,,Znaki przestrzeni. Malarstwo i obiekty'' - Wystawa prac Jerzego Grochockiego
16 czerwca 2016

,,Znaki przestrzeni. Malarstwo i obiekty'' - Wystawa prac Jerzego Grochockiego

Szanowni Państwo, kolejna wystawa Polskiego Domu Aukcyjnego poświęcona będzie twórczości znakomitego artysty współczesnego Jerzego Grochockiego. Miło nam poinformować, że wernisaż wystawy odbędzie się w najbliższy piątek 17.06.2016 o godz. 18:30 w naszej siedzibie przy ulicy Batorego 2 w Krakowie.

 

Sztuka Jerzego Grochockiego wymyka się jednoznacznym kategoryzacjom. Jest wypadkową konstruktywizmu, sztuki konkretnej i szczególnej poetyckości. Zachwyca - matematyczną precyzją i uporządkowaniem. Zaskakuje - wrażliwością artystyczną twórcy, która wyraża się poprzez harmonijne, ascetyczne obiekty przestrzenne, malarskie, reliefowe. Geometryczne kompozycje, oparte na matematycznych regułach i uproszczonej formie w interesujący sposób dotykają problematyki przestrzeni. Artysta w oparciu o cztery kolory i cztery przestrzenie stworzył unikalny artystyczny język, za pomocą którego komunikuje się z odbiorcą.

Podczas wystawy w Polskim Domu Aukcyjnym w Krakowie zostaną zaprezentowane zarówno prace olejne z połowy lat 60., jak i najbardziej charakterystyczne dla artysty obiekty przestrzenne (w tym prace z ostatnich lat). Obiekty powstałe po 2000 roku odwołują się do natury i analitycznej wyobraźni Grochockiego. Do geometrycznych kompozycji artysta włącza elementy przyrody, takie jak gałęzie, fragmenty drewna i opatruje je poetyckimi tytułami, które dodatkowo podkreślają dwoistość sztuki artysty. Jerzy Grochocki – artysta i inżynier z wykształcenia, pozostaje jednym z najciekawszych twórców współczesnych, konsekwentnie realizującym swoją wizję sztuki. Jego dokonania prezentowane są na wystawach na całym świecie i w kolekcjach muzealnych.


 

Artysta o swojej twórczości:

Tworząc obiekty sztuki niewątpliwie czerpię z trzech źródeł artystycznej informacji, takich jak:

1. Mój system "Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni". Stąd użycie kwadratu jako podstawowej formy obiektu, a co zatem idzie, liczby cztery jako określenie ilości i konsekwencja użycia czterech barw: czarnej, złotej, srebrnej i białej.

2. Intuicja artystyczna.

3. Świadomość i wiedza o integralności związanej ściśle ze związkiem między punktami odniesienia w przestrzeni natury, a punktami odniesienia w przestrzeni analitycznej wyobraźni.


Moja twórczość należy do postmalarskiego, abstrakcyjnego ruchu w sztuce, mając w swejwypowiedzi zarówno spuściznę konstruktywizmu, minimalizmu i sztuki konkretnej. Obrazy z otwartym obszarem, z wystającymi elementami, z horyzontalnymi i pionowymi liniami poza obrazem, lub zmieniające się w ruchu wymiary i powierzchnie, były i są zawsze związane z przestrzenią. Niewątpliwie moje kompozycje są wynikiem stosowania logicznych systemów, często opartych na ciągach matematycznych i liczbowych, wychodzących z płaskiego obrazu w trójwymiarową przestrzeń. Powstawały podobnie jak proporcje dźwięków Bartoka, a kompozycje z pustymi przestrzeniami i niekończącymi się liniami mają odbicie w kompozycjach Antona Weberna. We wszystkich moich działaniach dążę do jednoznaczności poprzez syntezę i uproszczenia formy. W moich pracach można by znaleźć element symbolu, ale absolutnie nie w znaczeniu narracyjnym, a wyłącznie pojęciowym. Dążąc do perfekcji twórczej, świadomość podpowiada, że doskonałość idei jak i realizacji, tak jak każda doskonałość istnieje wyłącznie w wyobraźni. Nie ma prostej linii, ani idealnego kwadratu. Może wiec doskonałość jest w niedoskonałości, a w niej należy szukać "idealnej prostej" tam gdzie wszystko jest krzywe. Sztuka jest ponadmanipulacyjna i ponadczasowa. Oddajmy honor temu co świadome, niezależne, konstruktywne i twórcze. Są to konieczne elementy do odczucia twórczości i uznania Artysty.

 

Jerzy Grochocki


 

Wernisaż:

17.06.2016, piątek, godz. 18:30

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski, ul. Batorego 2, Kraków
 


Czas trwania wystawy:

20.06.2016 - 15.07.2016 

poniedziałek-piątek w godz. 10:00-17:00
 

Miejsce:

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski, ul. Batorego 2, Kraków


 

Biografia Jerzy Grochockiego

Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, dyplom Magistra Inżyniera 1957 rok, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom Magistra Sztuki 1963 rok. W latach 1963 do 1968 maluje serie obrazów pt. Pejzaże inspirowane pejzażem górskim, a także Martwe Natury, Kompozycje Figuratywne i Impresje w nastroju surrealnej abstrakcji. W 1967 założył artystyczną grupę malarską noszącą nazwę Grupa 7. Wystawy Grupy 7 odbyły się w Warszawie (1967), Herning i Archus (Dania 1968). W latach 1967/70 matematyczno-geometryczne fascynacje prowadzą Grochockiego do twórczości w kierunku sztuki konstruktywistycznej. W roku 1970 w wyniku rozważań na temat koloru, przestrzeni i płaszczyzny obrazu, określił cztery podstawowe pojęcia kształtu: płaszczyznę, kwadrat, linię i punkt oraz cztery pojęcia barwy: czarnej, złotej, srebrnej i białej. Z tych elementów stworzył system: Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni. W 1977 roku uczestniczył w Kongresie Tekstu Wizualnego w Warszawie, gdzie pokazał swój system kolorystyczny w odniesieniu do dźwięku litery, tworząc swoisty wizualny zapis języka. W tym czasie był związany twórczo z ruchem Sztuki Systemu w Europie i z jego grupami artystycznymi takimi jak: Arbeitkreis w Holandii, Dimensio w Finlandii, Exacte Tendenzen w Austrii. W latach 1978/80 Grochocki utworzył matematyczny ciąg liczbowy, który stał się inspiracją do wielu jego kompozycji. Komponował także fotomontaże, collage z przypadkowych form, modularne obiekty przestrzenne oraz geometryczne kompozycje w wielowarstwowym papierze. W oparciu o system Znaków i Przestrzeni włączył do swoich prac rzeczywiste elementy drzewa i tworzył malarskie obiekty przestrzenne nazywając je Synteza, Natury z Logiką Geometrii. Minimalistyczną konsekwencją Jego twórczości są oszczędne w formie geometryczne kompozycje białych przestrzennych obiektów. Za temat “Sztuka Jako Interpretacja Matematyczności” i jego artystyczną prezentację w 2013 roku, otrzymał stypendium MKiDN. Brał udział w około stu wystawach grupowych i indywidualnych w Europie i w USA. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Prace Grochockiego znajdują się w Muzeach i w prywatnych kolekcjach w Europie i w USA.


 

Muzea i kolekcje

Muzeum Narodowe, Kielce

Museum Modern Art, Hunfeld, Niemcy

Muzeum Sztuki, Łódź

Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa

Muzeum Sztuki Współczesnej, Chełm

Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg

Teatr Studio, Warszawa

ADI-ART Galeria, Łódź

Bilioteka Krasińskich, Warszawa

Kolekcja Exakte Tendenzen, Wiedeń, Austria

Kolekcja Sztuki Konstruktywistycznej, Cholet

Art Museum, Portland, Oregon/USA

 


 

Wybrane wystawy

2016 

20th Anniversary - Anya Tish Gallery Houston/TX/USA

Formae et Numeri III - Galeria Pryzmat, Kraków

2015

B/W - Bank of America, Houston/TX/USA

Jerzy Grochocki/Prezentacja - Wydział Matematyki UJ, Kraków

Jerzy Grochocki, Anna Szprynger - Pracownia Otwarta, Kraków

Formy Przestrzenne - Galeria EL, Elbląg

2014

Spotkanie Równoległych Myśli/Jerzy Grochocki, Arpad Forgo - Inst. Kultury Węgierskiej, Warszawa

Białe Słowa - Galeria Milano, Warszawa

Przestrzenie Wyobrazni - XS Galeria ISP, Kielce

No Time Like the Present - Anya Tish Gallery, Houston/TX/USA

2013

Jerzy Grochocki - ABC Gallery, Poznań

Sztuka Jako Interpretacja Matematyczności/stypendium MKiDN

Galeria OdNowa, Łódź

Galeria Program, Warszawa

Galeria 022 DAP, Warszawa

Galeria EL, Elbląg

2012

George Grochocki - Anya Tish Gallery, Houston/TX/USA

Obszary Przestrzeni - Galeria 3678 DAP, Warszawa

Jerzy Grochocki - Muzeum Architektury, Wrocław

Dimension Variable - Anya Tish Gallery, Houston/TX/USA

2011

In Balance - Anya Tish Gallery, Houston/TX/USA

Jerzy Grochocki - Galeria EL, Elbląg

2010

Three in 3-D - Anya Tish Gallery, Houston/TX/USA

Jerzy Grochocki - Centrum Olimpijskie, Warszawa

Systemy i Kształty - Galeria 8+, Warszawa

Przez Góry - Miejska Galeria Sztuki, Zakopane

Między Geometrią a Naturą - Muzeum/Galeria 72, Chełm

2009

Cztery w Tonacji - Galeria Milano, Warszawa

Od Do - Pracownia Otwarta, Kraków

The Purity of the Object - Galeria Pracownia, Warszawa

Malarstwo, Obiekty -  ADI-ART, Łódź

2008

Paul and Fiends  - Blackfish Gallery, Portland/OR/USA

2007

Malarstwo i Obiekty - Art New Media. Warszawa

2006

Geometria Natury - Sektor I, Katowice

2004

Mysteries of the Square - Anya Tish Gallery, Houston/TX/USA

2002

Systemy i Kształty - Korozja i Kolor, Wołomin

1997

George Grochocki - Artisan Field, Houston, Texas, USA

1986

Grochocki/Systematic Art  - Gallery PAAS, New York, USA

1985

Micro - Gallery Now, New York, USA

1984

 Grochocki-Systematic Art - Multnomah Art Center, Portland, Oregon, USA

1979

Grochocki & Laurema - Library Leppavaara, Espoo, Finlandia

1978

Grochocki/Malarstwo - Dom Artysty Plastyka, Warszawa

1973

Broniek, Grochocki, Walter - Gallery Aritza, Bilbao, Hiszpania

1970

Znaki Płaszczyzny-  Dom Artysty Plastyka, Warszawa

1969

Grupa Polsko-Duńska - Galeria Współczesna, Warszawa

Polish Paintings - Stoke Prior Festival, Stoke Prior, Anglia

1968

Grupa 7 - Gallery 7, Aarhus, Dania

Malerier - Charlottenborg, Kopenhaga, Dania

1967

Eksperyment 66 - BWA, Lublin

Grupa 7 - SPAM, Warszawa

1966

Jerzy Grochocki - Tow. Sztuk Pięknych, Warszawa