskiemu. W swoich rysunkowych pracach osiągnął prawdziwe mistrzostwo. Często prowokował. Jego sztuka nie bała się kontrowersji czy groteski. Odwadze twórczej towarzyszyła charyzmatyczna osobowość.

Opis obiektu

na odwrocie nalepka galeryjna i ramiarska; na odwrocie napis: Potwierdzam autentyczność / T. Starowieyska / 09092010 oraz pieczęć: z rysunków Franciszka Starowieyskiego

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii