Stern

Jonasz Stern

1904 Kałusz - 1988 Zakopane

O Artyście

Na twórczość Sterna w znacznym stopniu wpłynęły traumatyczne przeżycia z czasów wojny. Zaangażowany w działania polityczne Komunistycznej Partii Polski był wielokrotnie aresztowany, a nawet zsyłany do niewoli. Cudem uniknął śmierci podczas masowego rozstrzelania. Tematyka śmierci i przemijania będzie częstym motywem jego prac.

Początkowo kształcił się prywatnie we Lwowie. Od 1928 roku pobierał nauki w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Ludwiki Mehofferowej w Krakowie. Rok później rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie po wojnie jako profesor wykładał malarstwo. W czasie studiów za jego udziałem zawiązała się tzw. pierwsza Grupa Krakowska. Gdy grupa reaktywowała się po wojnie, również został jej członkiem.

We wczesnym okresie działalności artystycznej ulegał wielu wpływom, m.in. kubistycznym i ekspresjonistycznym, szukając swojej drogi. Uprawiał wówczas malarstwo i grafikę o tematyce rodzajowej, często w duchu groteski. W tym czasie powstają także kompozycje abstrakcyjne w technice dekalkomanii. Po wojnie stopniowo zaczęła narastać fascynacja artysty strukturą obrazu. Od tego momentu powstawać będą kolaże i kompozycje reliefowe, z wykorzystaniem takich materiałów jak rybie szkielety, skóry, kości i inne odpady organiczne. Zamykał w gabloty fotografie, tkaniny czy przedmioty związane ze swoim żydowskim pochodzeniem i tragiczną przeszłością. Zwykle prace te opatrzone były metaforycznymi tytułami, które wzmacniały ich wymowę. U źródła tych przedstawień leżało bowiem przekonanie o nietrwałości życia i nieuchronności śmierci.

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Brak aktualnych ofert

Obiekty archiwalne

Abstrakcja

X Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 9.11.2018, 9 listopada 2017 godz. 19:30

Kompozycja

XI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 5.04.2018, 5 kwietnia 2018 godz. 19:30