1
z
0

Struktura

ID: 2962

Wymiar

28 x 23 cm w św. p-p.

Technika

technika mieszana, papier

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "JAN / BER / DYSZ / AK / 1987"

Datowanie

1987

„Rzecz pusta nie potrzebuje wypełnienia. Sama pustka jest wartością i rzeczywistością”- mówił Jan Berdyszak. Odkrycie znaczenia, tego co z pozoru nieistotne, przyczyniło się do przedefiniowania pojęcia przestrzeni w kontekście dzieła sztuki. Artysta traktując puste miejsca jako integralne elementy obiektów malarskich, pozwalał jednocześnie na nadawanie im nowych znaczeń, w zależności od tego, co wypełniało niewykorzystane przez twórcę obszary. Berdyszak eksperymentował wokół zagadnienia przestrzeni. Jego propozycje w tym zakresie, często prowokacyjne, stanowiły znaczący wkład w rozwój polskiej sztuki współczesnej. W 1987 roku artysta wystawiał swoje prace w warszawskiej Galerii Studio, Galerie L'Ollave w Lyonie i Skironio Museum.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii