1
z
0

Kompozycja pomarańczowa, 2003

ID: 4519

Proweniencja

kolekcja prywatna, Kraków

Wymiar

76,8 x 56,3 cm w świetle ramy

Technika

gwasz, ołówek/karton

Sygnatura

sygn. i dat. l. g.: "JAN / BER / DYSZ / AK / 20 / 03"

Datowanie

2003

• opłata droit de suite

 

Artysta traktując puste miejsca jako integralne elementy obiektów malarskich, pozwalał jednocześnie na nadawanie im nowych znaczeń, w zależności od tego, co wypełniało niewykorzystane przez twórcę obszary. Zauważenie roli przestrzeni w dziele sztuki przyczyniło się do przedefiniowania jego formy. Przestrzeń odkryta w strukturze obrazu sprawiła, że stał się on nie tylko tworem artysty, ale również otoczenia, w którym się znalazł. Kompozycje wieloczęściowe, z wyciętymi elementami, z wykorzystaniem przezroczystej szyby, instalacje – wymagają od odbiorcy podjęcia artystycznej i intelektualnej gry. Jednocześnie eksperymenty Berdyszaka to jedne z najważniejszych punktów rozwojowych powojennej sztuki polskiej.

Opis obiektu

na odwrocie napis: "1/0" (ołówkiem)

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii