Dłużniewski

Andrzej Dłużniewski

1939 Poznań - 2012 Warszawa

O Artyście

Studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej, a następnie kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby oraz w Pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn. Od 1970 roku wykładał na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP, a później i w PWSSP w Łodzi. Ze swojego mieszkania przy Piwnej 20/26 w Warszawie uczynił ośrodek życia artystycznego, organizując w nim liczne wystawy i spotkania artystów polskich i zagranicznych.

Dłużniewski uprawiał malarstwo, rysunek, plakat, fotografię, kolaż, tworzył przestrzenne instalacje, performance a także formy literackie. Od początku swej twórczości artysta dopatruje się związków między sztuką wizualną, poezją i refleksją nad ważnymi pojęciami. Za jej pomocą przedstawia nurtujące go pytania i problemy. Jego twórczość jest niekonwencjonalna i niełatwo poddaje się analizie. Najważniejszą wartością sztuki miała być jej użyteczność, czyli zdolność do prowokacji intelektualnej. Posługuje się nie tylko obrazem, ale i słowem, wprowadza ironię i paradoksy, wykorzystuje nietradycyjne media. W ten sposób powstają dzieła z pogranicza abstrakcji i konceptualizmu. 

Artysta w roku 1997 ulega wypadkowi i traci wzrok. Nie przestaje jednak tworzyć. Uważał, że dzięki temu zaczął ''widzieć do środka'', opierać się na własnych wizjach a nie realiach. Idea zawsze miała dla niego wartość nadrzędną, opracowuje więc koncepcje i ich stronę formalną, a wykonanie powierza żonie Emilii, synowi Kajetanowi oraz studentowi i bliskiemu przyjacielowi Maciejowi Sawickiemu. Nie porzuca także pracy pedagogicznej, w której pomaga mu asystentka.

Przeczytaj więcej Mniej

Zgłoś obiekt na aukcję

Obecnie w ofercie

Obiekty archiwalne

Kompozycja geometryczna

XI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej - 5.04.2018, 5 kwietnia 2018 godz. 19:30