XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze - 6.10.2022
23 września 2022

XXX Aukcja: Jerzy Nowosielski - między sztuką sakralną Wschodu i Zachodu. Prace na papierze - 6.10.2022

Krystyna Czerni o Nowosielskim pisała: „jego niepowtarzalny styl, czerpiący z tradycji ikony i malarstwa awangardy, jest przykładem twórczej kontynuacji tradycji bizantyńskiej na ziemiach polskich. Szczególny »zmysł monumentalny« i rzadka umiejętność aranżowania przestrzeni sakralnych pozwoliły artyście wypracować własną, oryginalną koncepcję sztuki sakralnej, będącą próbą współczesnej interpretacji tradycyjnych cerkiewnych kanonów, a zarazem wyrazem jego osobistej religijności, wzniesionej ponad religijne podziały i konflikty”.


[ Czerni K., Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2019, s. 9. ]


 

Biografia i artystyczna wrażliwość wyznaczyły Jerzemu Nowosielskiemu rolę kulturowego pośrednika i kreatora języka artystycznego o nowej jakości. Malując, tworząc szkice (szczególnie te o tematyce sakralnej), czerpał ze stylistyki malarskiej i tradycji chrześcijańskiej Europy wschodniej i zachodniej. W tym artystycznym i tożsamościowym tyglu doskonale odnajdywał się jako urodzony w polsko-ukraińskiej rodzinie, jako wyznawca prawosławia i wychowany w duchu greckokatolickim. To bycie „między” nie jest oczywiście właściwe tylko dla tego artysty, ale stanowi pewną cechę narodu o określonej historii i położeniu geograficznym. Nowosielski poza tym dużą wagę przykładał do sfery sacrum, nie tylko jako tematu malarskiego, ale przede wszystkim immanentnej części istoty ludzkiej i świata. Widać to w katalogach prac artysty i jego filozoficznych rozważaniach. 

 

Przykłady prac na papierze, oferowane w nadchodzącej aukcji, to głównie projekty architektury sakralnej. Wnętrza świątyń, projekty ołtarzy, polichromii i ikonostasów wzbogacono wizerunkami hierarchów i świętych. Idąc za intuicją Nowosielskiego o nieustannym przeplataniu się sfery sacrum i profanum, kolekcja zawiera także kilka prac o „świeckim” charakterze, w tym pejzaż architektoniczny z początku lat 50.

 


 Zapraszamy wyłącznie do licytacji telefonicznej, online lub pozostawienia zlecenia licytacji.


 

KATALOG ONLINE

22. Jerzy Nowosielski Projekt wnętrza świątyni r PDA09344

 


 KATALOG PDF

28. Jerzy Nowosielski Pejzaż łódzki - praca dwustronna, wczesne lata 50. XX w. r PDA09342

 


 KATALOG ISSUU

14. Jerzy Nowosielski Hierarcha - praca dwustronna PDA09381