1
z
1

Painting Wood

ID: 2675

9 450 zł

Wymiar

60,5 x 90,5 cm

Technika

akryl/sklejka

Datowanie

1973

Bohdan Załęski – awangardowy artysta plastyk, uczestnik m. in. Biennale Form Przestrzennych w Elblągu czy wystawy „Złotego Grona” w Zielonej Górze, był znany również jako Bo Zalesius. Masywna kompozycja zróżnicowana przez artystę otworami i uwypukleniami stanowi intrygującą formę poszukiwań w obrębie polskiej sztuki powojennej. Wiesław Borowski analizując twórczość Załęskiego opisywał: „żłobi on w grubych płytach otwory o nieostrych przejściach, tworzy wgłębienia i wypukłości, pozostawia ślady precyzyjnie usuniętego materiału. Te elementy uszeregowane są w myśl pewnych tendencji kierunkowych […]. Powstają sugestie popychania, przyspieszania, narastania znaków i formowania się stref kierunkowych kulminacji”. Problematykę ruchu wymienia przy tym jako istotną w twórczości artysty.

Opis obiektu

na odwrocie napis: BOHDAN ZAŁĘSKI 1973 / BO ZALESIUS / PAINTING WOOD / 60 X 90 cm / MP2

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii