1
z
1

Świecznik, z cyklu: Okna Jeruzalem

ID: 5370

Proweniencja

kolekcja prywatna, Nyon (Francja)

Wymiar

32 x 24 cm w św. p-p.

Technika

litografia barwna

Literatura

Sorlier C., "Chagall Lithographs II: 1957-1962", 1963, nr 366.

*opłata droit de suite

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii