1
z
1

Kompozycja czarna

ID: 2352

Wymiar

67 x 45,1 cm w św. p-p.

Technika

monotypia, brystol naklejony na tekturę

Prezentowaną pracę można zaliczyć do malarstwa abstrakcyjnego, uprawianego przez artystę. Ziemski pasjonował się kosmosem. Nawiązania do nieograniczonej, kosmicznej przestrzeni bliskie są przedstawionej kompozycji.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii