1
z
2

Reinstalacja (Nie-obecność)

ID: 3653

24 000 zł

Proweniencja

- kolekcja rodziny artysty - kolekcja prywatna, Poznań

Wymiar

65 x 48 cm

Technika

fotografia na blasze

Sygnatura

sygn., dat. i opisany na odwrocie: "JAN / BER / DYSZ / AK / 1994 / REINSTALACJA /" (na fotografii Jaroslava Beneša)

Literatura

Praca reprodukowana: Jan Berdyszak. Prace 1960-2006, opr. M. Smolińska-Byczuk, W. Makowiecki, M. Pawłowski, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2006, s. 101, il. 90 (barwna).; - Jan Berdyszak. Retrospektywa wybranych problemów z lat 1962-1995, Galeria...

Datowanie

1994

Wyjątkowa pozycja kolekcjonerska, jeden z ciekawszych przykładów fotograficznych eksperymentów Jana Berdyszaka dostępnych na polskim rynku sztuki. Choć fotografia obecna była w działaniach artysty już w latach 60., a następnie eksplorowana w kolejnych dekadach, zdaje się być mniej kojarzona z twórczością artysty. Witold Kanicki w szerokim opracowaniu wydanym przez Galerię Miejską Arsenał w 2006 roku, szczegółowo przygląda się temu zagadnieniu. Przypomina o Pokazach Plastyki Przestrzeni Animowanej, podczas których artysta wraz ze studentami tworzył specyficzne projekcje wyświetlane na różnorodnych obiektach (także ludziach), wskazuje na odwołujące się do fotografii cykle grafik „Studia po…”, i dalej zajmuje się, przytaczając słowa samego artysty: „kolejnym krokiem, bardziej bezpośrednim w wykorzystaniu obrazu fotograficznego, [jakim] stały się Reinstalacje fotograficzne”. To z tego ostatniego cyklu pochodzi oferowany obiekt.

Sygnowany i opisany przez artystę powstał na bazie pracy innego twórcy - czeskiego fotografa Jaroslava Beneša. Warto podkreślić, że obaj artyści współpracowali podczas III Fotokonferencji Wschód-Zachód „Nie-obecność w naturze”, która odbyła się w 1993 roku na zamku w Wojnowicach. Beneš fotografował wówczas dzieła polskiego artysty. Prezentowana praca posiada charakterystyczne dla Berdyszaka wycięcia w kompozycji. Puste przestrzenie, zgodnie z koncepcją artysty, dają szansę na ingerencję środowiska zewnętrznego - zwykle oddzielonego od obiektu - teraz mogącego wpływać na jego artystyczny i znaczeniowy wymiar. Witold Kanicki zauważa: „fakt, iż obraz rzeczywistości w wycięciu zawarty jest w obrazie rzeczywistości, jakim jest fotografia, dzieło sztuki (instalacja) zostało zobrazowane w nowej pracy (Reinstalacji), powoduje spiętrzenie, nawarstwienie, zwielokrotnienie”. Ta gęsta sieć konceptualnych odniesień przy jednoczesnej minimalistycznej formie dzieła sztuki jest właściwa dla wielu realizacji Jana Berdyszaka.

Opis obiektu

na odwrocie naklejka z oznaczeniem: "146 / IN -"

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii