1
z
2

Miasto, 1974

ID: 4577

Proweniencja

kolekcja prywatna, Kraków

Wymiar

72,3 x 91,5 cm w świetle ramy

Technika

olej/płótno

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "E. DWURNIK. 74."

Datowanie

1974

• opłata droit de suite

 

Weduty Edwarda Dwurnika to specyficzne malarskie zapisy odzwierciedlające realne miejsca, bez nadmiernej dbałości o faktyczny układ ulic i miejsc. Istotniejsze są motywy ukryte w planach miast oraz detale, którymi wypełniona jest przestrzeń obrazu. Uproszczony sposób malowania nawiązuje do stylistyki Nikifora – najważniejszej inspiracji twórczej artysty. Olejna praca z 1974 roku zwraca uwagę kolorystyczną różnorodnością i rozbudowanym sztafażem. Główną rolę odgrywa miasto i jego architektura. Dwurnik w roku powstania obrazu uczestniczył w Międzynarodowym Plenerze w Osetnicy. Prezentował swoje prace w BWA w Lublinie, krakowskiej Galerii Arkady oraz wspólnie z Jerzym Kaliną w Galerii Teatru Studio w Warszawie.

Opis obiektu

na odwrocie: fragment nalepki zakładu stolarskiego; na krośnie oznaczenie: "11".

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii