1
z
1

Osioł („Szwagier”)

ID: 594

Wymiar

14,8 x 10,3 cm w św. p-p.

Technika

ołówek/papier

Sygnatura

sygn. i dat. p. g. wzdłuż krawędzi: "J.M. 1879"

Datowanie

1879

Humorystyczną pracę Jana Matejki można zaliczyć do ciekawostek w jego twórczości. Mistrz Matejko kojarzony z dostojnymi, poważnymi kompozycjami malarskimi, tym razem daje się poznać z nieco innej, lżejszej strony. Tym bardziej, że jak pisał Janusz Bogucki artysta lubił zabawy i żarty: „należał ochoczo do wspólnie odbywanych wycieczek, zaś pod pretekstem studiów krajowidoków do zabawy, bitek pod kopcem Kościuszki”.

 

na dole napisy ołówkiem: osioł („Szwagier”) oganiający się ode / much

 

Praca powstała w rok po przyznaniu artyście niezwykle ważnego wyróżnienia: berła jako wyrazu symbolicznego panowania w polskiej sztuce. To wydarzenie doskonale uzmysławia jak ogromną rolę odegrał Jan Matejko w kulturze narodu i jak głębokim szacunkiem był darzony przez swoich rodaków. Od roku 1879, w którym powstał rysunek „Osioł” („Szwagier”), malarz rozpoczął wystawianie swoich obrazów w Berlinie. Tam też (obok m. in. Petersburga, Lwowa i Budapesztu), w roku 1879 malarz wystawił „Grunwald” i zostały oddane do druku jego objaśnienia do albumu „Ubiory w Polsce”.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii