Kaczki nad wodą

ID: 3081

Wymiar

66 x 90,3 cm

Technika

olej/płótno

Sygnatura

sygn. i dat. l. d.: "JÓZEF CHEŁMOŃSKI / 1886" (ostatnia cyfra słabo czytelna)

Literatura

Literatura ogólna (wybór): - M. J. Wegner Józef Chełmoński w świetle korespondencji [w:] „Źródła do dziejów sztuki polskiej", t. VI, Wrocław 1953; - J.Wiercińska „Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach...

Datowanie

1886

Nastrojowe „Kaczki nad wodą” znakomicie oddają istotę malarstwa pejzażowego artysty. Motyw ptactwa obecny jest w wielu pracach Chełmońskiego („Kuropatwy”, „Bociany”, „Sójka”, „Dropie”). Umiłowanie i zachwyt nad przyrodą były charakterystyczne dla jego twórczości. Artysta potrafił ujrzeć piękno w każdym elemencie natury, a dzięki zmysłowi obserwacji i wrodzonej malarskiej wrażliwości, nadać mu wartość i znaczenie.
Piękny, nadwodny pejzaż z dojrzałego okresu twórczości powstał pod koniec pobytu Chełmońskiego w Paryżu (przebywał tam w latach 1875-1887). Maciej Masłowski podkreślał ogromną tęsknotę artysty za krajem: „brak mu natury polskiej, która była wyłączną treścią jego obrazów”. Powrót do ojczyzny miał przełomowe znaczenie dla odrodzenia malarstwa Chełmońskiego.

Opis obiektu

na odwrocie na dolnej listwie krosna naklejka papierowa z napisem: "Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie / Autor: Józef Chełmoński / Tytuł dzieła: „Kaczki nad wodą"/" [dalsza część nalepki zaklejona papierem widoczna w promieniach IR] "Rodzaj dzieła: ol., pł /Podpis autora: wł. pryw."; Obraz posiada ekspertyzę Agencji Art Konsultant Pana Adama Konopackiego

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii