1
z
1

Maski, 1961

ID: 4517

Proweniencja

kolekcja rodziny artysty

Wymiar

63,5 x 48,6 cm w św. p-p.

Technika

gwasz/papier

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "M. Konarski V. 61."

Datowanie

1961

• opłata droit de suite

 

Opis obiektu

na odwrocie opisany: "MARIAN KONARSKI / „MASKI” / 1961"

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii