1
z
2

Studium obłoków

ID: 5630

Proweniencja

kolekcja prywatna, Kraków

Wymiar

15 x 21,5 cm w świetle ramy

Technika

olej/tektura

Sygnatura

sygn. p. d.: "JAN STANISŁAWSKI"

 

„Dojrzał je [niebo i obłoki] oczyma nieuprzedzonemi pierwszy Stani­sławski. Dostrzegł i oddał zmienną formę obłoku, tajemnicę jego ru­chu, prawdę kształtu i prawdę zawisania w powietrzu i posuwania się między niebem a ziemią, i podniósł je do znaczenia dominanty w pej­zażu. […] Niebo jest duszą jego pejzażu, a obłoki najdoskonalszem jego zwycięstwem nad tajemnicą natury” – poetycko charakteryzo­wał Mieczysław Sterling.

W historii malarstwa polskiego Jan Stanisławski zapisał się jako wy­bitny artysta i pedagog. Będąc profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i twórcą tzw. szkoły pejzażu, stał się wychowawcą i mi­strzem dla kolejnego pokolenia malarzy (wśród jego uczniów byli m. in. Abraham Neumann, Stanisław Gałek czy Stefan Filipkiewicz). Ob­razy Stanisławskiego, zwykle o niewielkim formacie, charakteryzu­ją się głębią lirycznego nastroju. Początkowo malowane realistycznie, ewoluowały w kierunku malarstwa wrażeniowego, opartego na sil­nie indywidualnym odbiorze natury. Artysta przedstawiał fragmenty krajobrazu. Na pierwszym planie umieszczał często niepozorne kwia­ty, bodiaki czy majestatyczne chmury. Przekonywał w ten sposób, że piękno natury tkwi w każdym jej elemencie. Znane w twórczości Sta­nisławskiego są pejzaże rozległych pól Ukrainy czy pejzaże z Dnie­strem. Malowane syntetycznie, nie raz z finezyjnie prowadzoną linią, przesycone były bogactwem kolorystycznym i szczególną wrażliwo­ścią na światło. Stanisławski doceniał jego rolę w wydobywaniu pla­my barwnej.

 

Bibliografia:

Sterling M., "Jan Stanisławski z 32 reprodukcjami. Monografie artystycz­ne", t. 9, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1926.

Opis obiektu

na odwrocie: nalepka wystawowa odręcznie wypełniona: "TOW. PRZYJ. SZTUK PIĘKN. W KRAKOWIE / Nr. 113 / Autor Stanisławski Jan / Tytuł dzieła Studium obłoków / Rodzaj dzieła olej wym. [zapisane słowo Cena] 15 x 21.5 / Podpis autora sygnowany"; pieczęć: "JAN STANISŁAWSKI / ZE SPUŚCIZNY POŚMIERTNEJ. / Janina Stanisławska (tuszem) / …(?) na Litwie (?) / 1901" (ołówkiem)

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii