1
z
1

Na moście

ID: 2592

Wymiar

72,7 x 100,5 cm

Technika

olej/sklejka

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "Leszko / 29."

Datowanie

1929

Tematyka pejzażowa ujęta w obrazie „Na moście” jest typowa dla twórczości Ludwika Leszki. Maria Zakrzewska w Słowniku Artystów Polskich podkreśla dekoracyjność i dobrą kompozycję prac artysty. Elementy te można dostrzec w opisywanej pracy, która wyróżnia się dodatkowo interesującą kolorystyką i datą powstania. 

Obraz został namalowany w roku 1929, okresie intensywnej pracy twórczej Ludwika Leszki. Jeszcze na początku lat 20-tych uzupełniał on swoją wiedzę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Mehoffera. W 1927 roku wyjechał w podróż do Francji. W roku powstania obrazu „Na moście”, odbyła się indywidualna wystawa prac artysty w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz uczestniczył w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Lata trzydzieste to również szereg wystaw artystycznych, m. in. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Ekspozycje prac artysty za granicą odbyły się np. w 1928 roku w Bratysławie i w 1930 roku w Londynie.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii