1
z
1

Kompozycja czarna

ID: 2315

Wymiar

167,5 x 175 cm

Technika

akryl/płótno

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "WANDA GOŁKOWSKA 1987."

Datowanie

1987

Wanda Gołkowska należy do najważniejszych polskich twórców awangardowych. W trakcie 60-letniej pracy artystycznej zaznaczyła swoją obecność w różnych kierunkach sztuki najnowszej: konceptualizmie, abstrakcji geometrycznej, mail-art czy op-art. Uczestniczyła w przemianach polskiej sztuki powojennej, począwszy od wystawy w Arsenale w 1955 roku. Prowokowała. Zwracała uwagę na masowość i wtórność produkcji artystycznej, a co za tym idzie jej częstą bylejakość (projekt „Dezaprobator”).

„Kompozycja czarna” to przykład abstrakcji geometrycznej typowej dla trzeciego etapu twórczości Wandy Gołkowskiej (lata 1978-2001). Sztuka oparta na minimalizacji, oszczędności środków wyrazu widoczna w tej pracy, pokazuje rodzaj artystycznej wrażliwości Gołkowskiej. Jak pisała Elżbieta Kościelak: „pierwotnej funkcji myśli-koncepcji, której wizualizacja zbliża się do ideału jedynie w postaci czystych form geometrycznych i relacji matematycznych”. W kręgu zainteresowań artystki znajdowała się również faktura dzieła sztuki, kompozycje przestrzenne, collage, sztuka konceptualna.

Opis obiektu

napis na odwrocie: "WANDA GOŁKOWSKA CZ / 5 / 87 87x87x167 cm"

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii