1
z
1

Podarunek

ID: 2390

Wymiar

32,6 x 18,7 cm w św. p-p

Technika

gwasz, olej/papier

Wystawiany

„Kossakowie. Co za sukces, co za popularność, grad zaszczytów, honorów”, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, listopad 2015 - luty 2016.

Wspaniała praca Wojciecha Kossaka została namalowana na deseczce z pudełka czekoladek - podarunku dla wyjątkowej osoby w życiu artysty. Widoczny na obrazie żołnierz pełniący rolę posłańca, trzyma w dłoni specjalną przesyłkę. „Panna Maria Kisielnicka”, jak starannie napisano na paczce, była żoną i wielką miłością Wojciecha Kossaka. W okresie zabiegania o względy młodej damy, „zakochany po uszy Wojciech słał do narzeczonej do Stawisk długie i czułe listy, niektóre pięknie ilustrowane akwarelkami i rysunkami. Zwierzał się jej i tłumaczył ze swych malarskich poczynań” – opowiada w publikacji na temat artysty Kazimierz Olszański. 

Bardzo dobrze zachowana olejna praca Kossaka stanowiła kolejny podarunek dla narzeczonej. Przedstawiony żołnierz powstał na wzór samego artysty, tym bardziej, że kilka lat wcześniej „od jesieni 1876 r. służył jako jednoroczny ochotnik 1. c. k. pułku ułanów w Krakowie”, a w kolejnym roku pisze Olszański: „złożył egzamin oficerski i uzyskał stopień podporucznika rezerwy”. Zresztą Wojciech upodobał sobie wojsko, był „zapalonym żołnierzem”. Co więcej, autor książki zwraca uwagę, że pobyt w wojsku wpłynął u młodego malarza na „pogłębienie upodobań artystycznych do tematów batalistyczno-wojskowych”.

 

Wojciech Kossak poznał 22-letnią Marysię – córkę ziemiańską ze Stawisk w 1883 roku, po pięcioletnim pobycie na studiach w Paryżu. Uczył się tam w szkole Leona Bonnata i Aleksandra Cabanela, wiele malował (m. in. świetne portrety, w tym „Autoportret w mundurze ułańskim”). Ślub z ukochaną Maniusią odbył się 16 lipca 1884 roku. Nowożeńcy zamieszkali w rodzinnym dworku „Kossakówce”.

Opis obiektu

Dedykacja p. d.: Od pana Porucznika; Obraz reprodukowany: Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska „Kossakowie. Co za sukces, co za popularność, grad zaszczytów, honorów”, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2015 r., s. 85 (il. barwna).

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii