1
z
2

Żółte róże o zmroku

ID: 2899

Wymiar

33 x 47 cm w św. p-p

Technika

olej/tektura

Sygnatura

sygn. i dat. l. d.: a.karpiński / 1921

Datowanie

1921

„Żółte róże o zmroku”, namalowane w 1921 roku doskonale wpisują się w ten etap twórczości artysty. W okresie powstania obrazu Karpiński sprawował funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. „Żółte róże o zmroku” powstały również rok przed ponownym wyjazdem malarza do Paryża. Artur Schroeder pięknie pisze o zamiłowaniu malarza do tej tematyki: „Karpiński lubił […] malować kwiaty. Odczuwa ich miękkość, kruchość ich łodyg, delikatność płatków i niemal ich woń”. Prezentowana praca potwierdza tę wrażliwość artysty na piękno natury. 

Opis obiektu

na odwrocie: naklejka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z 1949 roku z opisem pracy i podpisem autora: Autor a.karpiński 1949; liczba: 48.5 / Tytuł dzieła Studium kwiatów / Rodzaj dzieła ol. Cena / Podpis autora a.karpiński; nalepka z napisem: WK…siński / Róże w zmroku - / wł. pr.; napis ołówkiem: Róże – żółte – „o zmroku” r. p. 1921 – Luty / mal – a.karpiński; litera: F [w kółku]; oznaczenia ze skrótem: TPSP [w kwadracie];

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii