Łąka

ID: 2944

Wymiar

22 x 35 cm

Technika

olej/płótno

Sygnatura

sygn. l. d.: JAN STANISŁAWSKI

Oferowany obraz to przykład pejzażu czystego – klasycznego w dorobku malarza. Unikatowy kolekcjonersko ze względu na wczesny okres powstania – ok. 1885 roku oraz namalowanie na płótnie.

W historii malarstwa polskiego Jan Stanisławski zapisał się jako wybitny artysta i pedagog. Będąc profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i twórcą tzw. szkoły pejzażu, stał się wychowawcą i mistrzem dla kolejnego pokolenia malarzy (wśród jego uczniów byli m. in. Abraham Neumann, Stanisław Gałek czy Stefan Filipkiewicz). Obrazy Stanisławskiego, zwykle o niewielkim formacie, charakteryzują się głębią lirycznego nastroju. Początkowo malowane realistycznie, ewoluowały w kierunku malarstwa wrażeniowego, opartego na silnie indywidualnym odbiorze natury. Artysta przedstawiał fragmenty krajobrazu. Na pierwszym planie umieszczał często niepozorne kwiaty czy bodiaki. Przekonywał w ten sposób, że piękno natury tkwi w każdym jej elemencie. Znane w twórczości Stanisławskiego są pejzaże rozległych pól Ukrainy czy pejzaże z Dniestrem. Malowane syntetycznie, nie raz z finezyjnie prowadzoną linią, przesycone były bogactwem kolorystycznym i szczególną wrażliwością na światło. Stanisławski doceniał jego rolę w wydobywaniu plamy barwnej.

Opis obiektu

na odwrocie pieczęć i fragment nalepki: M / 5 35 X 22

Dodatkowy opis