Wyniki Aukcji Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 4 październik 2014
7 października 2014

Wyniki Aukcji Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego - 4 październik 2014

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy za udział w Aukcji Sztuki Polskiego Domu Aukcyjnego. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące osiągniętych cen za poszczególne obiekty:

Jan Matejko "Osioł (Szwagier) - 8 000 zł (nr katalogowy obiektu: 1)

Jerzy Kossak "Pukanie do okienka. Zima" - 7 000 zł (nr katalogowy obiektu: 2)

Soter Jaxa-Małachowski "Cisza przed burzą" - 13 500 zł (nr katalogowy obiektu: 10)

Piotr Michałowski "Perszerony zaprzężone do wozu z gipsem" - 90 000 zł (nr katalogowy obiektu: 13)

Karol Piątkiewicz "Pejzaż górski" - 2 200 zł (nr katalogowy obiektu: 16)

Feliks Michał Wygrzywalski "Rybacy wyciągający sieć" - 5 500 zł (nr katalogowy obiektu: 25)

Rafał Malczewski "Pejzaż górski" - 18 000 zł (nr katalogowy obiektu: 31)

Roman Bratkowski "Żaglówki" - 3 000 zł (nr katalogowy obiektu: 36)

Jan Hrynkowski "Portret" - 7 000 zł (nr katalogowy obiektu: 41)

Henryk Langerman "Le Maquillage" - 50 000 zł (nr katalogowy obiektu: 44)

Charles Hoguet "Pejzaż" - 2 200 zł (nr katalogowy obiektu: 54)

Wojciech Fangor "Autoportret" - 120 000 zł (nr katalogowy obiektu: 59)

Czesław Rzepiński "Podwórko" - 12 000 zł (nr katalogowy obiektu: 62)

Ryszard Winiarski "Obszar 148" - 60 000 zł - sprzedaż warunkowa (nr katalogowy obiektu: 66)

Janusz Orbitowski "S-IV" - 7 000 zł (nr katalogowy obiektu: 67)

Stanisław Fijałkowski "Równowaga dnia wewnątrz" - 14 000 zł (nr katalogowy obiektu: 69)

Jadwiga Maziarska "Relief" - 20 000 zł (nr katalogowy obiektu: 71)

Stanisław Krzyształowski "Przygoda" - 6 000 zł (nr katalogowy obiektu: 72)

12 prac graficznych artystów polskich - 13 500 zł (nr katalogowy obiektu: 74)

Jerzy Nowosielski "Akt" - 4 500 zł (nr katalogowy obiektu: 75)

Władysław Hasior "Pierwszy ból" - 15 000 zł (nr katalogowy obiektu: 79)