Portret mężczyzny w szyszaku, ok. 1858-1860

ID: 5610

Proweniencja

kolekcja prywatna, Polska

Wymiar

52 x 42 cm

Technika

olej/płótno

Wystawiany

"Matejko":
– Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, kwiecień–czerwiec 2018
– Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski, czerwiec–sierpień 2019
– Muzeum Miedzi w Legnicy, wrzesień–grudzień 2019

Literatura

Król A., "Matejko", Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2018, s. 84 (il. barwna).

Datowanie

ok. 1858-1860

Muzealnej klasy kompozycja portretowa mistrza Matejki. Pochodząca z młodzieńczego okresu twórczości charakteryzuje się nieprzeciętną jakością wykonania i realistycznym oddaniem postaci. Olejne prace XIX-wiecznego artysty to perełki kolekcjonerskie wyjątkowo rzadko dostępne na rynku sprzedaży. Dobry stan zachowania i popularny te­mat malarski to kolejne ich atuty.

Obraz „Portret mężczyzny w szyszaku” stanowi przykład historycznych motywów w malarstwie artysty. Wizerunki postaci w zbroi pojawia­ły się nie tylko w wielkoformatowych kompozycjach figuralnych, ale także jako odrębne prace czy szkice. Przykładowo w jednym ze stu­diów Matejki z 1858 roku odnaleźć można podobieństwa do prezen­towanej na obrazie zbroi. Mężczyzna ma na głowie hełm typu szyszak pappenheimer, wykorzystywany jako element ochronny od II poł. XVI do I pol. XVII wieku. Po prawej stronie obrazu znajduje się monogram przypisywany Matejce. Napis umiejscowiony jest w warstwie malar­skiej pod werniksem, co zostało potwierdzone zdjęciami wykonanymi w ultrafiolecie i podczerwieni.

W oferowanym portrecie męskim urzeka staranność oddania fizjono­mii postaci. Znakomite wyczucie modelunku światłocieniowego i ko­lorystycznych niuansów sprawia, że dzieło zaledwie dwudziestokil­kuletniego Matejki jest ucztą dla oka. Praca wykazuje podobieństwo do innych tego typu dzieł artysty.

Z końcem 1858 roku dzięki uzyskanemu stypendium malarz wyjechał do Monachium. Kształcił się w tamtejszej akademii pod kierunkiem Hermanna Anschütza. W 1860 roku przez krótki czas studiował rów­nież w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.

Opis obiektu

na lewym ramieniu postaci napis: "JM"

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii