1
z
0

Linie światła

ID: 717

Wymiar

49,8 x 62,2 cm

Technika

fotografia czarno-biała, brom

Sygnatura

sygn. p. d. poniżej fotogramu: "AMikołajczyk" (tuszem)

Prace Antoniego Mikołajczyka to wynik eksperymentów w obrębie sztuki wizualnej, szczególnie koncentrujących się na funkcji światła, przestrzeni i czasu.

 

Niepowtarzalne fotografie stanowią zapis światła uchwyconego w ruchu, tworzącego struktury linii i punktów niedostrzegalnych na co dzień przez odbiorcę. W tym przypadku zdjęcie nie odwzorowuje rzeczywistości rozumianej jako realny świat przedmiotów tu i teraz. Główną rolę odgrywa światło i jego obraz w przestrzeni i czasie. Fotografie Antoniego Mikołajczyka pokazują nową jakość przestrzeni, także pod względem wizualnym. Zostaje dostrzeżona jej inna struktura, odmienna od fizycznych, namacalnych form. W pracy twórczej Mikołajczyka dostrzega się nawiązania do sztuki László Moholy‑Nagy’a.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii