Zin

Wiktor Zin

1925 Hrubieszów - 2007 Rzeszów

O Artyście

Wiktor Zin był artystą, profesorem akademickim, działaczem społecznym, zaangażowanym w ochronę zabytków. Na przełomie lat 70. i 80. pracował jako wiceminister Kultury i Sztuki oraz Generalny Konserwator Zabytków. Prowadził również programy telewizyjne i audycje radiowe. Artysta studiował na Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował nie tylko na macierzystej uczelni (w 1979 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego), ale również na Politechnice Krakowskiej, pełniąc funkcję kierownika Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków czy Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponadto piastował funkcję dziekana Wydziału Architektury. Wiktor Zin został uhonorowany m. in. Nagrodą Herdera czy tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Budapeszcie i Politechniki Krakowskiej.

 

Zgłoś obiekt na aukcję

Obiekty archiwalne

Wnętrze

XIV Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 7.03.2019, 7 marca 2019 godz. 19:30

Pejzaż z architekturą

IV Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 15.10.2015, 15 października 2015 godz. 20:00

Zabudowa

IX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 22.06.2017, 22 czerwca 2017 godz. 19:30

Młyn wodny w Dziekanowie, 1985

XXIV Aukcja: Sztuka Dawna, 8 grudnia 2021 godz. 18:00

Szron nad Wisłoką, 1987

XXIV Aukcja: Sztuka Dawna, 8 grudnia 2021 godz. 18:00

Białowieża, 1973

XXIV Aukcja: Sztuka Dawna, 8 grudnia 2021 godz. 18:00

Studnia, 1991

XXXII Aukcja: Sztuka Dawna, 7 grudnia 2022 godz. 19:30

Pejzaż z chatami

XLV Aukcja: Sztuka Dawna, 6 czerwca 2024 godz. 19:30