1
z
2

Neapol

ID: 2578

Wymiar

24 x 34 cm

Technika

olej/tektura

Sygnatura

sygn. i dat. l. d.: "B. RYCHTER-JANOWSKA. /NAPOLI 1919 22.VI.1919"

Datowanie

1919

Obraz „Neapol” należy do wyjątkowej klasy prac Bronisławy Rychter-Janowskiej, rzadko spotykanych i o szczególnym uroku. Specjalną rangę zyskuje także dzięki bardzo dobrze zachowanej, autorskiej dedykacji artystki. Praca nawiązuje do włoskich podróży Rychter-Janowskiej. Malarka wielokrotnie odwiedzała Italię, można więc przypuszczać, że rejon ten darzyła sporą sympatią. Przepiękny pejzaż „Neapol” o intensywnej kolorystyce dobrze oddaje gorący klimat południa Europy. W roku powstania obrazu, jak czytamy w Słowniku Artystów Polskich: „na zaproszenie Misji Włoskiej wyjechała – jako przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wojskowych i Czerwonego Krzyża – na wizytację obozów jeńców polskich we Włoszech”. Z wizytacji tej powstało także szereg artykułów (artystka sporo miejsca poświęcała twórczości literackiej, m. in. w 1920 roku należała do Polskiego Związku Pracowników Pióra w Krakowie).

Opis obiektu

na odwrocie autorska dedykacja piórem: "Drogiej Pani Henryce Hanawskiej? na / pamiątkę wspólnej podróży po Włoszech i po / Sycylii odbytej w czerwcu i lipcu 1919 roku. /BronisRychterJanowska"

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii