Trusz

Iwan Trusz

1869 Wysocko, Ukraina - 1941 Lwów

O Artyście

Iwan Trusz żył w latach 1869-1941. Urodził się w miejscowości Wysocko, zmarł we Lwowie. Edukację artystyczną odebrał w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod opieką m. in. Izydora Jabłońskiego, Władysława Łuszczkiewicza czy Józefa Unierzyskiego, a potem w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.

Dzięki stypendium studiował również w prywatnej szkole A. Ažbego w Monachium. Jego nauczycielami byli także Leon Wyczółkowski i Jan Stanisławski. Tworzył głównie nastrojowe pejzaże, portrety i sceny rodzajowe (głównie o tematyce huculskiej). Powtarzającym się motywem w jego malarstwie były widoki Dniepru o różnych porach dnia i roku.

Był nie tylko malarzem, ale także publicystą (artykuły z krytyki artystycznej umieszczał w czasopismach ukraińskich). Zajmował się także ilustratorstwem, współpracował z lwowskim teatrem. Podróżował po wielu krajach (był w Palestynie, Egipcie Rzymie, wielokrotnie na Ukrainie). Na stałe zamieszkał we Lwowie (obecnie znajduje się tam jego muzeum).

Trusz aktywnie uczestniczył w działaniach artystycznych swojego kraju. Jak pisze Oksana Biła w publikacji "Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza", artysta "zajął się organizacją ukraińskiego wystawiennictwa oraz profesjonalnej edukacji i krytyki artystycznej we Lwowie [...] Trudno przecenić rolę I. Trusza w organizacji towarzystw oświatowych, wydawaniu i redagowaniu czasopism ukraińskich oraz znaczenie i aktualność problemów, które artysta podejmował w swych licznych artykułach teoretycznych" (m. in. brał udział w organizacji szkoły malarskiej na Ukrainie, pełnił funkcję wicedyrektora zainicjowanego przez siebie Towarzystwa Dla Rozwoju Ruskiej Sztuki).

We wczesnym etapie twórczości (początek lat 90-tych XIX wieku do 1912 roku), "artysta rozwijał swój malarski kunszt, twórczo eksperymentował z malarstwem plenerowym, portretem psychologicznym i kompozycjami o tematyce rodzajowej".

Kolejny etap twórczości datowany jest do roku 1926. Charakteryzuje się on przewagą tematyki pejzażowej, nawiązywaniem do obecnych już wcześniej motywów. W tym czasie m. in. artysta tworzy obrazy o tematyce huculskiej.

Ostatni etap "charakteryzują pewne zmiany formalnego malarskiego języka malarza: ich koloryt staje się bardziej ciepły, utrzymany w łagodnej  zharmonizowanej gamie ochry i brązu lub odcieni ochry i zieleni, wzbogaconych jaskrawymi, barwnymi akcentami" (Oksana Biła).

Iwan Trusz swoje prace prezentował np. na wystawie zbiorowej w lwowskim TPSP w 1906 roku, w TPSP w Krakowie czy Kijowie. Trzy indywidualne wystawy artysty miały miejsce we Lwowie.

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Obiekty archiwalne

Pejzaż nadmorski

X Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 9.11.2018, 9 listopada 2017 godz. 19:30

Pejzaż z cyprysami

V Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 19.12.2015, 19 grudnia 2015 godz. 17:00

Nad wodą

V Aukcja Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 19.12.2015, 19 grudnia 2015 godz. 17:00

Kwiaty

VII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 27.10.2016, 27 października 2016 godz. 19:30

Pejzaż nadwodny z cyprysami

XXXII Aukcja: Sztuka Dawna, 7 grudnia 2022 godz. 19:30

Pejzaż z makami

XLV Aukcja: Sztuka Dawna, 6 czerwca 2024 godz. 19:30